C apitolul 15 – Viziune cereasca- pregătirea pentru sfârșitul mâniei lui Dumnezeu

0
335

CAPITOLUL 15

PRELUDIU LA JUDECATILE POTIRELOR

Apocalipsa 15:1

(1) Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat: (2) șapte îngeri care aveau șapte urgii, (3) cele din urmă, (4) căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.

1. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat = acesta este cel de-al treilea și ultimul semn ceresc ce marchează această secțiune din cartea Apocalipsa. Acest semn urmează primelor două prezentate în Apocalipsa 12:1 și 3. Acest lucru sugerează că Apocalipsa 12:1-6 reprezintă o întoarcere în timp în cronologia evenimentelor sfârșitului. Apocalipsa 12-13 nu reprezintă o paranteză în sens tehnic. Scopul acestei întoarceri în timp este acela că oferă fundalul pentru mânia finală a lui Dumnezeu. Femeia, balaurul, fiara și Dumnezeu reprezintă cele patru personaje principale în scenariul sfârșitului escatologic. Femeia și sămânța ei au parte de mânia balaurului. Balaurul și adepții lui au parte de mânia lui Dumnezeu.

2. Șapte îngeri, care aveau șapte urgii = la fel ca în cazul semnelor cerești precedente, și aici ni se oferă mai întâi un rezumat al semnului care va fi detaliat ulterior. După cum demonstrează restul capitolului, acești șapte îngeri vor acționa conform unui proces stabilit dinainte. Apocalipsa 15:6 arată că cei șapte îngeri ies din Templu, ceea ce vine în sprijinul ideii că Apocalipsa 15:1 reprezintă un rezumat. Nu ni se spune nimic despre natura celor șapte urgii pe care le aduc cei șapte îngeri, ceea ce arată o dată în plus că Apocalipsa 15:1 este un rezumat. Ca și în cazul trâmbițelor (Apocalipsa 9:20), manifestarea finală a mâniei lui Dumnezeu este caracterizată prin cuvântul „urgii”.

3. Cele din urmă = definește limitele și natura acestor urgii. Expresia cele din urmă leagă aceste șapte urgii de judecățile trâmbițelor din Apocalipsa 8-11. Nu există nicio bază pentru a lega cele șapte peceți împreună cu trâmbițele și potirele, ca expresie a mâniei lui Dumnezeu. De asemenea, expresia cele din urmă sugerează că anumite lucruri au avut loc mai înainte. Prin urmare, cei care încearcă să definească doar potirele ca fiind mânia lui Dumnezeu, dar nu și trâmbițele, nu au o bază biblică. Există dovezi solide care demonstrează că lucrurile stau invers. Apocalipsa 22:18 afirmă „Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta”. Urgiile din această carte sunt descrise în Apocalipsa 16:1 și 9:20.

4. Căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu = completează rezumatul descrierii celui de-al treilea, și ultimul, semn ceresc. Mânia lui Dumnezeu exprimată în limba greacă apare de circa 40 de ori în Vechiul Testament. În mod cert, în centrul atenției în acest text se află mânia escatologică a lui Dumnezeu împotriva popoarelor. 1 Tesaloniceni 1:10 afirmă că, prin credința în Isus Hristos, suntem scăpați de mânia escatologică a lui Dumnezeu. Este cât se poate de clar că cei ce suferă mânia lui Dumnezeu nu au o relație specială cu Isus Hristos.

Apocalipsa 15:2

(1) Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; și (2) pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, (3) stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, și ai numărului numelui ei.

1. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc = începe această importantă descriere detaliată a manifestării finale a mâniei lui Dumnezeu împotriva balaurului și a susținătorilor săi. Ioan încearcă să explice în limbaj figurat

2. ceea ce vede cu ochii. El nu vede o mare literală, nici foc; exprimarea este figurată. Totuși, corespondentul literal al descrierii este dificil de identificat. Cea de-a doua jumătate a versetului afirmă că biruitorii stau pe marea de sticlă. Deci, marea de sticlă este un obiect literal, fizic, pe care o persoană poate sta în picioare. Această descriere a unei mări de cristal a apărut și în prezentarea sălii tronului lui Dumnezeu, în Apocalipsa 4.

3. Pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână = detaliază poziția celor văzuți de Ioan în prezența lui Dumnezeu. Importanța muzicii în prezența lui Dumnezeu este subliniată de prezența alăutelor lui Dumnezeu.

4. Biruitorii fiarei, ai icoanei ei, și ai numărului numelui ei = arată cine sunt în centrul atenției acestui verset. Sunt subliniate cele trei obstacole principale în calea credincioșiei poporului lui Dumnezeu: fiara, icoana fiarei și numărul ei reprezintă fiarele cu care credincioșii sunt în conflict. Acești oameni vor fi biruitori, dar natura precisă a victoriei lor nu este specificată.

Apocalipsa 15:3-4

(1) Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu și (2) cântarea Mielului. Și ziceau: (3) „Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! (4) Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! (5) Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele Tău? (6) Căci numai Tu ești sfânt, și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta (7) pentru că judecățile Tale au fost arătate.

1. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu = descrie cântarea biruitorilor în fața tronului lui Dumnezeu. În mod cert aici este vorba de marele om al lui Dumnezeu din Pentateuh. Cuvintele cântării care urmează în versetele 3b-4 nu se identifică în mod clar cu nicio cântare a lui Moise relatată în Vechiul

Testament (Exod 15:1-18; Deuteronom 31:30-32:43; Psalmul 90). Se poate ca versurile acestei cântări a lui Moise să nu fie redate aici.

2. Și cântarea Mielului = este indicată fie o a doua cântare sau o cântare care este în armonie și cu Moise și cu Mielul. Nu cunoaștem în mod concret nicio astfel de cântare. Este posibil ca versurile din versetele 3b-4 să fie cântarea Mielului, iar aici să fie locul în care ea este cântată în primă audiție pentru întreaga lume.

3. Mari și minunate sunt lucrările Tale Doamne Dumnezeule Atotputernice = arată cine este subiectul cântării – Dumnezeu Tatăl.

4. Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împăratul neamurilor = poate fi o referire la Isus Hristos. Totuși, cel mai probabil, este o referire la Dumnezeu Tatăl.

5. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele Tău = sunt două întrebări retorice, care vorbesc despre puterea și măreția lui Dumnezeu. Nimeni nu I se poate opune, cu toate că în judecățile potirelor care urmează, închinătorii fiarei vor face exact lucrul acesta. Ideea din acest verset este următoarea: Dumnezeu merită toată slava, chiar dacă nu toți I-o acordă.

6. Căci numai Tu ești sfânt, și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta = subliniază un alt motiv pentru care Dumnezeu merită slava și închinarea. Dumnezeu deține controlul absolut, dar încă nu Și-a definitivat planul, deoarece popoarele pământului n-au ajuns să se închine toate înaintea Lui.

7. Pentru că judecățile Tale au fost arătate = arată motivul pentru care popoarele se vor aduna.

Apocalipsa 15:5-6

(1) După aceea, (2) am văzut deschizându-se în cer Templul cortului mărturiei. (3) Și din Templu au ieșit cei șapte îngeri, care țineau cele șapte urgii. (4) Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur.

1. După aceea am văzut = indică o nouă etapă în vedenie.

2. Deschizându-se în cer Templul cortului mărturiei = prin aceasta se face introducerea către judecățile lui Dumnezeu care urmează, sub forma celor șapte potire. Nu putem identifica în mod cert Templul cortului mărturiei. Totuși, se pare că menționarea acestuia trebuie să-l asigure pe cititor că mânia lui Dumnezeu care se va dezlănțui este justificată și verificabilă. Nu ni se spune cine deschide ușile Templului ceresc, dar motivul deschiderii lor este acela de a le permite celor șapte îngeri purtători de urgii să iasă din Templu.

3. Din Templu au ieșit cei șapte îngeri, care țineau cele șapte urgii = descrie momentul ieșirii celor șapte îngeri, pentru a pune în aplicare mânia lui Dumnezeu. Natura exactă a acestei mânii încă nu este identificată.

4. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur = descrie îmbrăcămintea celor șapte îngeri purtători de potire. Acesta este singurul loc din Apocalipsa în care apare cuvântul grecesc pentru haine de in curat, linon. Nu este clar dacă acest cuvânt sugerează că îmbrăcămintea celor șapte îngeri este diferită de a celorlalți, care poartă haine de in. Brâiele de aur subliniază statutul special al acestor șapte îngeri.

Apocalipsa 15:7

(1) Și una din cele patru făpturi vii (2) a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor.

1. Și una din cele patru făpturi vii = arată că o persoană din imediata apropiere a tronului lui Dumnezeu îi trimite în misiune pe cei șapte îngeri purtători de potire.

2. A dat celor șapte îngeri șapte potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu = avem aici prima indicație cu privire la natura mâniei lui Dumnezeu care este gata să se dezlănțuie pe pământ. Potirele oferite îngerilor sunt de fapt niște vase plate, puțin adânci, care pot fi golite cu iuțeală.

Apocalipsa 15:8

(1) Și Templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu și a puterii Lui. (2) Și nimeni nu putea să intre în Templu, (3) până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.

1. Și Templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu și a puterii Lui = arată că Templul din cer este scena de unde mânia finală a lui Dumnezeu va fi dezlănțuită asupra locuitorilor pământului. Fumul este un concept biblic care însoțește adesea manifestarea prezenței lui Dumnezeu în Scripturii (Levitic 16:12-13; Exod 19:18; 40:34-35; Isaia 6:4). Care este scopul prezenței lui Dumnezeu în Templul Său tocmai în acest moment al cronologiei cărții Apocalipsa?

2. Nimeni nu putea să intre în Templu = acesta este un răspuns normal în fața manifestării slavei lui Dumnezeu. Exod 40:16-38 relatează că Moise nu putea să intre în „cortul întâlnirii” datorită faptului că norul slavei lui Dumnezeu îl umpluse. 1 Împărați 8:1-66 relatează dedicarea templului lui Solomon, care a avut drept urmare umplerea Templului cu slava lui Dumnezeu, în așa fel încât preoții nu puteau să intre. Nu ni se spune din ce cauză nimeni nu poate intra în

Templu. Totuși, deoarece contextul vorbește despre manifestarea finală a mâniei lui Dumnezeu, nu este nevoie să intre cineva acolo. În momentul acesta nu se mai înalță nicio rugăciune și nu se mai face nicio mijlocire.

3. Până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri = sunt prezentate limitele inabordabilității lui Dumnezeu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.