D. O NOUĂ MĂRTURISIRE A LUI IOAN BOTEZĂTORUL

Ioan 3:22-36 a. prima mărturie a lui Ioan (B) menționată de ev.Ioan este un răspuns la întrebările preoților și leviților Ioan1:19-28 b. a doua mărturie...

I. MESAJUL DIN PROLOGUL EVANGHELIEI

EVANGHELIA IOAN Tema: Isus Fiul lui Dumnezeu Verset central: Ioan 20:31 "“lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este HRISTOSUL, FIUL...

B. CURĂțIREA TEMPLULUI

Ioan 12:13-25 - un eveniment: același cadu (templu); aceleași probleme(oameni care vindeau boi , oi, porumbei și schimbau bani); aceeași acțiune ( a dat afară, arăsturnat...

GHID DE CITIRE A BIBLIEI 2018

GHIDUL  DE CITIRE A BIBLIEI, pentru anul  2018, conține profeții biblice care urmează să se împlinească în zilele din urmă. Deoarece în vremea în care...

A. PREFACEREA APEI ÎN VIN

Ioan 2:1-12 EVANGHELIA IOAN Tema: Isus Fiul lui Dumnezeu Verset central: Ioan 20:31 "“Aceste lucruri au fost scrise..... I. Mesajul din prologul Evangheliei II. Mărturisiri despre Domnul...

A. PRECIZĂRI INTRODUCTIVE

Sunt Dan Boingeanu, pastorul coordonator al Bisericii Creștine Baptiste Maranatha din Suceava, cel care postez pe pagina www.misiune.ro, studiile cu tema "Zilele din Urmă", ...

GHID DE CITIRE A BIBLIEI – 2017

PROFEŢII ÎMPLINITE LA PRIMA VENIRE A DOMNULUI ISUS Deoarece în vremea în care trăim este tot mai contestată persoana, lucrarea şi mai ales divinitatea Domnului...

30 Octombrie ““ Contextul Împărăției ““ Pilda neghinei

Matei 13:24-30;36-43 (Matei 23:37) Scopul lecției: Să descoperim contextul în care Domnul Isus a spus pilda neghinei, înțelesul acestei pilde și adevărurile despre Împărăția lui...

PACE sau PRĂPĂDENIE?

Dacă în lumea în care trăim, este întâlnit cel mai des asocierea dintre termenul de „pace” şi cel de „prosperitate”, apostolul Pavel asocieză termenul de...

25 Decembrie ““ Răsplătirea celor din Împărăție ““ Pilda talanților

Mat.25:14-30 (Mat.25:34) Scopul lecției: Să descoperim cadrul în care a fost rostită pilda talanților, elementele specifice acestei pilde, și învățăturile despre răsplătire prezentate de Domnul...