MINUNI ÎN ISRAEL (5) Rodnicia pământului din țara lui Israel

0
132

 

Dacă sunt cunoscute cele șapte minuni ale lumii, prin mesajele prezente, doresc să aduc în atenție șapte minuni care s-au întâmplat și se întâmplă în Israel, precum:

  1. Minunea rezistenței în timp a evreilor: https://www.misiune.ro/resurse-crestine/predici/minuni-in-israel-1.html
  2. Minunea renașterii statului Israel: https://www.misiune.ro/resurse-crestine/predici/minuni-in-israel-2-renasterea-statului-israel.html
  3. Minunea reunificării celor două regate din Israel: https://www.misiune.ro/resurse-crestine/predici/minuni-in-israel-3-reunificarea-regatelor-iuda-si-israel.html
  4. Minunea reușitelor armatei lui Israel: https://www.misiune.ro/resurse-crestine/predici/minuni-in-israel-4-biruintele-repurtate-de-armata-israeliana.html
  5. Minunea rodniciei pământului din țara lui Israel https:                                //www.misiune.ro/resurse-crestine/predici/minuni-in-israel-5-rodnicia-pamantului-din-tara-lui-israel.html

Și urmează:

  1. Minunea reîntregirii neamului lui Israel
  2. Minunea regenerării spirituale a celor din Israel

Privind la ceea ce se întâmplă în Israel, descoperim că sunt minuni referitoare la neamul evreiesc și  la națiunea lui Israel, precum și la schimbările din natură și productivitatea pământului din acestă țară. Pentru a înțelege în ce constă minunea rodniciei pământului din  Israel, trebuie să luăm în considerare:

1. Perspectiva rodniciei pământului din țara lui Israel

Deși  după ieșirea din Egipt, au trebuit să călătorească timp de 40 de ani prin pustiu, Dumnezeu le-a promis israeliților, că îi va duce într-o țară unde curge lapte și miere  (Ex.3:8)

În ceea ce privește laptele, este cunoscut faptul că după ce au stăpânit țara Canaanului, israeliții au crescut: oi, capre și vite, având astfel lapte din belșug. În ce privește mierea, sunt însă mai multe interpretări, precum că: mierea ar fi de fapt siropul de curmale, smochine și struguri, fructe care creșteau din abundență în Canaan. Alții au afirmat că de fapt, mierea ar fi fost produsă de albinele sălbatice, care înmagazinată  în faguri ascunși prin scorburi și crăpături ale stâncilor, la temperaturile foarte înalte din Israel, se topea și curgea aproape încontinuu. (Judecătorii 14:8, 9; 1 Samuel 14:27; Matei 3:1, 4).

Recent însă, arheologii au descoperit o stupină datată între secolele al – X-lea și al-IX-lea în.Hr., formată din 30 de stupi așezați pe trei rânduri, fapt care dovedește că încă de foarte timpuriu, evreii au cunoscut meșteșugul apiculturii. În aria unde s-au descoperit conservați acești stupi, aceștia au estimat că ar fi fost peste 100 de stupi, de la care s-ar fi extras anual peste o jumătate de tonă de miere. Dacă la acea vreme, pe teritoriul Israelului ar fi fost mai multe astfel de stupine, cu adevărat mierea ar fi curs pe oriunde.

Luând însă acestă afirmație în sens figurativ, putem spune că a curge lapte și miere, înseamnă de fapt abundență și belșug. De acestă abundență s-au convins și iscoadele trimise de Moise ca să cerceteze țara Canaanului, care atunci când s-au întors la frații lor în pustiu, au purtat un strugure agățat pe o prăjină. În acest sens este demn de menționat mărturisirea lui Moise care a afirmat că iscoadele:

”Au ajuns până la valea Eşcol. Acolo au tăiat o ramură de viţă cu un strugure şi l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat şi rodii şi smochine.  Locul acela l-au numit valea Eşcol (Strugure) din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel.” (Num.13:23-24)

Această măsură a rodniciei pământului din țara lui Israel și a belșugului din fiecare domeniu al existenței, a fost promisă de Dumnezeu, ca urmare a ascultării de poruncile Lui, prin binecuvântări precise, precum:

Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi binecuvântat la câmp.  Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate.

 Coșnița şi postava ta vor fi binecuvântate.  Vei fi binecuvântat la venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta.  Domnul îţi va da biruință asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

 Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale şi în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în tara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

 Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine.

Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, în tara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ţi-o va da.  Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită tarii tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.” (Deut.28:2-12)

Numai că de acest belșug de binecuvântări promise de Dumnezeu, cei din Israel, nu s-au bucurat prea mult, deoarece au fost confruntați cu:

2. Problematica rodniciei pământului din țara lui Israel

Deși pământul țării lui Israel a fost binecuvântat de Dumnezeu asigurând o recoltă bogată, dea lungul timpului, au fost multe momente când israeliții nu s-au putut bucura de acestă binecuvântare. Aceasta datorită faptului că au fost atacați de popoarele vecine care le-au jefuit țara, sau, datorită faptului că atunci când au fost cuceriți, au trebuit să plătească un bir consistent pentru cuceritori. Astfel ei au plătit bir egiptenilor, asirienilor și chiar filistenilor.

În alte situații însă, pământul nu și-a mai dat rodul, fiindcă au fost perioade îndelungate de secetă, care în loc de belșug, au generat foamete.

Țara lui Israel are mai multă nevoie de ploaie decât alte țări din orient, fiindcă are un relief predominant muntos, spre deosebire de alte țări, care sunt favorizate de marile văi ale râurilor din Mesopotamia și din Egipt. Datorită acestui fapt, foametea a fost mai frecventă în Canaan și în Israelul,  decât în alte țări din această zonă.

Atunci când cineva a trebuit să-și părăsească țara din cauza foametei – după cum s-a întâmplat lui Avraam, Isaac și Elimelec,  aceasta este o adevărată ocara pentru ea.

O altă cauză a foametei a fost generată de calamitățile naturale, care au afectat recolta prin  dăunători și boli.

Mai mult însă, foametea a fost cauzată de asediul din timpul de război și de deportările care au urmat după aceea.

Dintre momentele de foamete din țara lui Israel, menționate în Biblie, cea mai  severă a fost  foametea de șapte ani prezisă de Iosif în Egipt, care a inclus și Țara lui Israel –(Gen. 41:54, 43:1).  Iar cele mai multe vremuri de foamete s-au datorat secetei (Gen. 12:10; 26:1; 41:54; Rut 1:1; II Sam. 21:1; I Regi 18:1–2; II Regi 8:1), asediului: cel al Samariei de către Ben-Hadad (II Regi 6:24–29) și al Ierusalimului de către Nebucadnețar ( 2Împ.25:3)  și nu în ultimul rând datorită invaziei de lăcuste (Ioel. 1:4–20).

Cu toate acestea, pământul din țara lui Israel a fost afectat cel mai mult, de lipsa oamenilor care trebuiau să-l lucreze. Aceasta s-a întâmplat datorită faptului că aproape în majoritate, cei din regatul de nord al Israelului, au fost deportați în Asiria, cei din regatul lui Iuda, au fost deportați în Babilon, iar după cucerirea Ierusalimului de către armatele romane, evreii au fost deportați aproape în totalitate, printre toate națiunile lumii.

Iar această ultimă deportare a fost pentru o perioadă de  1878 de ani.  Știm ce se întâmplă dacă o casă rămâne nelocuită pentru o vreme de câțiva ani; nu-i așa?  De aceea, putem să ne imaginăm cum arăta țara lui Israel, după ce a rămas fără locuitori timp de aproape 2.000 de ani!

Pământul a ajuns o paragină, iar în locul recoltelor bogate de altădată, acum creșteau spini , mărăcini și cactuși.  O dovadă a acestui fapt, este constatarea menționată de Mark Twain, în jurnalul său, după ce a vizitat Palestina în anul 1869, concluzionând:

” Palestina este un „… pământ fără speranță, trist, cu inima zdrobită”. „Palestina este pustiită și neplăcută”.

Această relatare a lui Twain, este considerată o dovadă puternică a faptului că înainte de sosirea coloniștilor sioniști, Palestina era o coajă goală și fără viață!

Dar cum de s-au întâmplat toate aceste lucruri într-o țară căreia Dumnezeu i-a promis belșugul și o binecuvântare deplină ? Țara lui Israel a ajuns un pustiu, nu pentru că Dumnezeu nu ar fi  avut putere să împlinească făgăduințele promise, ci, datorită faptului că israeliții s-au descalificat ca să primească aceste binecuvântări. Ei și-au dorit o țară îmbelșugată, dar fără de Dumnezeu și fără să asculte de poruncile Lui. De aceea în loc de binecuvântare, ei au avut parte de blestem, așa cum de fapt, i-a anunțat și Moise, spunându-le:

   …dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte.

 Vei fi blestemat în cetate şi vei fi blestemat pe câmp.  Coșnița şi postava ta vor fi blestemate.  Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale şi fătul oilor tale, toate vor fi blestemate.

 Vei fi blestemat la venirea ta şi vei fi blestemat la plecarea ta. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea şi amenințarea, în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând, din pricina răutății faptelor tale, care te-a făcut să Mă părăsești.  Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici în tara pe care o vei lua în stăpânire.

 Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină în grâu şi cu tăciune, care te vor urmări până vei pieri.  Cerul deasupra capului tău va fi de aramă, şi pământul sub tine va fi de fier. Domnul va trimite tarii tale, în loc de ploaie, praf şi pulbere care vor cădea din cer peste tine până vei fi nimicit.  Domnul te va face să fii bătut de vrăjmaşii tăi; pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe șapte drumuri vei fugi dinaintea lor; şi vei fi o groază pentru toate împărățiile pământului.

 Trupul tău mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului şi fiarelor pământului; şi nu va fi nimeni care să le sperie.  Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la șezut, cu râie şi cu pecingine, de care nu vei putea să te vindeci. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții, şi vei bâjbâi pe întuneric ziua în amiaza mare, ca orbul pe întuneric; nu vei avea noroc în treburile tale, şi în toate zilele vei fi apăsat, prădat, şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor.

Vei avea logodnică, şi altul se va culca cu ea; vei zidi casă, şi n-o vei locui; vei sădi vie, şi nu vei mânca din ea.  Boul tău va fi înjunghiat sub ochii tăi, şi nu vei mânca din el; ţi se va răpi măgarul dinaintea ta, şi nu ţi se va da înapoi; oile tale vor fi date vrăjmașilor tăi, şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor.

 Fiii tăi şi fiicele tale vor fi dați ca robi pe mâna altui popor; ţi se vor topi ochii de dor, uzitându-te toată ziua după ei, şi mâna ta va fi fără putere.  Un popor pe care nu-l cunoști va mânca rodul pământului tău şi tot venitul lucrului tău, şi în toate zilele vei fi apăsat şi zdrobit.  Priveliștea pe care o vei avea sub ochi te va face să înnebunești. Domnul te va lovi cu o bubă rea la genunchi şi la coapse, şi nu te vei putea vindeca de ea: te va lovi de la talpa piciorului până în creștetul capului.

 Domnul te va duce, pe tine şi împăratul pe care-l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici părinții tăi. Şi acolo, vei sluji altor dumnezei, de lemn şi de piatră. Şi vei fi de pomină, de batjocură şi de râs, printre toate popoarele la care te va duce Domnul.

 Vei semăna multă sămânță pe câmpul tău, şi vei strânge puțin; căci o vor mânca toată lăcustele. Vei sădi vii şi le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n-o vei culege, căci o vor mânca viermii.  Vei avea măslini pe toată întinderea tarii tale: şi nu te vei unge cu untdelemn, căci măslinele vor cădea.  Vei naște fii şi fiice; dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce în robie.  Omizile îți vor mânca toți pomii şi rodul pământului.

 Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos;  el îți va da cu împrumut, şi tu nu-i vei da cu împrumut; el va fi fruntea, şi tu vei fi coada.”   ( Duet. 28:15-44)

Păstrând în atenție această avertizare, putem observa că în istoria sa, poporul Israel a avut parte mai degrabă de blestem, decât de binecuvântare! Datorită acestui fapt, este potrivită întrebarea: Mai este vreo șansă ca acest popor să primească din nou binecuvântarea promisă de Dumnezeu, iar țara lui Israel să reînflorească, și pământul să aducă din nou o recoltă din belșug? Găsim răspuns la aceste întrebări ținând cont de:

3. Promisiunea rodniciei pământului din țara lui Israel

Deși pământul țării lui Israel, a ajuns sterp și aproape fără viață, Dumnezeu i-a anunțat prin profeți, că le va readuce binecuvântarea și pământul țării va înflori, rodind iarăși din belșug.

Cu toate că sunt multe pasaje biblice care anunță acest fapt, menționez doar câteva dintre acestea, precum:

” Pustiul şi tara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli şi va înflori ca trandafirul; se va acoperi cu flori şi va sări de bucurie, cu cântece de veselie şi strigăte de biruință, căci     i se va da slava Libanului, strălucirea Caramelului şi a Sarongului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru.” (Is.35:1-2)

”  Iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător şi cel ce calcă strugurii, pe cel ce împrăștie sămânța, când mustul va picura din munți şi va curge de pe toate dealurile.

” Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului Meu, Israel; ei vor zidi iarăși cetățile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mânca roadele.

 Îi voi sădi în tara lor, şi nu vor mai fi smulși din tara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău!” (Amos 9:13-15)

Iar voi, munți ai lui Israel, veți da crengi şi vă veți purta roadele pentru poporul Meu, Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. Iată că vă voi fi binevoitor, Mă voi întoarce spre voi, şi veți fi lucrați şi semănați. Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toți! Cetățile vor fi locuite şi se vor zidi iarăși dărâmăturile.

 Voi înmulți pe voi oamenii şi vitele, care vor creste şi se vor înmulți: voi face să fiți locuiți ca şi mai înainte şi vă voi face mai mult bine decât odinioară; şi veți ști că Eu sunt Domnul. ” (Ezech.36:8-12)

” Aşa vorbește Domnul Dumnezeu: “În ziua când vă voi curata de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetățile voastre să fie locuite, şi dărâmăturile vor fi zidite din nou; tara pustiită va fi lucrată iarăși, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor.

Şi se va spune atunci: “Tara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului; şi cetățile acestea dărâmate, care erau pustii şi surpate, sunt întărite şi locuite!” . Şi neamurile care vor mai rămâne în jurul vostru vor ști că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat şi am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit şi voi şi face.” (Ezechiel 36:33-36).

Uitați-vă la părintele vostru Avraam şi spre Sara, care v-a născut; căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat şi înmulțit. Tot astfel, Domnul are milă de Sion şi mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustiul lui ca un rai, şi pământul lui uscat, ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri şi cântări de laudă.” (Isaia 51:3) etc.

Aceste promisiuni făcute începând cu peste 700 de ani înainte de Hristos, au început să se împlinească sub ochii noștri, după mai mult de 2000 de ani, odată cu mișcarea sionistă și proclamarea independenței statului Israel. Pentru a înțelege această minune trebuie să luăm în considerare:

4. Proba rodniciei pământului din țara lui Israel

Dacă Mark Twain, ar vizita acum încă odată  Israelul, cu siguranță că ar scrie o mărturie total diferită în jurnalul său, fiindcă pământul țării lui Israel, a început să rodească, iar țara lui Israel, a înflorit. Din punct de vedere al vegetației munții s-au acoperit cu flori și de verdeață, iar terenurile arabile, au început să producă o recoltă tot mai bogată.

Acestă schimbare în agricultura țării lui Israel, a început odată cu mișcarea sionistă  și reîntoarcerea în Israel a primilor coloniști evrei.  Aceștia influențați de colhozurile din țările socialiste, au înființat Chibuțuri și Moshavimuri, în care practicau munca comunitară.

Indiferent de calificarea pe care o aveau, toți locuitorii chibuțului, trebuiau să lucreze în agricultură și să participe activ la viața comunității. În acest fel s-au dezvoltat deprinderi și tehnici noi, pentru obținerea unor recolte tot mai bogate.

După obținerea independenței în anul 1948, Israelul a moștenit un sistem sofisticat de infrastructură din Marea Britanie. Acest sistem feroviar și rutier de înaltă calitate,  le-a permis israelienilor să transporte produse agricole prin țară, cu mare viteză și cu mare eficiență, fără ca acestea să se deterioreze. În același timp, Empire Marketing Board, a oferit Israelului o platformă pentru a exporta produse agricole, în întreg Commonwealth-ul.

Aceste facilități au pregătit Israelul pentru o agricultură centralizată și dezvoltată la întreg teritoriul țării.

Deși terenul arabil în Israel reprezentă doar 20% din teritoriu, acestă suprafață a crescut continuu, câștigând în defavoarea deșertului. De altfel, Israelul este singura țară din lume, unde deșertul pierde teren, în favoarea terenurilor agricole.

Astfel că, în  agricultură s-a trecut de la munca manuală, la munca mecanizată, alungându-se în prezent la digitalizare, informatizare și chiar robotizare, la cel mai înalt nivel de tehnologizare din lume. Acest fapt a făcut ca în agricultură, în schimbările climatice și cele privind vegetația, în Israel să se întâmple adevărate miracole.

Pentru a înțelege pe deplin miracolul agriculturii israeliene din epoca modernă, trebuie să menționez câteva cifre, precum:

După independența statului Israel din 14 mai 1948, suprafața terenului cultivat sa extins de la 408.000 de acri, la 1.070.000 de acri Numărul comunităților agricole a crescut de la 400 la 725, iar  producția agricolă totală a crescut de 16 ori. Aceasta însemnând  de trei ori mai mult decât  rata de creștere a populației.

Astfel că în prezent în Israel, sunt realizate cele mai mari cantități de lapte (13.000 de litri, per vacă, pe an) și sunt produse cele mai mari cantități de citrice la hectar din lume (262 de tone). La fel, în Israel  sunt produse 300 de tone de roșii pe hectar (media globală este de 50 de tone) . Aproximativ 90% din pepenii exportați din Israel sunt cultivați în deșertul Văii Iordanului, iar în Deșerturile israeliene se recoltează 4.500 kg de jaloba la hectar, care reprezintă aproape 50% din producția globală.

,  Atoritatea națională a apei din Israel, Mekorot, folosește apă de mare desalinizată pentru a furniza până la 85% din  tot necesarul de apă din Israel, iar pentru populație prin desalinizare, este asigurat un procent de 40% din apa potabilă . Apoi, este reciclată apa din canalizare, în proporție de   86%, care este refolosită pentru irigarea culturilor.

Spania este a doua țară cea mai eficientă în reciclarea apei din canalizare, din lume, reciclează doar 19% din totalul transportat . Pentru irigații s-a construit un sistem sofisticat de conducte de la Marea Galileei și până în pustiul Neghev.

Prin acest sistem firma Mekorot care îl utilizează,  risipește doar 3% din apa care trece prin conductele de distribuție, comparativ cu media de 15%, din țările  din  lumea dezvoltată.

Dacă  în prezent piața agricolă din Israel este estimată la 6,61 miliarde USD, se așteaptă ca să se ajungă la 8,30 miliarde USD până în 2028.  Acest fapt este favorizat de progresul tehnologic și inovația în creștere, nivelul ridicat de investiții în cercetare și dezvoltare, și extinderea potențială a resurselor de apă și a terenurilor agricole câștigate în defavoarea deșertului.

Cele mai populare produse pe piața agricolă israeliană sunt: roșiile, morcovii, napii, grapefruitul, strugurii, citricele  și bananele.  În același timp, Israelul este un exportator semnificativ de curmale, avocado, ulei de măsline, rodii și migdale și este lider mondial în tehnologiile agricole.

Randamentul cerealelor, măsurat în kilograme pe hectar de teren recoltat, este de 3509 kg, și include grâu, orez, porumb, orz, ovăz, secară, mei, sorg, hrișcă și cereale amestecate. Din această evaluare sunt excluse însă culturile de cereale recoltate pentru fân sau în verde, pentru hrană, furaje, sau siloz, și cele folosite pentru pășunat.

Nu-i așa că este o minune când luăm în considerare aceste statistici?  De la pustiu, Israelul a ajuns să fie o grădină a Edenului!  Nu se poate ca vizitând Israelul, să nu observi această transformare uluitoare.

De aceea, ca o concluzie aș menționa faptul că în Israel au fost inventate, se produc și se folosesc, cele mai performante sisteme de irigare din lume. Dintre acestea, cel mai cunoscut este sistemul de irigare prin picurare. Agricultura a devenit o industrie și o știință în deplin progres, Aici sunt inventate și se produc îngrășăminte organice, s-a dezvoltat un sistem de combatere a dăunătorilor prin creșterea unor paraziți, sau viețuitoare, care lăsate libere în natură, dezvoltă un ecosistem sănătos și nepoluant.

Din pricina dezvoltării agriculturii și a vegetației, în Israel a început să plouă mai frecvent și chiar să fie și rouă, fapt care a făcut ca munții, și zonele neirigate să înverzească și să înflorească.

Numai că acesta este doar începutul minunii de regenerare a pământului și de creștere a rodniciei lui, fiindcă faza finală va avea loc în Mileniu.  Atunci, pământul nu va mai fi afectat de blestem și țara lui Israel, și de fapt întreg pământul, va cunoaște o regenerare deplină.

 5. Provocarea rodniciei pământului din țara lui Israel

Luând în considerare schimbările din natură, abundența vegetației și  belșugul din agricultura țării lui Israel, trebuie să ne încredem mai mult în Dumnezeu, fiindcă ceea ce El promite, poate să și înfăptuiască. Iar dacă în viața ta este încă deșert, dezolare și durere fără sfârșit, este timpul ca să hotărăști să asculți de Dumnezeu și să împlinești Cuvântul Lui, pentru ca și pentru tine, pustiul să fie transformat în abundență și belșug. Iar în locul spinilor și a mărăcinilor generați de păcat, să crească din belșug, roadele Duhului Sfânt.

Fiindcă minunile privind rodnicia pământului din țara lui Israel, sunt  doar începutul acestor binecuvântări, așteaptă cu credință împlinirea lor deplină, în vremea când nu vor mai fi urmări ale blestemului. Și dacă strălucirea pământului regenerat, este ca o grădină a Edenului, cum va arăta pământul reînnoit, Când Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou?

Dacă dorești să ai parte de această minune desăvârșită, roagă-te lui Dumnezeu, primește-l pe Hristos ca Domn și mântuitor în inima ta, și apoi urmează-l cu dedicare și credincioșie.

Dacă ai făcut deja acești pași, scrie în comentarii, iar dacă ai nevoie de ajutor, îți suntem alături!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.