O DECLARAȚIE SURPRINZĂTOARE

0
363

O DECLARAȚIE SURPRINZĂTOARE

În cea de-a șasea rostire de pe cruce, Domnul Isus a făcut o declarație surprinzătoare. Evanghelistul Ioan prezintă această declarație spunând:

”Când a luat Isus oțetul, a zis: ”S-a isprăvit!” Apoi Și-a plecat capul, și Și-a dat duhul.” (Ioan 19:30)

Și această rostire, asemenea celor precedente, conține un mesaj surprinzător, cu o semnificație deosebită pentru cei ce l-au auzit atunci, cât și pentru noi cei de astăzi. Pentru a înțelege acest adevăr, trebuie să luăm în considerare, semnificația termenului din limba greacă rostit de Domnul Isus, contextul în care a fost rostit, precum și condițiile în care această rostire era folosită în vremea de atunci.

Termenul din limba greacă rostit de Domnul Isus în cea de-a șasea rostire pe când se afla pe cruce, este: ”tetelestai”, care înseamnă: a termina, a isprăvi, a duce la sfârșit, dar, și a achita total, a plăti până la ultimul bănuț, sau a definitiva un contract.

Potrivit acestor semnificații, rostirea Domnului Isus este o mărturisire. Strigând ”S-a isprăvit” Domnul Isus a declarat că a terminat lucrarea care i-a fost încredințată. El a dus la bun sfârșit misiunea pe care a venit să o împlinească în mijlocul lumii.

Sunt câteva afirmații care anticipează faptul că Domnul Isus va merge până la capăt, deși acest capăt înseamna moartea pe cruce, precum:

” Înainte de praznicul Păștilor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, şi, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.” (Ioan 13:1)

Sau; El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Fil.2:6-7)

Afirmația cea mai semnificativă în acest sens este întâlnită însă în rugăciunea  de Mare preot a Domnului Isus, când a mărturisit: (Tată) Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Şi acum, Tată, proslăvește-Mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.” (Ioan 17:4-5)

Deși capătul slujirii Domnului Isus a fost plănuit și anticipat, declarația ”s-a isprăvit” (tetelestai), rostită pe cruce arată că acest capăt a fost atins.

În același timp însă, această mărturisire este și o confirmare. În vremea de atunci la încheierea unui contract, când plata era deja achitată, se rostea ”tetelestai” cu sensul de ”plătit” , sau ”achitat în întregime!” Când Domnul Isus a rostit pe cruce ”s-a isprăvit!” El a confirmat că plata pentru păcatul omenirii a fost achitată. Prezentând acest adevăr, apostolul Petru spune:

”căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1Pet.1:18-19)

Același adevăr este prezentat și de apostolul Pavel care spune:

”Pe voi, care erați morți în greșelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.” (Col.2:13-14)

Nu-i așa că am fi preafericiți dacă cineva ne-ar plăti datoriile pe care le avem la bănci, sau la cei care ne-au împrumutat? Când Domnul Isus a strigat :”s-a isprăvit”, El a confirmat faptul că ne-a fost achitată cea mai mare datorie pe care o aveam față de Dumnezeu. Fiindcă plata păcatului este moartea, prin moartea Lui, El ne-a înlocuit în această pedeapsă, plătind în locul nostru!

Apoi, declarația ”S-a isprăvit”, este și o proclamare. Atunci când a afirmat cu voce tare această rostire, de fapt, Domnul Isus a proclamat biruința lui asupra puterii întunericului. Diavolul a depus toate eforturile ca Domnul Isus să fie condamnat la moarte și să sfârșească ca un înfrânt pe cruce. Numai că prin această rostire de pe cruce, Domnul Isus a arătat că deși avea să moară, El este biruitorul!  Iar, această biruință a fost confirmată numai după câteva zile, când a înviat din morți.

Despre acestă biruință apostolul Pavel spune:

A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col.2:15) și se întreabă:

Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?” Boldul morții este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1Cor.15:55-57)

Strigând ”s-a isprăvit„ Domnul Isus a arătat că robia păcatului  s-a sfârșit și stăpânirea Diavolului a ajuns la capăt.  El a proclamat faptul că este Marele Împărat, care a biruit și își întemeiază o împărăție veșnică.

Însă, prin rostirea ”s-a isprăvit”, Domnul Isus ne aduce și o provocare. Dacă El a ajuns la capăt și a sfârșit misiunea încredințată, și noi trebuie să ne asemănăm Lui. Dacă am avut un început al umblării cu Dumnezeu și al slujirii la care am fost chemați, trebuie să mergem cu Domnul până la capăt și să ducem la bun sfârșit tot ceea ce ni s-a încredințat.

Acest îndemn a fost adresat și membrilor din Biserica Smirna, cărora Domnul Isus le-a spus, indiferent de prețul care aveau să-l plătească:

 ” Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veți avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ti voi da cununa vieții.” (Ap.2:10)

Știind că Domnul Isus a mers până la capăt și a împlinit tot ce trebuia împlinit, te întreb: ești gata pentru același angajament, indiferent de prețul care ar trebui să-l plătești? Dacă ai avut un început al umblării cu Domnul și al slujirii lui Dumnezeu, și te-ai oprit înainte de a ajunge la capăt, aceste sărbători reprezintă momentul potrivit când să te ridici, să-ți ceri iertare și să pornești mai hotărât și mai dedicat ca să ajungi la capăt.

Fiindcă Domnul Isus ți-a achitat toată datoria pe care o aveai față de Dumnezeu, nu cumva ar trebui să-ți achiți și tu datoriile pe care le ai față de semenii tăi și față de Împărăția lui Dumnezeu?

Prin moartea Sa Domnul Isus a anunțat că robia păcatului și stăpânirea diavolului s-au isprăvit. Trăiești acestă eliberare? Ai avut o zi când ai spus s-a sfârșit cu poftele, cu păcatul și cu slujirea celui rău? Dacă pentru tine aceste lucruri încă nu s-au sfârșit, oprește-te acum, cere-ți iertare de la Dumnezeu, și începe o viață nouă, slujind lui Dumnezeu cu hotărâre până la capăt.

Rugăciunea mea pentru tine este ca la aceste sărbători să ai puterea să spui ”s-a isprăvit” la tot ce este rău, și să fii biruitor slujindu-L pe Domnul, pentru ca bucuria ta să fie deplină și sărbătorile să-ți fie fericite!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.