Capitolul 21 – Noua creație, Noul Ierusalim și locuitorii lui

CAPITOLUL 21 CERURI NOI SI UN PĂMÂNT NOU NOUL IERUSALIM Apocalipsa 21:1 (1) Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; (2) pentru că cerul dintâi...

Capitolul 20 – Legarea lui Satan, domnia Domnului Isus vreme de 1.000 de...

APOCALIPSA 20 ÎNCEPUTUL ȘI SFÂRȘITUL ÎMPĂRĂȚIEI DE O MIE DE ANI Apocalipsa 20:1 (1) Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger (2) care ținea în mână cheia...

Capitolul 19 – Anunțul începutului domniei Domnului Isus, începutul nunții Mielului, Venirea în...

APOCALIPSA 19 ARMATA CEA MARE Apocalipsa 19:1-2 (1) După aceea, (2) am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: (3) „Aleluia! (4)...

Capitolul 18 – Descrierea judecății sistemului politic și economic modial din timpul domniei lui...

CAPITOLUL 18 CETATEA CEA MARE Apocalipsa 18:1 (1) După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger, (2) care avea o mare putere; și pământul s-a...

Capitolul 17 – Descrirerea judecății sistemului religios mondial și a proorocului Mincinos

CAPITOLUL 17 CURVA CEA MARE După părerea noastră, Apocalipsa 17 este cel mai dificil capitol din întreaga carte și, ca urmare, cele scrise mai jos nu...

Capitolul 16 – Descrierea sfârșitului mâniei lui Dumnezeu – cele șapte potire

CAPITOLUL 16 JUDECATILE POTIRELOR Apocalipsa 16:1 (1) Și am auzit un glas tare, care venea din Templu, și care zicea celor șapte îngeri: (2) „Duceți-vă și vărsați...

C apitolul 15 – Viziune cereasca- pregătirea pentru sfârșitul mâniei lui Dumnezeu

CAPITOLUL 15 PRELUDIU LA JUDECATILE POTIRELOR Apocalipsa 15:1 (1) Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat: (2) șapte îngeri care aveau șapte urgii,...

Capitolul 14 – Detalierea sigilării celor 144.000, anunțul judecății Babilonului și a celor ce...

CAPITOLUL 14 SFÂRȘITUL ÎNCEPUTULUI Apocalipsa 14:1 (1) Apoi m-am uitat, și (2) iată că Mielul stătea pe Muntele Sionului; și (3) împreună cu El stăteau o sută...

Capitolul 13 – Manifestarea împotrivirii diavolului din zilele din urmă -Fiara care se...

CAPITOLUL 13 ÎNCEPUTUL SFARSITULUI Apocalipsa 13:1 (1) Apoi a stătut pe (2) nisipul mării. (3) Și am văzut ridicându-se din mare o fiară (4) cu zece coarne...

Capitolul 12 – Israelul, nașterea Domnului Isus , atacul diavolului împotriva Lui, înălțarea Domului...

CHAPTER TWELVE - THE BEGINNING Revelation 11:19 (1) And (2) the temple of God which is in heaven was opened; and (3) the ark of His...