Capitolul 12 – Israelul, nașterea Domnului Isus , atacul diavolului împotriva Lui, înălțarea Domului...

0
CHAPTER TWELVE - THE BEGINNING Revelation 11:19 (1) And (2) the temple of God which is in heaven was opened; and (3) the ark of His...

Capitolul 11 – Măsurarea templului, cei doi martori, trâmbița a șaptea, sfârșitul domniei neamurilor...

0
CAPITOLUL 11 ÎMPLINIREA TEXTULUI DIN DANIEL 9:24 (Judecata trâmbiței a 7-a) Apocalipsa 11:1-2 Apoi (1) mi s-a dat (2) o trestie asemenea unei prăjini. Și mi s-a zis:...

Capitolul 10 – Viziune cerească- pregătirea pentru a șaptea trâmbiță

0
CAPITOLUL 10 SULUL CEL MIC Apocalipsa 10:1 Apoi am văzut (1) un alt înger puternic, care se pogora din cer (2) învăluit într-un nor; deasupra capului lui...

Capitolul 9 – Continuarea mâniei lui Dumnezeu- a cincea și a șasea trâmbiță

0
CAPITOLUL 9 SFÂRȘITUL CELEI DE-A ZAPTEZECEA SĂPTĂMÂNI Apocalipsa 9:1 Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță. Și am văzut (1) o stea care (2) căzuse din cer...

Capitolul 8 -Începutul mâniei lui Dumnezeu- primele patru trâmbițe

0
CAPITOLUL 8 EVENIMENTELE CELEI DE-A ȘAPTEA PECEȚI Apocalipsa 8:1-2 Când a rupt Mielul (1) pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o (2) tăcere de aproape o...

Capitolul 7 – Sigilarea celor 144.000 și răpirea bisericii

0
CAPITOLUL 7 IZBĂVIREA Apocalipsa 7:1 (1) După aceea am văzut (2) patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele (3)...

Capitolul 6 – Ruperea primelor 6 peceți – Vremea necazului și a primei...

0
CAPITOLUL 6 PRIMELE ȘASE PECEȚI Apocalipsa 6:1 Când a rupt Mielul cea dintâi din cele șapte peceți, (1) m-am uitat și am auzit pe una din (2)...

Capitolul 5 – Viziune cerească – Misiunea cereasca a Domnului Isus

0
CAPITOLUL 5 - CARTEA (sulul) MARE Apocalipsa 5:1 Apoi (1) am văzut în mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie (2) o carte,...

Capitolul 4 – Viziune cerească -Sala tronului

0
APOCALIPSA 4 – CERUL Apocalipsa 4:1 (1) După aceste lucruri, m-am uitat, și iată că o ușă era deschisă în cer. (2) Glasul cel dintâi, pe...

Capitolul 3 – Isus Hristos Domnul Bisericii

0
CAPITOLUL 3 - CELE ȘAPTE BISERICI PARTEA II Apocalipsa 3:1 Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: „Iată ce zice (1) Cel ce are cele 7 duhuri ale lui...