Biserica din Tesalonic – o Biserica cu mare impact

0
531


Text : I Tes. 1:1-10
Subiect : Biserica cu mare impact
Scop : Sa descoperim trasaturile Bisericii din Tesalonic si domeniile
în care aceasta biserica poate fi un model pentru bisericile de astazi si sa
întelegem care au fost factorii ce au facut ca aceasta biserica sa aiba un
mare impact asupra zonei în care a fost situata .
Verset de memorat : I Tes. 1:6-7

În timpul primului veac crestin, orasul Tesalonic , a fost capitala provinciei romane Macedonia. Cetatenii acestui oras eru în majoritate de origine greaca, dar aici functiona si o sinagoga evreiasca.. Biserica din Tesalonic a fost înfiintata în timpul celei de-a doua calatorie misionara, prin misiunea apostolului Pavel. Un mare numar de credinciosi din aceasta localitate a primit cuvîntul lui Dumnezeu,în urma marturisirii musionarilor chiar de la început , cu toate ca au trebuit sa treaca prin mari necazuri si împotriviri . (Fapte 17:4-9)

Viata si slujirea membrilor acestei biserici asa cum este prezentata de apostolul Pavel în cele doua epistole care sunt adresate bisericii, poate fi considerata un adevarat model.deoarece:

a. Biserica din Tesalonic a fost o biserica de care apostolul Pavel si echipa de
misiune îsi aducea aminte cu placere. Desi în Tesalonic, misionarii au fost primiti cu împotrivire si au trebuit sa plece din oras noaptea si pe furis, oridecîteori acestia îsi aminteau de cele petrecute în Tesalonic , retrairea acelor experiente , le era todeauna o placuta aducere aminte . (I Tes . 1:3)

b. Biserica din Tesalonic a fost pentru misionari un motiv de multumire
permanenta catre Dumnezeu. Viata si slujirea celor din Tesalonic, a determinat pe apostolul Pavel si echipa de misiune care-l însotea, sa aduca todeauna multumiri lui Dumnezeu pentru ei.

Multumim todeauna lui Dumnezeu pentru voi toti, pe care va pomenim necurmat în rugaciunile noastre ;” (I Tes. 1:2 )

Potrivit acestui verset multumirea era continua (“todeauna”) generala (“pentru voi toti”) si exprimata public : ( fata de Dumnezeu multumirea era exprimata în rugaciune , iar pentru întreaga biserica , în scrisoarea pe care apostolul le-o trimite).

c. Biserica din Tesalonic a fost un exemplu pentru toti credinciosii din zona în care era situata si o pricina de lauda pentru apostoli.( I Tes.1:7; 2 Tes. 1:4).

Tinînd cont de aceste considerente , putem spune ca Biserica din Tesalonic a fost o ” “Biserica cu mare impact “. Pentru cîte biserici astazi pastorii îsi mai aduc aminte cu placere de experientele traite în mijlocul acestora ? Cîti pastori la fel ca apostolul Pavel mai pot multumi todeauna lui Dumnezeu pentru toti cei din bisericile în care slujesc ? Cîte biserici mai sunt o pricina de lauda pentru slujitori? În tot mai multe cazuri întînim astazi biserici despre care sunt pastrate amintiri neplacute, deoarece viata membrilor acestora este mai degraba o pricina de poticnire decît de multumire fata de Dumnezeu. De aceea este atît de important sa descoperim care sunt caracteristicile unei biserici model si în ce domenii Biserica din Teslonic este pentru noi un exemplu privind “Biserica cu mare impact “?

I. Biserica cu mare impact este Biserica cu o buna atitudine fata de
Cuvîntul lui Dumnezeu

Urmarind modul în care apostolul Pavel prezinta acesta biserica, observam ca :

a. Membrii Bisericii din Tesalonic au auzit Cuvîntul lui Dumnezeu, care le-a fost propovaduit de echipa de misiune, într-un mod corect.
“…Evanghelia noastra v-a fost propovadita nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfînt si cu o mare îndrazneala. Caci stiti ca din dragoste pentru voi am fost asa printre voi ” (I Tes .1:5)
Potrivit acestei marturisiri întelegem ca celor din biserica din Tesalonic, atunci cînd li s-a vestit Cuvîntul lui Dumnezeu, nu li s-a comunicat doar vorbe asa cum se întîmpla în multe biserici astazi , ci cuvitele propovaduite au fost însotite de puterea si de focul Duhului Sfînt si de dragostea pentru cei pierduti. Fata de acest Cuvînt Viu,care le-a fost vestit cu îndrazneala,cu putere si în dragoste, membrii Bisericii din Tesalonic dovedesc o buna atitudine , fiind dispusi sa-l asculte.

b. Membrii Bisericii din Tesalonic au primit Cuvîntul lui Dumnezeu care le-a fost vestit , acordîndu-i valoarea si importanta pe care acesta o are : ” Deaceea multumim fara încetare lui Dumnezeu ca ,atunci cînd ati primit Cuvîntul lui Dumnezeu , auzit de la noi , l-ati primit nu ca pe cuvîntul oamenilor , ci asa cum si este în adevar, ca pe Cuvîntul lui Dumnezeu, care lucreaza si î voi care credeti “.(I Tes.2:13 ) .Desi au trebuit sa plateasca un pret, în ciuda necazurilor si-a împotrivirilor membrii bisericii din Tesalonic dovedesc o buna atitudine fata de cuvînt , pentru ca dupa ce l-au ascultat, l-au primit cu mare bucurie .(I Tes.1:6 )

c. Membrii Bisericii din Tesalonic au împlinit Cuvntul lui Dumnezeu. Cînd apostolul Pavel mentioneaza atitudinea membrilor bisericii din Tesalonic fata de Cuvîntul lui Dumnezeu , el arata ca acestia au calcat pe urmele sale si pe urmele Domnului. (ITes.1:6) A calca pe urmele cuiva , înseamna a-l urma îndeaproape si a împlini to ceea ce acea persoana spune . Biserica din Tesalonic a traita acesta experienta , fiindca a împlinit Cuvîntul lui Dumnezeu, urmîndu-i îndeaproape pe apostolul Pavel si pe Domnul Isus.

d.Membrii Bisericii din Tesalonic vestit Cuvîntul lui Dumnezeu. Despre ei apostolul Pavel mentioneaza:
” În adevar , nu numai ca de la voi Cuvîntul Domnului a rasunat prin Macedonia si Ahaia , dar vestea despre credinta voastra în Dumnezeu s-a raspîndit pretutindeni , asa ca n-avem nevoie sa mai vorbim de ea”. I Tes.1:8 Cuvîntul lui Dumnezeu care a ajuns pîna la Tesalonic, nu s-a oprit aici. Prin slujirea membrilr Bisericii din Tesalonic acesta a fost vestit prin viu grai si mai ales prin modul lor de viata , în toata Macedonia si Ahaia.

În multe biserici astazi, Cuvîntul lui Dumnezeu este neglijat ,nesocotit si neîmplinit. Sunt atîtia cei care asculta mai degraba cuvîntul oamenilor sau istorisiri si experiente , decît Cuvîntul Scripturii. Pentru a avea biserici model si cu un mare impact este nevoie de o reîntoarcere la Cuvîntul lui Dumnezeu si la o corecta atitudine fata de acesta.

II. Biserica cu mare impact este Biserica cu o buna marturie personala a fiecarui membru

Pentru cei din Tesalonic, a fi membru în biserica n-a înemnat doar a fi scris într-un nou registru , ci a trai o înoire radicala a vietii. Apostolul Pavel prin epistola pe care le-o scrie arata cît a fost de înalta alegerea si chemarea pe care cei din Tesalonic au primit-o:

“Stim frati , prea iubiti de Dumnezeu alegerea voastra ” (I Tes 1:4) , “Noi însa , frati preaiubiti de Domnul , trebuie sa multumim todeauna lui Dumnezeu pentru voi, caci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mîntuire, în sfintirea Duhului si credinta adevarului. Iata la ce v-a chemat El , prin Evanghelia noastra , ca sa capatati slava Domnului nostru Isus Hristos “.( 2 Tes.2:13-14)

Potrivit acestei marturisiri întelegem ca cei din Tesalonic s-au bucurat de o alegere si o chemare deosebita : au fost alesi pentru mîntuire si chemati pentru a mosteni slava Domnului Isus. Urmarind experientele pe care cei ce formau biserica din Tesalonic le-au trait , putem spune ca acestia s-au ridicat la înaltimea acestei chemari. Din cea mai josnica stare de idolatrie si pacat , ei s-au întors la Dumnezeu, slujindu-i Dumnezeuleui cel viu si adevarat (I Tes1:9). Aceasta întoacere dovedeste o pocainta reala care a implicat schimbarea viatii, a atitudiei si-a stapînului . De la închinarea idolatra din trecut, ce-i identifica cu pagînii , în urma pocaintei, pe membrii bisericii din Tesalonic îi gasim în partasia sfintilor, slujind singurului care merita: “Dumnezeului celui viu si adevarat”

Cînd apostolul Pavel le expediaza prima scrisoare, în loc de adresa fizica la care puteau fi gasiti, el mentioneaza adresa spirituala : ….”catre Biserica Tesalonicenilor , care este în Dumnezeu Tatal si în Domnul Isus Hristos”( I Tes.1:1)
Din punct de vedere spiritual, viata lor era ascunsa cu Hristos în Dumnezeu , de aceea putem spune ca ei ne pot fi un exemplu de pocainta si traire crestina.

III. Biserica cu mare impact este Biserica cu o buna motivatie pentru slujire

Cînd apostolul Pavel face referire la Biserica din Tesalonic, mentioneaza despre : “lucrerea credintei, osteneala dragostei si taria nadejdii “(I Tes. 1:3, 2 Tes.1:3). Slujirea lor nu era de forma, sau din inrteres , ci o expresie a credintei. În Biserica din Tesalonic întîlnim acea credinta despre care mentioneaza Iacov: ” o credinta care se exprima prin fapte ” (Iacov 2:14-18) . Dar în acelasi timp slujirea lor era si o demonstratie a dragostei.

Daca pentru unii dragostea este numai un sentiment , sau o declaratie, pentru cei din Tesalonic , dragostea a fost concretizata prin atitudini si jertfa. În dragoste acestia sunt gata sa primesca cu bucurie pe musafiri (I Tes 1:9) , sa-i iubeasca pe toti fratii fratii (I Tes.4:9-10, sa-i pretuiasca pe slujitori (I Tes.5:12-13) si sa-i ajute pe sfinti (2 Cor .8:1-4). Toata aceasta slujire era motivata de taria nadejdii . Prin credinta ei priveau înafara , dar priveau si dincolo la rasplatirea pe care Dumnezeu le-a pregatit-o (2 Tes. 1:11-12).

IV Biserica cu mare impact este Biserica cu o buna reactie fata de necazuri

Biserica din Tesalonic, s-a nascut în suferinta. Dar cu toate acestea, necazurile si încercarile n-au biruit-o. În mijlocul acestora ei au dovedit un deoebit exeplu, calcînd pe urmele înaintasilor: ” caci fratilor, voi ati calcat pe urmele Bisericilor lui Dumnezeu, cari sunt în Hristos Isus ,în Iudeia ; pentru ca si voi ati suferit din partea celor de un neam cu voi aceleasi rele, pe cari le-au suferit ele din partea Iudeilor “.(I Tes. 2:14 )

Indiferent de masura provocarilor ei au ramas neclintiti, fiind o pricina de lauda pentru celelalte biserici :

“De aceea ne laudam cu voi în Bisricile lui Dumnezeu, pentru statornicia si credinta voastra în toate prigonirile si necazurile, pe care le suferiti ” (2 Tes.1:4 si I Tes. 3:7-8). În acelasi timp suferintele i-au determinat sa astepte cu si mai multa ardoare venirea Domnului Isus( I Tes 1:10, 2:19-20 3:13).Pentru ei venirea Domnului era atît de iminenta , încît au uitat de pamînt si priveau mai mult catre cer.Daca ei traiau ca si cum Domnul ar fi venit astazi, prin epistola pe care le-a scris-o apostolul Pavel a trebuit sa-i trezeasca , ca sa si lucreze crezînd ca Domnul ar veni peste o mie de ani .( I Tes .4:11, 2 Tes.3:7-12).

Biserica din Tesalonic a fost un model pentru bisericile din Macedonia si Ahaia si ramîne un viu exemplu pentru orice biserica de astazi. Deoarece exemplul crestin are un mare impact si poate deschide sau închide usa pentru evanghelie. De aceea trebuie sa ne rugam lui Dumnezeu sa ne ajute pe noi si bisericile de care apartinem sa avem o buna marturie.

Întrebari pentru discutie

– Care credeti ca sunt cele mai fregvente reactii fata de evanghelie , ale oamenilor din
zona în care este situata biserica în care slujiti?
– Ce atitudine negativa fata de Cuvîntul lui Dumnezeu întîlniti în biserici astazi ?
– De ce credeti ca în anumite biserici se pune un mai mare accent pe numarul
membrilor , decît pe calitatea vietii spirituale ?
– Daca membrii Bisericii din Tesalonic au uitat de pamînt si priveau mai mult spre
cer, care credeti ca este atitudinea multor membri ai bisericilor de astazi ?

Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.