21 ““ Februarie ““ Biserica, turma lui Cristos

1
348

Ioan 10:1-18 (1 Petru 5:1-4)

Scopul lecției:Să înțelegem semnificația metaforei “Biserica, turma lui Cristos” și să descoperim caracteristicile Bunului Păstor și ale turmei Sale.

Contextul lecției: Domnul Isus a declarat despre Sine că este “Păstorul cel bun” și a vorbit despre oile care formează turma Sa după un eveniment nefericit. După ce a vindecat un orb din naștere, pentru că a făcut tină și i-a uns ochii într-o zi de sabat (Ioan 9:1-12), fapt considerat de farisei o lucrare, Domnul Isus a fost acuzat de aceștia că nesocotește rânduiala sabatului. Furioși din cauza acestei situații, fariseii l-au interogat pe orbul vindecat ca să afle de la el unde este Domnul (Ioan 9:12).

Fiindcă orbul vindecat nu le-a oferit nicio informație care să-i ajute să-L prindăpe Domnul Isus și, mai ales fiindcă prin răspunsurile lui orbul vindecat a ironizat într-un fel atitudinile și acțiunile lor (Ioan 9:13-234), fariseii s-au răzbunat pe cel vindecat. După cel-au ocărât și l-au judecat, acuzându-l că este născut în păcat, l-au dat afară din Templu (Ioan 9:28;34).

Auzind că a fost dat afară din Templu (excomunicarea în vremea aceea însemna pierderea oricărui drept pe care îl avea un israelit, iar cel excomunicat era tratat ca un păgân și ca un vameș), Domnul Isus l-a întâlnit pe cel vindecat, i S-a descoprit ca Fiu a lui Dumnezeu (Ioan 9:35-38) și i-a acuzat pe farisei arătându-le că, deși pretind că au adevărata lumină, sunt orbi din punct de vedere spiritual și în păcat (Ioan 9:39-41).

În contrast cu atitudinea celor ce se considerau “păstorii lui Israel” (Ezechiel 34:1-24), după acest incident, Domnul Isus S-a prezentat a fi “Păstorul cel bun” (Ioan 10:1-18) și a arătat că oile din turma Sa sunt diferite de cele din turma lui Israel (1 Împărați 22:17;Matei 9:36; Ieremia 31:10; Isaia 40:10-11; Ezechiel 34:23; Mica 5:2; Matei 2:6;1 Petru 2:24-25). Deși în Vechiul Legământ turma lui Dumnezeu a fost “Israelul” (Psalm 23:1-6; 100:3; Ieremia 23:1-4), în prezent turma Domnului Isus este “Biserica” (Fapte 20:28; 1 Petru 2:25; 1 Petru 5:1-4).

Conținutul lecției: Pentru a condamna atitudinea fariseilor, Domnul Isus a arătat că El este Păstorul cel bun și că omul excomunicat poate fi primit în turma Sa, în prima parte a pasajului pe care îl studiem Domnul Isus a folosit un limbaj figurativ, vorbind în pilde (Ioan 10:1-6). Fiindcă fariseii (și cei din Israel) cărora El li s-a adresat n-au înțeles spusele Sale, Domnul Isus a continuat același subiect, folosind o adresare directă (Ioan 10:7-18). Păstrând în atenție aceste declarații, descoperim că :

1. Turma lui Cristos are un Păstor bun Ioan 10:1-18

În contrast cu păstorii lui Israel, Domnul Isus se prezintă a fi Păstorul cel bun, arătând că Păstorul cel bun intră pe ușă (Ioan 10:1-2), este ușa oilor (Ioan 10:2;7-9; Ioan 14:6), cunoaște oile pe nume (Ioan 10:3;14), conduce turma (Ioan 10:4), îngrijește turma (Ioan 10:9-10), se jertfește pentru oile Sale (Ioan 10:11-15; 18-19), apără turma (Ioan 10:12), iubește oile (Ioan 10:13) și dorește să-și mărească turma (Ioan 10:16).

Pentru a înțelege mai bine aceste calități, Domnul Isus prezintă în contrast atitudineapăstorului plătit, care nu poate fi numit păstor fiindcă nu are turmă (Ioan 10:12/a), nu apără turma (Ioan 12/b) și nu este interesat de turmă, ci de viața sa și de plata care i se cuvine (Ioan10:13).

2. Turma lui Cristos este formată din oi bune 
Ioan 10:1-18

Dacă turma lui Cristos are un Păstor bun și oile Sale ar trebui să fie bune! De aceea, atunci când Se prezintă pe Sine, Domnul Isus vorbește și despre oile Sale, arătând că oile cele bune nu merg după străini (Ioan 10:5/a), nu cunosc glasul străinilor (Ioan 10:5/b) șinu ascultă de străini (Ioan 10:8). În același timp, însă, cunosc glasul păstorului (Ioan 10:3-4/b), urmează păstorul (Ioan10:4) și se hrănesc cu hrana pe care o oferă păstorul (Ioan 10:9; 10:10/b; Psalm 23:1-2; 1 Petru 2:25).

3. Turma lui Cristos trebuie slujită de lucrători buni 1 Petru 5:1-4

După ce S-a înălțat la cer, Domnul Isus a rânduit pentru îngrijirea turmei Sale mai mulți slujitori (Ioan 21:15-17; Fapte 20:28; 1 Petru 5:1-4). Aceștia își împlinesc bine slujba (2 Timotei 4:5) atunci când lucrează nu de silă, ci de bună voie (1 Petru 5:2/a), nu după păreri personale, ci după voia lui Dumnezeu (1 Petru 5:2/b), nu pentru interes personal (plată sau câștig necuvenit), ci cu dăruire de sine (1 Petru 5:2/c), nu ca niște dictatori, ci ca niște slujitori model (1 Petru 5:3), având ca motivație întâlnirea cu Marele Păstor și răsplătirea cerească ( 1 Petru 5:1;4).

Întrebări pentru discuții: 

1. În ce împrejurare a afirmat Domnul Isus că El este “Păstorul cel bun“?
2. Ce ne arată faptul că Biserica este “Turma lui Cristos“?
3. Care sunt calitățile Bunului Păstor ?
4. Cum i-a numit Domnul Isus pe pretinșii păstori ?
5. Prin ce se identifică oile cele bune ?
6. Cine poartă de grijă în prezent de “Turma lui Cristos“?
7. Cum pot acești slujitori să-și împlinească bine slujba ?

Pastor Dan Boingeanu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.