10 Mai – Pasiune pentru planul lui Dumnezeu

Romani 11:1-36 (Romani 11:25-26) Scopul lecției :Să descoperim planul lui Dumnezeu pentru Israel și să înțelegem ce lucruri l-au făcut pe apostolul Pavel să fie...

Introducere Apocalipsa

DESCOPERIREA LUI ISUS HRISTOS O PERSPECTIVA PREMILENISTA PRIVIND RĂPIREA BISERICII  ÎNAINTEA MÂNIEI LUI DUMNEZEU Bun venit la studiul cărții Apocalipsa! Sperăm ca acest comentariu dinamic să-ți...

15.Decembrie – A doua venire și judecata de apoi

"“ Mat.25:31-46 (2Cor.5:10) Noi credem și mărturisim că potrivit învățăturii Noului Testament, Domnul nostru Isus Hristos, care s-a înălțat la cer, va veni cu...

28 Iunie ““ Acționează planificat

Romani 15:22-33 (Isaia 32:8) Scopul lecției: Să descoperim agenda de lucru a apostolului Pavel și să înțelegem de ce trebuie să acționăm planificat și să...

M. ISUS SE ARATĂ LUI PETRU LA MAREA TIBERIADEI

Text: Ioan 21:15-25 Verset de aur: Ioan 21:18 1. Întâlnirea Domnului Isus cu apostolul Petru la Marea Tiberiadei a fost un test al dragostei a. a avut...

09 Iunie. Crearea omului după chipul lui Dumnezeu

"“ Gen. 1:26-28;2:4-7 (Gen.1:26) Fără îndoială, Dumnezeu este Personajul Central al cărții Genesa . Scopul principal al capitolului întâi din Genesa este de a ne...

C. ISUS ” APA VIEțII”

Ioan 7:37-53 1. Momentul în care Domnul Isus a făcut această mărturisire a. la Ierusalim (în Iudeea) Ioan 7:3,10 b. la sărbătoarea Corturilor (la templu)...

20 Noiembrie ““ Respingerea Împărăției ““ Pilda vierilor

Matei 21:33-46 (Matei 23:37) Scopul lecției: Să descoperim cadrul în care a rostit Domnul Isus pilda vierilor, semnificația acestei pilde, modul în care exprimă acestă...

04 Septembrie – Autoritatea Împăratului asupra păcatului

Matei 9:1-8 (1 Ioan 1:7) Scopul lecției: Să descoperim în ce constă puterea păcatului, cum a dovedit Domnul Isus că are putere să ierte păcatele...

VI. MOARTEA ȘI ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS

A. ANUNțUL MORțII ȘI AL ÎNVIERII DOMNULUI ISUS Text: Ioan 16:16-33 Verset de aur: Ioan 16:33 Prin anunțul morții și al învierii Sale, Domnul Isus a arătat...