H. ISUS ȘI UCENICII SĂI

0
100

Text: Ioan 13:31-38
Verset de aur: Ioan 13:34

1. Experimentează o înaltă părtășie

a. după ce au fost curățiți Ioan 13:4-5
b. după ce a fost descoperit vânzătorul Ioan 13:18-30
c. după ce a fost îndepărtat trădătorul Ioan 13:31/a

2. Actualizează o înaltă revelație

a. moartea Domnului Isus zugrăvește slava Sa “Fiul omului a fost proslăvit” Ioan 13:31
– timpul “acum”
– persoana “Fiul omului”
– acțiunea “a fost proslăvit”
x. prin caracter
x. prin ascultare
x. prin suferință Ioan 3:14-15;Evrei 2:10;12:1-3
b. moartea Domnului Isus oglindește slava Tatălui
– mărturia Domnul Isus arată pe Tatăl Ioan 13:20;Rom.3:25:10:17-
18;Evrei 5:8-9
– moartea Domnului Isus dovedește dragostea lui Dumnezeu Tată Ioan 3:16;Rom.5:8
– jertfa Domnului Isus împlinește dreptatea lui Dumnezeu Tatăl Rom.3:25;1Pet.2:24;1 Ioan 2:2
b. moartea Domnului Isus pregătește calea pentru slava care are să vină “Dumnezeu Îl va proslăvi prin El însuși” Ioan 13:32
– prin înviere
– prin înălțare
– prin reîntâlnirea după înviere Ioan 13:33/a
– prin revenirea în slavă Ioan 13:33/b;Ap.3:21;Ioan 12:23-24;17:1,4-6

3. Încredințează o înaltă responsabilitate

a. porunca dragostei este autoritară ““ dată de Domnul Isus ““Ioan 13:34/a
b. porunca dragostei este nouă Deut.6:5;10:12;Luca 10:27;Rom.5:5
c. porunca dragostei este generală ““ adresată tuturor
d. porunca dragostei este înaltă ““ “cum v-am iubit Eu”Ioan 13:34/c;15:12;1Pet.1:22;1Ioan 3:16;1Ioan 4:7-8
e. porunca dragostei este motivată Ioan 13:35;1Ioan 2:5;4:20

4. Atenționează despre o încercare imediată

a. moartea Domnului Isus un act neînțeles Ioan 13:36
b. moartea Domnului Isus o pricină de poticnire Ioan 13:37; Mat.16:21-28;1 Cor.1:18
c. moartea Domnului Isus o pricină de cădere Ioan 13:38/b
– fiindcă s-a încrezut în propriile puteri “Eu-Petru” Ioan 13:37/b;1 Cor. 1:18,
23; Rom.3:9;7:8,14-18;Gal.5:19
– fiindcă n-a priceput adevărul 2 Cor.4:3-5
– fiindcă n-a luat seama la detaliile prezentate de Domnul Isus Ioan13:38/b;Luca 22:61; 1 Cor.8:2;10:12;Gal.6:3;Prov.26:12;28:26

Întrebări pentru discuții:

1. Ce factori au condus la partașia dintre ucenici și Domnul Isus?
2. Ce a descoperit Domnul Isus ucenicilor Săi în această părtășie?
3. În ce fel moartea Domnului Isus descoperă slava Sa?
4. În ce fel moartea Domnului Isus oglindește slava Tatălui?
5. În ce fel moartea Domnului Isus pregătește slava care are să vină?
6. Ce poruncă a dat Domnul Isus ucenicilor Săi în cadrul acestei părtășii?
7. Ce atențioanare a adresat Domnul Isus ucenicilor și lui Petru în cadrul acestei părtășii?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.