UITAȚI-VĂ ÎN SUS!

0
33
Natural phenomenon. Silhouette back view of mother and child sitting and relaxing together. Boy pointing to solar eclipse on dark sky background. Happy family spending time together. Outdoor.

 

În aceste zile mulți oameni vor fi motivați să privească în sus, pentru a urmări eclipsa totală de soare care va avea loc în data de 8 Aprilie, din acest an. Această eclipsă va putea fi urmăriră în faza ei totală, în anumite zone din Canada, SUA și Mexic, iar în fază parțială, aproape pe tot cuprinsul  acestor state, la care mai pot fi adăugate și alte țări din America Centrală, America de Sud și Pacific.

Eclipsa de soare este un fenomen astronomic natural, care se produce atunci când luna trece printre pământ și soare, acoperind cu suprafața ei, discul soarelui. Eclipsa de soare din data de 8 Aprilie este a 15 eclipsă totală de soare din secolul XXI și este specifică, fiindcă în faza ei maximă trasează o diagonală cu o lățime de aproximativ 180 de km, care traversează America de la NE la SE, având durata maximă, de 4 minute și 28 de secunde.

În jurul eclipselor, și mai ales a celor de soare, s-au creat de multe ori controverse și au fost prezentate explicații conspiraționiste, care au generat fobii și interpretări extremiste referitoare la sfârșitul lumii.

Cu toate că eclipsele sunt fenomene astronomice naturale, generate prin mișcarea aștrilor în jurul soarelui, Dumnezeu poate folosi și aceste evenimente pentru a ne transmite un mesaj.

Acest fapt este confirmat de împăratul David, care a mărturisit:

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.  O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el.  Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii.

În ceruri El a întins un cort soarelui. Şi soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz:  răsare la un capăt al cerurilor şi își isprăvește drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui.” (Ps.19:1-6)

În anumite situații  întunericul și eclipsele de soare, au purtat însă și un mesaj despre identitatea lui Dumnezeu, atunci când în Egipt a fost întuneric de trei zile (Ex.10:21-29), sau despre cea a Domnului Isus, atunci când a fost întuneric timp de trei ore, cât timp Domnul a fost atârnat pe cruce (Mat.27:45-50).

Mult mai autoritare vor fi însă mesajele transmise prin fenomenele cerești, care vor anunța vremea mâniei lui Dumnezeu și revenirea Domnului Isus în slavă. Astfel profetul Ioel anticipează aceste evenimente spunând:

Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum; soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoșată.” (Ioel 2:30-31)

Iar evanghelistul Matei, a consemnat cuvintele Domnului Isus despre aceleași evenimente anunțând că:

Îndată după acele zile de necaz “soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”

 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.” (Mat.24:29-30)

Și apostolul Ioan, după experiențele pe care le-a avut pe insula Patmos, a menționat aceleași evenimente cerești, anunțând :

Când a rupt Mielul pecetea a șasea, m-am uitat şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele,

 şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic.  Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toți munții şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor.” (Ap.6:12-14).

Când însă Evanghelistul Luca, a anunțat aceste fenomene apocaliptice, pe lângă descrierea lor, a adăugat și un imperativ major, spunând:

Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;  oamenii își vor da sufletul de groază, în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.

 Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.  Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus şi să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21:25-28)

Îndemnul adresat de evanghelistul Luca, este să ne uităm în sus și să ne ridicăm capetele, motivați de faptul că izbăvirea este aproape!

De aceea în aceste zile când vom privi în sus, rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne ajute să vedem nu numai un  fenomen astronomic, ci să înțelegem că prin toate aceste evenimente cerești, suntem atenționați că venirea Domnului Isus și izbăvirea noastră este aproape.

A te uita în sus nu înseamnă însă numai a privi spre cer, ci  mai ales a avea credință, și a aștepta fiind pregătit pentru a-L întâlni pe Domnul.

Dacă te-ai obișnuit să privești în jos, și să te uiți doar la valuri, la pericole și la vrăjmași, este timpul ca să-ți ridici privirea și să privești în sus, spre locul întâlnirii cu Domnul și spre slava în care suntem așteptați să ne  petrecem veșnicia!

Același imperativ este adresat și de poetul cântării prin care suntem îndemnați:

Nu te-ndoi, ci crede
Că după orice nor
E-un soare şi mai dulce,
Și mai strălucitor.
Nu norul este veșnic,
Ci soarele-i acel
Ce-ninge şi rămâne
Stăpân în urmă, el.

Nu te uita la tine,
Că ești atât de slab,
Nici la vrăjmașul care
Te-ar nimici degrab.
Nu te uita la ziduri,
La porțile de fier,

La ura ce scrâșnește,
Ci uită-te la cer!

Nu te-ndoi, ci crede
Că dincolo de tot
Veghează Dumnezeul
Puternic Savaot,
Că nici un păr nu-ți cade
Că nici o clipă nu-i,
Că nu-i nici o-ncercare,
Decât prin voia Lui!

Iar dacă crezi puternic,
Nimica nu-i spre rău,
Ci totul se va-întoarce
Spre-un şi mai bine-al tău.
Nu te-ndoi, ci crede
Că-n ceasul cel mai greu,

Clipită de clipită
Veghează Dumnezeu!

Vino Doamne Isuse!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.