I. PERIOADA ZILELOR DIN URMĂ
C.  VREMEA MÂNIEI

Ioel 2:1-17( Ioel 1:15)

Psajele Scripturii care vorbesc despre “zilele din urmă”, fac referire la o vreme a harului, cuprinsă între venirea Domnului Isus ca Mântuitor și revenirea Sa ca Mire, apoi, la o vreme de șapte ani de necaz, cunoscută sub numirile de “necazul și necazul cel mare”.  Aceste pasaje fac referire însă și la o vreme a mâniei lui Dumnezeu, cunoscută sub numirea de “ziua Domnului” sau “vremea mâniei lui Dumnezeu”. Dacă în studiile anterioare am avut în atenție “vremea harului” și “vremea necazului” (vezi studiile postate anterior pe pagina www.misiune.ro), în studiul prezent vom avea în atenție “vremea mâniei”

Pentru a înțelege ce înseamnă vremea mâniei, cum va fi această perioadă, când are să înceapă și când are să se termine, precum și care vor fi urmările vremii de necaz, trebuie să avem în atenție:

1. TERMENII CARE DEFINESC VREMEA MÂNIEI

Pentru definirea și descrierea timpului de mânie a lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură întâlnim următoarele expresii:

a.  “ziua Domnului”– care descrie o vreme de judecată înfăptuită de Dumnezeu, sau de Domnmul Isus. Această expresie este întâlnită de 19 ori în Vechiul Testament:Is.2:12; 13:6,9;Ezec.13:5;30:3;22:30-31;Ioel 1:15;2:1,11,31;3:14;Amos 5:18,20;Obadia 15;țef.1:7, 14; Zah.14:1; Mal.4:5, și de 5 ori în Noul Testament: Fapte 2:20;2Tes.2:2;2 Pet.3:10; Ap.6:16;1Tes.5:2.

b. “ziua lui Hristos”-această expresie este întâlnită de 4 ori în Noul Testament și descrie timpul venirii Domnului Isus pentru răpirea bisericii, urmat de judecata pe care El o va înfăptui: 1Cor.1:8;2 Cor.1:14:Fil.1:6,10

c. “ziua aceea” ““ această expresie este întâlnită de 208 ori în Vechiul și Noul Testament, făcând referire la momentul revenirii Domnului Isus pentru răpirea bisericii, urmat de revărsarea mâniei lui Dumnezeu, ca pedeapsă asupra naturii, asupra celor necredincioși, a lui Anticrist și a colaboratorilor lui, precum și asupra diavolului și a forțelor întunericului. Is.2:11,17;4:1-2;Is.11:10; 12:1, 4;24:21;25:9-12;Mat.7:22-23; Mat. 24: 36; Rom.2:16 etc.

d. “ziua de apoi” ““ această expresie este întâlnită de 7 ori în Vechiul și Noul testament și descrie ce se va întîmpla la revenirea Domnului Isus: Is.30:8;Ioan 6:39,40,44,54;11:24; 12:48

Temă: studiați pasajele în care sunt menționate expresiile prin care este definită vremea mâniei și arătați modul în care acestea se completează.

2. MODUL ÎN CARE ESTE DESCRISĂ VREMEA MÂNIEI

Sfânta Scriptură nu numai că anunță vremea mâniei lui Dumnezeu, dar o și descrie. Urmărind pasajele care menționează acest fapt, descoperim că vremea mâniei, sau “ziua Domnului”, va fi:

a. ozi de groază Is.13:6-9;Ioel 1:15-18
b. ozi de întuneric Amos 5:18:Ioel 2:2;3:15;țef.1:15-16/a
c. ozi de calamitați naturale Is.13:10;Ioel 2:30;Mat.24:29;Luca 21:11-28
d. ozi de pedeapsă Ioel 3:4-13;țef.2:9-16
e. ozi de judecată Ioel 3:14;Ezec.38-39; Zah.14:1-7; Ier.30:5-8; Ioel 2:1-11;Amos 5:18-20; țef.1:7-18; 2Pet.3:10-12;Is.2:12-22;13:9-13,19; Ioel 3:9-13
f. o zi de nimicire 2Tes.1:6-10;Ioel 3:9-12
g. o zi sângeroasă țef.1:17-18;Apoc.14:19-20
h. o zi a mâniei Rom.2:5;Ap.6:16-17;15:1țef.1:14;Ps.76:7
i. ziua revenirii lui Hristos 1Cor.1:8;2Tes.2:1-8;Luca 21:25-28; Mat.24:29-31

Temă: Studiați pasajele care descriu vremea mâniei lui Dumnezeu și enumerați ce comparații au fost folosite de scriitorii acestora, pentru a prezenta grozăvia acestui timp.

3. TIMPUL CÂT VA DURA VREMEA MÂNIEI

Sunt pasaje ale Sfintei Scripturi care arată că vremea mâniei:

a. este aproape ““ Is.13:6;Ez.30:3:Ioel 2:1;3:14
b. vine ““ Is.13:6;Ioel 2:1;țef.1:7
cu referire la:
evenimente istorice imediate
Is.13:6-22-cucerirea Babilonului
Ezec.30:2-19 ““cucerirea Egiptului
Ioel 1:1-14 ““ invazia de lăcuste;
Amos 5:1-16;țef.1:14-18 – caderea Israelului și a lui Iuda
– evenimente istorice viitoare Ioel 2:28-32;Zah.14:1-7,13-16
Mal.4:1,5;Ap.Ap.6:1-17
c. va începe la sfârșitul peceții a șasea Ap.6:15-17
d. se va încheia la sfârșitul vărsării ultimului potir Ap.15:1;15:2-16:21


4. CE VA URMA DUPĂ VREMEA MÂNIEI

Dacă vremea necazului va începe odată cu revenirea Domnului Isus pentru răpirea bisericii, la sfârșitul peceții a șasea Ap.6:15-17, și va ținea până la sfârșitul ultimului potir, Ap.15:1-16:21, după această vreme de necaz, va urma o perioadă de restaurare. Urmărind pasajele Scripturii care anunță această perioadă de restaurare, descoperim că în această vreme va avea loc:

a. salvarea lui Israel Rom.11:16
b. restauratea lui Israel Is.10:27;Ier.30:19-31,40;Mica 4:1-13;Zah.13:8-9
c. recunoașterea lui Iahve Ioel 3:16-17
d. restaurarea închinării Zah.14:16-21;
e. o vreme de pocăință și de renunțare la păcat țef.3:11-13
f. restaurarea fizică a Israelului țef.2:7;Is.35:1-10;60:1-22; Is.11:6-9;Ioel 3:18,2:24;2:19,26
g. restaurare spirituală a ființei umane țef.3:13-20;Ioel 2:32; Is.11:11-12
e. restaurarea națiunilor țef.3:9-10,2:11;Zah.14:16-19
f. domnia de 1.000 de ani Ezec.37:21-28;Is.65:16-25;54:4-10;Mat.26:29 -30; Ps.2:6-12; Ap.20:1-6;21:10-27

Temă: studiați pasajele care descriu vremea mâniei lui Dumnezeu și perioada de restaurare de care este urmatăși arătați ce domenii vor suferi pedeapsa mâniei lui Dumnezeu și care dintre acestea vor fi restaurate.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.