07 Octombrie ““ Suferă pentru Evanghelie

0
100

2 Tim.1:8-12 (1 Pet.2:21)

Scopul lecției: Să descoperim semnificația imperativelor prin care apostolul Pavel și-a continuat îndemnurile pentru a-l încuraja pe Timotei să rămînă statornic (perseverent) în slujire, motivațiile folosite pentru întărirea acestora și exemplele la care el a făcut referire pentru a le ilustra.

Conținutul lecției: Următoarele imperative folosite de apostolul Pavel pentru a-l ajuta pe Timotei să rămână statornic în slujire sunt : “să nu-ți fie rușine”.…. și”suferă pentru Evanghelie” (2 Tim.1:8). O traducere mai exactă a acestui verset este :“Așadar, să nu-țifie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizionier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, prin puterea lui Dumnezeu.” (2 Tim.1:8 – versiunea NTR). Studiind aceste imperative desoperim:

1. Semnificația acestor imperative

Atunci când apostolul Pavel l-a îndemnat pe Timotei să nu se rușineze, a folosit termenul “epaischunomai” (să nu te rușinezi), ce are în rădăcina sa termenul “aischuno” care înseamnă: rușine, sfială sau reținere, sentimente și atitudini cauzate de timiditate, lipsă de curaj, sau de fapte și situații nepotrivite. Acest termen este menționat în Noul Testament de 21 de ori, în zece versete diferite: Marcu 8:38;Luca 9:26;16:3;Rom.1:16;6:21;2 Tim.1:8,12,16;Evrei 2:11;11:16.

Pentru a-l îndemna pe Timotei să sufere pentru Evanghelie, apostolul Pavel a folosit afirmația “sunkakapatheo”(suferă împreună cu, sau fii părtaș la suferințele cauzate de), care este menționată în Noul Testament doar o singură dată (2 Tim.1:8). Acest imperativ are însă în rădăcina sa termenul “kakapatheo”, care înseamnă a suferi, sau a îndura necazuri, dureri și suferințe grele. În Noul Testament acest termen este menționat de 5 ori, în patru versete diferite:2 Tim.2:3,9;4:5;Iacov 5:13

Prin adresația sa, apostolul Pavel a descris însă nu numai sentimentele și atitudinile pe care trebuia să le aibă Timotei pentru a rămâne statornic (perseverent) în slujire, ci și față de cine trebuie acestea să fie exprimate:

a. să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul Isus
b. să nu-ți fie rușine de cei ce sufăr pentru Evanghelie (de mine prizionier)
c. să nu-ți fie rușine de Evanhelie Rom.1:16(să suferi pentru Evanghelie)


2. Motivația acestor imperative

Apostolul Pavel își motivează îndemnurile adresate lui Timotei pentru a-l ajuta să rămână statornic (perseverent) în slujire arătând că:

a. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică (2 Tim.1:7) Acestă motivație este definită de conjuncția conclusivă “așadar”(2 Tim.1:8/a) și de imperativul:”suferă prin puterea lui Dumnezeu” (1 Pet.2:20;3:17; Col.1:24; Fil.3:10
b. Dumnezeu ne-a mântuit (2 Tim.1:9/a;Ef.2:8-9;Tit 3:5)
c. Dumnezeu ne-a dat o chemare sfântă (2 Tim.1:8/b;2 Tes.13-15;1 Pet.2:19-21)
d. Hristos a nimicit moartea (2Tim.1:10/a;1 Cor.15:55)
e. Hristos a adus nemurirea și slava (2Tim.1 10/b;Evrei 2:14-15;1 Cor.15:49-50;Fil.3:21)

3. Demonstrația acestor imperative

Apostolul Pavel exemplifică aceste imperative folosind:

a. exemplul Domnului Isus (2 Tim.1:10;1 Pet.2:23)
b. exemplul personal (2 Tim.1:12) și suferă împreună cu mine (2 Tim.1:3)

Apostolul Pavel se definește pe sine arătând că este nu numai un întemnițat pentru Evanghelie, sau un prizionier de dragul Lui Hristos (2 Tim.1:8), ci și un predicator al Evangheliei (2 Tim.1:10/b-11/a;Fapte 9:15), un apostol și un învățător al neamurilor (2 Tim.1:11), motivând faptul că este pregătit să sufere pentru Evanghelie deoarece:

a. știe în cine a crezut
b. este încredințat că Dumnezeu are putere să-i păzească pe cei ce sufăr
c. așteaptă o zi a judecății 2Tim.1:11

Întrebări pentru discuții:

1.Ce imperative a folosit apostolul Pavel în continuarea listei cu îndemnuri pentru
Timotei ?
2. Care este semnificația acestor imperative?
3. De ce și de cine nu trebuia Timotei să se rușineze ?
4. Ce motivații a folosit apostolul Pavel pentru a întări aceste îndemnuri ?
5. De ce a trebuit să fie îndemnat Timotei să nu se rușineze și să sufere pentru
Evanghelie ?
6. Ce exemple a folosit apostolul Pavel pentru a demonstra aceste imperative ?
7. Care sunt formele în care credincioșii de astăzi sufăr pentru Evanghelie ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.