UN PERICOL IMINENT Reprezentat de circumstanțele vieții

0
9
Tornado In Stormy Landscape - Climate Change And Natural Disaster Concept
(continuare)
La șirul pericolelor reprezentate de pedeapsa lui Dumnezeu manifestată, sau anunțată, asupra păcatului și a celor vinovați care nu se pocăiesc, pot fi adăugate și pericolele care survin ca urmare a circumstanțelor vieții.
Aceste circumstanțe ale vieții nu sunt numai urmări ale păcatului, ci și manifestări ale mâniei lui Dumnezeu, care intervine în mod direct, ca să-și arate puterea, să încetinească înaintarea accelerată spre păcat, și să conducă la împlinirea planului Său. Momentul culminant al manifestării mâniei lui Dumnezeu va avea loc însă în vremea mâniei viitoare, când va cuprinde fiecare domeniu al existenței.
În șirul acestor pericole, putem cuprinde: bolile, accidentele, conflictele, îngrădirile, războaiele, calamitățile naturale, pandemiile și crizele vieții, care pot fi: economice, politice, sau crize spirituale.
Deși aceste pericole au încercat ființa umană începând cu momentul căderii omului în păcat, provocând: durere, lipsuri, pierderi, suferință, despărțire, înstrăinare și moarte, în vremurile din urmă, acestea vor crește atât în intensitate, cât și în frecvență, ajungând să afecteze lumea până la o dimensiune globală.
Fiindcă trăim în vremurile din urmă, care au început odată cu întruparea Domnului Isus și se vor încheia cu a doua Sa venire, avem parte de aceste încercări, care vor crește în intensitate și în frecvență în vremea necazului și a necazului cel mare.
Putem Înțelege că pentru ființa umană și pentru lumea în care trăim, a început deja numărătoarea inversă, luând în considerare câteva statistici realizate de Organizația Mondială a Sănătății, referitoare la cele mai frecvente boli care încearcă omenirea astăzi, precum:
Bolile cardiovasculare,
care sunt pe primul loc pe lista cauzelor de deces în lume, au ajuns la un număr de neimaginat și la o frecvență mereu crescândă. În anul 1990 pe glob erau înregistrați 271 de milioane de bolnavi cu afecțiuni cardiovasculare, fapt care a condus la 12,1 milioane de decese. Treizeci de ani mai târziu, în anul 2020 numărul bolnavilor afectați de aceleași cauze, a crescut la 523 de milioane de bolnavi, cauzând 18,6 milioane de decese pe an.
În anul 2023, numărul bolnavilor afectați de boli cardiovasculare a ajuns la 620 de milioane de cazuri, la o populație mondială cu puțin peste opt miliarde de oameni, generând un număr de 21,7 milioane de decese.
În pofida mijloacelor tehnologice moderne, a aparaturii medicale tot mai performante și a medicamentelor tot mai sofisticate, se estimează ca numărul bolnavilor afectați de boli cardiovasculare, o să crească cu o frecvență de 60-70 de milioane pe an, ajungând în anul 2050, până la un procent de un bolnav din zece locuitori ai lumii.
Nu-i așa că te cutremuri știind că în fiecare an dispare de pe harta lumii o țară precum România, dacă toate decesele cauzate de aceste boli cardiovasculare s-ar întâmpla în același loc? Apoi,
Diabetul,
împreună cu șirul de boli pe care acesta le generează, a afectat după statistica din anul 2023, aproape 537 de milioane de adulți, și se estimează ca are să se ajungă la un număr de 643 de milioane în 2030 și 783 de milioane în 2040 și 1,3 miliarde în anul 2050. Și,
Cancerul,
Împreună cu toate formele lui, crește în incidență urcând vertiginos în statistici spre locul doi, privind numărul cazurilor și al deceselor pe care le provoacă. Astfel numai în anul 2020 au fost diagnosticate la nivel mondial 19,3 milioane de cazuri iar în anul 2022 numărul celor nou diagnosticați a ajuns la 20,3 milioane de bolnavi.
Pentru anii viitori se așteaptă ca numărul celor nou diagnosticați, să crească cu 20 de milioane în fiecare an, ajungând ca în anul 2040 să se atingă chiar cifra de 25 de milioane de cazuri noi anual, care vor provoca până la 16,6 milioane de decese.
Pentru anul 2050 este anunțat un pronostic sumbru de 35 milioane de cazuri noi de cancer, care vor provoca în jur de 20 milioane de decese!
Știm că numărul celor afectați de această boală crește fiindcă fiecare dintre noi am avut sau avem cazuri chiar în familia noastră, sau cunoaștem pe cineva bolnav cu o formă de cancer din cercul nostru de prieteni.
Dacă numai statistica și perspectiva celor trei boli care provoacă numărul celor mai multe decese la nivel mondial, este o puternică atenționare, ce să mai spunem despre toate celelalte boli și toți ceilalți factori, care la fel, prezintă o creștere semnificativă atât în frecvență, cât și în intensitate, precum: cutremurele de pământ, inundațiile, uraganele, încălzirea globală și accidentele de orice fel?
În acest sens, Organizația Mondială a sănătății a adus în atenție :
Subnutriția și foametea,
menționând că în anul 2024, se așteaptă ca un miliard și jumătate din populația lumii să fie afectată de subnutriție, 690 de milioane vor suferi de foame, iar 130 de milioane vor suferi de foamete cronică.
Se împlinește în acest fel ceea ce a anunțat Domnul Isus care a prevestit că pe lângă boli, înaintea revenirii Sale, vor fi și calamități naturale, foamete și pandemii, agravate de înșelăciune spirituală, alunecare de la credință, și persecuția celor credincioși.
Am lăsat la urmă însă unul dintre primele avertismente pomenite de către Domnul Isus, cu privire la:
Războaie, vești de războaie și conflicte interetnice.
Deși războaiele au antrenat în orice vreme, lupta omului împotriva semenului său, până în prezent omenirea a trecut prin două războaie mondiale: Primul Război Mondial ( 28 iulie 1914 până pe 11 noiembrie 1918) la care au participat peste 70 de milioane de militari cauzând 4.386.000 de decese, 8.388.000 de răniți și 3.630.000 de dispăruți.
Și Al Doilea Război Mondial, care a avut loc între anii 1939-1945, în care au fost implicați 100 de milioane de participanți din 30 de țări, cauzând în jur de 60 de milioane de morți, și aproximativ 5 milioane de prizonieri, dintre care cei mai mulți au murit în captivitate.
Numai că omenirea nu a învățat nimic din aceste războaie, pentru că acum suntem martori al faptului că se pregătește cel de al treilea Război Mondial. Spun aceasta având în vedere nu numai războiul din Ucraina, ci mai ales războiul din Orientul Mijlociu, purtat de Israel împotriva organizațiilor teroriste; Hamas, Hesbollah și milițiile paramilitare ale Hutiților.
În timpul acestui conflict, care este în desfășurare, s-au conturat deja taberele țărilor care vor lupta în următorul conflict major. Pe de o parte: Israelul, și țările care îl sprijină, iar de cealaltă parte: organizațiile Hamas, Hesbollah,și Houty, susținute de Rusia, Iran, Turcia, o parte dintre țările arabe, precum și Libia și Sudan.
Este interesant faptul că tocmai despre această coaliție care va lupta împotriva Israelului, a atenționat și profetul Ezechiel, care pentru identificarea lor, a folosit numele vechi cunoscute la acea vreme, spunând:
„Aşa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului şi Tubalului! (Rusia de astăzi) Te voi târî și-ți voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză şi care toți mânuiesc sabia (reprezentând țările caucaziene din jurul mării Caspice); împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, (Iranul) Etiopia şi Put, (Sudan și Libia) toți cu scut şi coif: Glomerul (Turcia de nord) cu toate oștile lui, țara Tagormei,(Turcia de sud), din fundul miazănoapte-i, cu oștile sale, popoare multe împreună cu tine! (Siria, Liban, țările arabe). Pregăteşte-te, dar, fii gata, tu şi toată mulțimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor!»” (Ezec. 38:3-7).
Dar acesta nu va fi ultimul război, fiindcă va mai fi unul și mai mare, care va fi condus de însuși Anticrist, care împreună cu armata lui, va lupta împotriva Israelului.
În timpul acestui ultim Război Mondial, toate națiunile lumii vor fi adunate ca să lupte împotriva Ierusalimului. În acest sens este semnificativ anunțul pe care Dumnezeu l-a făcut prin apostolul Ioan, care a mărturisit că:
„… Am văzut ieșind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic,
«Iată, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează şi își păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă, rușinea!» – Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon” (Apoc.16:13-16).
Acest război se va sfârși prin nimicirea armatei pregătite de guvernul mondial, prinderea și aruncarea în iazul de foc a lui Anticrist și a Prorocului mincinos, care va avea loc la venirea în slavă a Domnului Isus împreună cu sfinții Săi.
Despre această biruință, apostolul Ioan spune:
„… Am văzut fiara şi pe împărații pământului şi oștile lor adunate ca să facă război cu Cel ce ședea călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei.
Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura Celui ce ședea călare pe cal. Şi toate păsările s-au săturat din carnea lor” (Ap. 19:19-21).
În acest război este anunțat însă și faptul că pe lângă cei amintiți în mod direct, își va găsi sfârșitul și o treime din populația lumii din acea vreme, conform anunțului făcut de Dumnezeu prin apostolul Ioan care a prevestit că;
”…. cei patru îngeri, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost dezlegați, ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreți; le-am auzit numărul.
Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreții: aveau platoșe ca focul, iacintul şi pucioasă. Capetele cailor erau ca niște capete de lei, şi din gurile lor ieșea foc, fum şi pucioasă.
A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa care ieșeau din gurile lor.” (Apoc.9:15-18)
Am scris despre toate aceste necazuri și previziuni anunțate de către Dumnezeu prin Cuvântul Scripturii, și confirmate statistic, nu pentru că aș dori să sperii pe cineva, ci, pentru a sublinia faptul că semnalul de alarmă spirituală, anunțat pentru oamenii din vremea lui Noe și pentru cei din vremea lui Lot, prin imperativul ”scapă-și viața”, este la fel de valabil și astăzi.
Iar prin acest imperativ rostit în fața atâtor pericole, suntem conștientizați că plecarea noastră din această lume poate surveni oricând, iar venirea Domnului Isus, este tot mai aproape!
De aceea ia seama la acestă atenționare și pregătește-te înainte de a fi prea târziu!
Doamne ajută!
Pastor Dan Boingeanu
(va urma)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.