Însemnatatea  intrării în IerusalimMat.21:1-17 ; Luca 19:29-40

Desi pentru israeliti evenimentul Intrarii Domnului Isus în Ierusalim a fost neînteles , iar pentru multi crestini a ajuns doar o “Sarbatoare a Floriilor”, cînd sunt aniversati cei ce au nume de floare, acest act are o semnificatie deosebite. Prin venirea la Ierusalim, si evenimentele care au avut loc în acesta zi , Domnul Isus a transmis un mesaj deosebit pentru neamul lui Israel si pentru întrega lume . Privind la pasajele Scripturii care descriu acest moment, am dori sa descoperim “Semnificatia acestei zile “:

1. Prin Intrarea în Ierusalim, Domnul Isus îsi descopera public identitatea Sa

Chiar din momentul întruparii Sale, prin împlinirea prorociilor facute despre El si anutul îngerului pentru pastorii din cîmpiile Betleemului , Domnul Isus a fost prezentat a fi “Mesia” , trimisul lui Dumnezeu pentru mîntuirea lui Israel si a întregei lumi. Luca 2:6-11. La aceste semne si marturii despre identitatea Sa, s-au adaugat minunile si lucrarile pe care El le-a facut în timpul slujirii în mijlocul acestei lumi. Toate acestea îl recomandau a fi Mesia : Ioan 10:36-38; Ioan 14:11

Cu toate acestea , dupa trei ani si jumatate de slujire , Domnul Isus era înca necunoscut pentru cei din Israel. Erau foarte multi care se întrebau :Cine este Acesta ? Sau cu ce autoritate si putere face aceste lucrari ?
În ziua intrarii în Ierusalim , Domnul Isus prezinta public noi evidente ale identitatii Sale, pentru ca toti sa-L cunoasca . Identitatea Sa ca Mesia este descoperita :

a. prin locul dinspre care venea Domnul Isus

Evanghelistii Matei si Luca, descriu cu exactitate locul dinspre care venea Domnul Isus atunci cînd a intrat în Ierusalim :

” Cînd s-au apropiat de Ierusalim si au ajuns la Betfaghe , înspre muntele Maslinilor….Mat.21:1/a
..” Si cînd S-a apropiat de Ierusalim , spre pogorîsul muntelui Maslinilor, toata multimea ucenicilor , plina de bucurie , a început sa laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le vazusera .” Luca 19:37

Aceasta prezentare nu a fost la întîmplare. Pentru israeliti venirea lui Mesia este strîns legata de muntele Maslinilor ! Asa cum anuta profetul Zaharia , acesta este locul de unde va începe izbavirea lui Israel :

” Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Maslinilor, care este în fata Ierusalimului spre rasarit ” Zah.14:4. Desi acest text profetic are semnificatii mai ales cu privire la cea de-a doua venire a lui Mesia, vazînd alaiul celor ce-L însoteau pe Domnul Isus, toti cei din Israel ar fi trebuit sa-si puna serioase întrebari si sa vada în acest fapt împlinirea profetiei care îl identifica pe Mesia.
Apoi identitatea Sa este descoperita :

b. prin insemnele profetice care îl evidentiau

Cu mult timp înainte, acelasi profet Zaharia, a aratat copiilor lui Israel felul în care va veni Mesia (ca Mîntuitor):
..” Salta de veselie , fiica Sionului ! Striga de bucurie , fiica Ierusalimului! Iata ca Împaratul tau vine la tine; El este neprihanit si biruitor , smerit si calare pe un magar, pe un mînz, pe mînzul unei magarite .” Zah 9:9
Este atît de interesant ca în ziua intrarii în Ierusalim , Domnul Isus a împlinit aceasta profetie pîna în cele mai mici detalii . El a trimis pe ucenici în satul prin care avea sa treaca cerîndu-le sa-I aduca un magarus. Despre acesta se face o sublinierea concreta: este mînzul unei magarite, pe care n-a mai încalecat nimeni. Mat 21:2; Luca 19:30 Marcu 11:2, Ioan 12 :14.

Desi unii dintre evanghelisti au o descriere succinta a evenimentului intrarii Domnului Isus în Ierusalim, niciunul dintre ei nu piere din vedere acest fapt:” Domnul Isus a intrat în Ierusalim calare pe un magrus !” Desi pare o scena mai degraba hazlie decît sarbatoreasca, acest amanunt n-a fost împlinit cu atîta grija si mentionat la întîmplare. Era un insemn profetic al identificarii lui Mesia. De fapt doi dintre evanghelisti subliniaza aceasta corespondenta între ceea ce a anutat profetul Zaharia si ceea ce a împlinit Domnul Isus. ” Dar toate aceste lucruri s-au întîmplat ca sa se împlineasca ce fusese vestit prin proorocul care zice : ” Spuneti fiicei Sionului : Iata ca Împaratul tau vine la tine , blînd si calare pe un magar, pe un magarus, mînzul unei magarite ” Mat.21:4-5 si Ioan 12:14-15 .
Dar mai mult decît atît: identitatea Domnului Isus este descoperita si :

c. prin strigatul multimii

La intrarea Domnului Isus în Ierusalim , multimea a fost antrenata într-o cîntare de lauda. Desi pentru multi aceasta a fost doar o reactie spontana, cuvintele ce au fost rostite au un mesaj deosebit : “Osana Fiul lui David ! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte ! Mat 21:9

Aceasta cîntare a fost mai mult decît o urare frumoasa adresata Domnului Isus, sau exprimarea bucuriei care a cuprins inimile celor care L-au întîmpinat. Ea cuprinde un anunt si o marturisire deosebita despre identitatea Domnului Isus: Osana; era un strigat dupa ajutor . “Salveaza-ne Doamne” ! sau “Salveaza-ne acum !”
Masrturisirea “Fiul lui David ” era o recunoastere a obîrsiei Domnului Isus si o confirmare a împlinirii promisiunii facute de Dumnezeu lui David. (este interesant ca Domnul Isus nu este numit fiul lui Iosif, asa cum era cunoscut în Galileea si cum obisnuiau sa-L numeasca preotii si carturarii !). Dar mai mult decît atît în cîntarea lor multimea foloseste declaratia “Cel ce vine în Numele Domnului ” . Aceasta declaratie îl identifica în mod specific pe Mesia.

Cel ce vine ! era numele atribuit numai lui Mesia:
” Iata ce vesteste Domnul pîna la marginile pamîntului : ” spuneti fiicei Sionului : Iata Mîntuitorul tau vine ; iata plata este cu El si rasplatirile merg înaintea Lui.” Isaia 62:11

Asa l-a anuntat si Ioan Botezatorul : “..Cel ce vine dupa mine, este mai puternic decît mine…” Mat 3:11. Iar cînd era în temnita ,Ioan dorind sa se asigure despre identitatea Domnului Isus, a trimis pe ucenicii sai sa-L întrebe: “Tu esti acela care are sa vina sau sa asteptam pe altul ?”Mat.11:3

Auzind aceasta declaratie, este de înteles reactia preotilor celor mai de seama si a fariseilor care s-au umplut de mînie Mat .21:15 si au cerut Domnului Isus sa-si certe ucenicii. Luca 19:39

Luînd în considerare aceste marturii putem spune ca Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, a adus noi marturii ale identitatii Sale. Poporul a vazut si-a auzit ca Cel ce le viziteaza cetatea este Mesia . Preotii stiau cu cine au de-a face,. iar Pilat stia pe cine avea sa condamne .

Sunt atîtia astazi care desi au o sarbatoare,nu-L cunosc pe Domnul Isus ca fiind Trimisul Lui Dumnezeu. De aceea ei urmeaza pe altcineva; pretinsii “mesia” ai acestei lumi ! Intrarea Domnului Isus în Ierusalim ne da noi marturii despre cine este El, pentru ca nimeni sa nu mai aiba semne de îndoiala sau sa ramîna în ratacire si necunostinta. Apoi,

2. Prin Intrarea în Ierusalim ,Domnul Isus îsi descopera public misiunea Sa

Desi neamul lui Israel a fost anuntat prin profeti care avea sa fie slujba lui Mesia, cei mai multi s-au asteptat ca Domnul Isus sa le dea doar pîine, sa-i vindece de boli sau sa-i elibereze de robia fizica a Imperiului Roman. Prin Intrarea în Ierusalim El , îsi descopera slujirea pe care a venit sa- o împlineasca : Urmarind evenimentele petrecute în aceasta zi putem întelege ca :

a. El a venit sa domneasca

Felul în care a fost primit Domnul Isus la Intrarea în Ierusalim, aminteste de procesiunea de încoronare a unui împarat. El a fost înconjurat de multimea care si-a asternut hainele pe drum ca semn al supunerii . În Israel acesta era un sem al recunoasterii autoritatii si-a stapînirii.

” ..preotul Tadoc a luat cornul cu undelemn din cort si a uns pe Solomon. au sunat din trîmbita , si tot poporul a zis : “Traiasca împaratul Solomon ! ” Tot poporul s-a suit dupa el, si poporul cînta din fluier si se desfata cu mare bucurie; si se clatina pamîntul de strigatele lor .” I Imp. 1:38-40

Aceiasi procesiune s-a desfasurat si la întronarea lui Iehu :

“…asa zice Domnul : “Te ung împarat a lui Israel .” Îndata si-au luat fiecare hainele si le-au pus sub Iehu pe treptele goale . Apoi au sunat din trîmbita si au zis : “Iehu este împarat ” 2 Împ. 9:12-13

Mai mult decît atît; multimea care L-a însotit pe Domnul Isus a taiat ramuri din pomi creînd o atmosfera de sarbatoare . Acest mod de manifestare era caracteristic Sarbatorii Corturilor si exprima victoria, libertatea si bucuria. Ei aratau astfel ca a venit vremea Împaratiei lui Israel, pentru ca Domnul Isus este Regele !

Aceasta este declaratia pe care evanghelistul Luca a surprins-o si în marturisirea lor:
” Binecuvîntat este Împaratul care vine în Numele Domnului ! Pace în cer , si slava în locurile prea înalte !” Luca 19:38 David în psalmu profetic ce anunta încoronarea Domnului Isus foloseste aceeasi declaratie: “Doamne ajuta! Doamne da izbînda ! Binecuvîntat sa fie cel ce vine în Numele Domnului “. Ps 118:25-26

La intrarea în Ierusalim Domul Isus a fost recunoscut a fi “Împaratul” care a venit sa-si întemeieze o Împaratie. Cei din neamul lui Israel au crezut ca aceasta va fi o împaratie fizica. De aceea cînd au vazut ca El nu merge la palatul lui Irod ca sa ocupe tronul lui Israel, au fost dezamagiti
si nu L-au mai urmat. Domnul Isus este împarat; dar în aceasta vreme Împaratia Lui este spirituala. De aceea El asteapta sa domneasca peste inimile noastre. El a venit sa domneasca si trebuie sa stapîneasca si-n inima ta . Recunoaste-i aceasta domnie , dar nu numai de pe buze ca poporul ce L-a aclamat la intrarea în Ierusalim, ci prin supunerea si predarea fiintei tale. Mai mult însa la Intrarea în Ierusalim prin evenimentele petrecute în aceasta zi întelegem ca :

b. El a venit sa moara

Desi este ” Regele “, Domnul Isus n-a mers sa ocupe tronul lui Israel , pentru ca slujirea Sa în acea vreme ,era cea de Mare Preot. Ca Mere Preot a mers la Templu nu ca sa faca o slujba rituala, ci ca sa dea Templului adevarata semificatie : cea de ” Casa de rugaciune “! Loc al prezentei si al partasiei cu Dumnezeu.
Daca în timpul pregatirii pentru Paste , evreii curateau casele de aluat, si pîine dospita, Domnul Isus ca Mare Preot , a venit ca sa curete Templul de lucrurile ce-l întinau:
” Isus a intrat în Templu lui Dumnezeu . A dat afara pe toti cei ce vindeau si cumparau în Templu, a rasturnat mesele schimbatorilor de bani si scaunele celor ce vindeau porumbei, si le-a zis : “Casa Mea se va chema o casa de rugaciune .” Dar voi ati facut din ea o pestera de tîlhari .” Mat 21 :12-13

Mai mult decît Templul fizic de la Ierusalim , Domnul Isus a venit sa curete templul inimilor noastre , dar nu cu sîngele taurilor si al jertfelor animale , ci cu însusi sîngele Sau . Acesta a fost scopul principal al venirii Domnului Isus la Ierusalim. Sa împlineasca slujba Marelui Preot, aducîndu-se pe Sine însusi ca jertfa. El a anuntat pe ucenici deseori despre aceasta jertfa pe care avea s-o depuna ca Miel a lui Dumnezeu :
” De atunci încolo , Isus a început sa spuna ucenicilor Sai ca El trebuie sa mearga la Ierusalim, sa patimeasca din partea batrînilor , din partea preotilor celor mai de seama si din partea carturarilor; ca a treia zi are sa învieze .” Mat 16 :21

Cum îl primesti pe Cel ce a platit pretul pacatelor în locul tau ? Si cum ete templul inimii tale ?
La intrarea în ierusalim însa Domnul Isus ne-a arata ca :

c. El a venit sa slujeasca

Urmarind evenimentele din ziua Intrarii în Ierusalim , observam ca Domnul Isus n-a fost preocupat de Sine. El a fost gata sa slujeasca avîndu-i în atentie pe altii. Asfel Domnul Isus protejeaza pe ucenici : Cînd fariseii i-au zis : “învatatorule , cearta-Ti ucenicii !” El este acela care le raspunde :”Va spun ca daca vor tacea ei , pietrele vor striga ” Luca 19:40

Apoi ,Domnul Isus apara pe copii . Cînd preotii cei mai de seama s-au umplut de mînie la auzul mesajului cîntarilor copiilor, Domnul Isus îi confrunta spunînd : Oare n-ati citit niciodata cuvintele acestea : Tu ai scos laude di gura pruncilor si din gura celor ce sug ? ” Mat.21 :16-17.

Slujirea Domnului Isus este însa mult mai evidenta: El a vindecat pe orbi si schiopi în templu. Mat.21:14.
Era la sfîrsiul misiunii Lui în mijlocul lumii, iar cei din Israel earu pregatiti sa-l respinga înca odata. Cu toate acestea , Lui îi ese mila de cei în necazuri daruindu-le vindecarea. Ce minunat este Mîntuitorul nostru ! La El gasim mila si îndurare si în ultimul ceas , pentru ca a venit sa fie raspunsul lui Dumnezeu pentru nevoile noastre.

Urmarind însa evenimentele petrecute la intrarea Domnului Isus în Ierusalim putem observa în ultimul rînd ca :

3 . Prin Intrarea în Ierusalim, Domnul Isus îsi descopera public caracterul Sau

De la îtrupare , în timpul copilariei si-a slujirii publice , în orice împrejurare , Domnul Isus a stralucit prin caracterul Sau. El este un model pentru noi în toate aspectele vietii. Si în ziua intrarii în Ierusalim, Domnul Isus ne-a lasat un exemplu. Într-o zi a bucuriei , cînd era aclamat si ovationat de multime, nu este revolutionar, razbunator sau plin de mîndrie. El vine la Ierusalim asa cum l-a anuntat profetul Zaharia : neprihanit, biruitor si smerit! Zah 9:9.

Ce frumos exemplu ! În contrast cu natiunea lui Israel si felul de viata al preotilor , carturarilor si-al fariseilor , viata Lui straluceste precum soarele printre nori. De aceea merita sa fie modelul vietii noastre.
Pe cine ai ca model ? Î ce masura te asemeni cu Domnul Isus ? Pentru cei mai multi, testul cel mai greu este atunci cînd sunt înaltati ! Pe pozitii înalte ale treptelor ierarhiei sociale , multi au rau de înaltime . Domnul Isus a ramas smerit si este Mare prin smerenia Sa.

Sarbatorim înca odata amintirea Intrarii Domnului Isus în Ierusalim . Ce va însemna aceasta zi pentru tine ? Acest eveniment n-a fost la întîmplare, ci are o semnificatie deosebita:. Venind la Ierusalim Domnul Isus a dorit ca toti sa cunoasca ca El este Mesia, si îsi îplineste slujba pîna la capat , fiind un exemplu în toate împrejurarile si aspectele vietii.
Ca sa fie cu adevarat sarbatoare si în viata ta : crede cu tarie ca El este Trimisul Lui Dumnezeu, accepta-L ca Domn al vietii tale si traieste asemenea Lui . Amin D.B

Predici flori.

5 COMENTARII

  1. O ADEVARATA HRANA DORESC CA DUMNEZEU SA VA RASPLATEASCA CU VIATA VESNICA SI SA INGRIJEASCA DE NEVOILE DUMNEAVOASTRA SALUTUL MEU ESTE 1COR.15>58 O SA FITI PE LISTA NOASTRA DE RUGACIUNE….VA MULTUMESC FRUMOS PENTRU CUVINTELE MINUNETE CARE ESTE O ADEVARATE COMOARA.
    MULTA PACE…SI SARBATORI FERICITE SUB BINECUVANTAREA DOMNULUI ISUS HRISTOS…

  2. Acest material imi foloseste foarte mult. Multumesc autorului pentru ca l-am gasit si-l pot folosi. Este exact ceea ce cautam, deoarece scriu despre Iisus in versuri si imi lipseau aceste informatii. Daca doriti sa cititi lucrarea mea, ma puteti contacta la e-mail edituraolimpias@yahoo.com sau la telefon 0747422257.
    Sarbatori fericite si realizarea tuturor dorintelor!

  3. Dorin sunt….mi-a fost dat DAR sa ajung si eu acolo in Israel,unde de mic am visat,acolo unde am trait clipele vietii mele….SIMTIREA,DRAGOSTEA,ADMIRATIA,RESPECTUL SI CREDINTA in Iisus Hristos.Orasul Sfant celor trei mari religii…Ierusalim…ma fascinat cel mai mult,acolo cand ajungi esti fermecat de mireasma credintei pure si staruitoare!Nu am sa uit toata viata mea acele locuri MIRIFICE,DEOSEBITE…atat de frumoase si Sfinte!Sa dea Dumnezeu ca toti aceia care isi doresc din tot sufletul sa ajunga in Tara Sfanta sa le fie dat sa ajunga! http://www.youtube.com/user/ArtemonTube?feature=mhum#p/a/u/0/CbAIVX7Dcak

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.