07 Noiembrie ““ Misiunea din Berea și Atena

0
135

Fapte 17:10-34 (Fapte 17:11)

Scopul lecției: Să înțelegem cadrul în care s-a desfășurat misiunea din Bereea și Atena,  ce strategie a folosit echipa de misiune pentru a vesti Evanghelia într-un context atât de diferit și să descoperim ce reacție pot avea oamenii față de Evanghelie.

Contextul lecției: Răscoala generată de iudaizatori i-a determinat pe frații din Tesalonicsă-i silească pe Pavel și Sila să părăsească orașul în timpul nopții. Alegând acestă alternativă, misionarii n-au fugit de persecuție, ci mai degrabă au hotărât să-și continue slujirea într-un nou ținut. Acest adevăr este confirmat de faptul că, ajunși în Bereea, (oraș situat la aproximativ 75 km sud-vest de Tesalonic), Pavel și Sila au mers direct la sinagogă, unde au continuat să predice Evanghelia (Fapte 17:10), iar mai târziu Pavel l-a trimis la Tesalonic pe Timotei ca să-i încurajeze pe credincioși și să-i aducă vești despre ei (1 Tesaloniceni 3:1-3).

După un scurt timp petrecut în Bereea, apostolul Pavel a plecat însă spre Atena. Acest oraș era unul dintre cele mai mari orașe ale lumii antice, fiind considerat capitala culturală a acelei vremi. Cu toate că în Atena erau multe universități, clădiri impunătoare și multe opere de artă, în timpul în care apostolul Pavel a vizitat acest oraș, filozofia greacă cu care atenienii se mândreau era puternic influențată de păgânism (Fapte 17:18-21).

Conținutul lecției: Urmărind modul în care echipa de misiune și-a împlinit slujirea în Bereea și Atena, descoperim:

1. Cadrul în care s-a desfășurat misiunea din Bereea și Atena

Bereea este orașul în care Pavel și Sila au gasit un teren spiritual propice pentru vestirea Evangheliei. Dacă iudaizatorii radicali din Tesalonic au generat o răscoală, determinându-i pe misionari să părăsească orașul în timpul nopții, ajunși în Bereea, misionarii au avut parte de zorii unui nou început. Fiindcă iudeii din acest oraș aveau o inimă mai bună, aceștia au fost deschiși să asculte Cuvântul lui Dumnezeu (Fapte 17:10-11), să primescă Cuvântul Scripturii (Fapte 17:11/b), să cerceteze Scripturile (Fapte 17:11/c) și să creadă în Domnul Isus (Fapte 17:12).  Printre cei ce au crezut au fost nu numai iudei, ci și greci, atât bărbați cât și femei, oameni de rând, precum și persoane cu o înaltă poziție socială (Fapte 17:12). În numărul acestora a fost și Sopater, care mai târziu a devenit unul dintre însoțitorii apostolului Pavel (Fapte20:4; Romani 16:21).

Spre deosebire de Bereea, misiunea din Atena s-a desfășurat în condiții cu totul deosebite. Dacă în Bereea apostolul Pavel a lucrat în echipă, avându-l alături pe Sila și probabil pe Timotei (Fapte 17:10; 15), la începutul slujirii din Atena apostolul Pavel a rămas singur (Fapte 17:15-16). În Atena slujirea lui Pavel a fost împărțită între sinagogă (unde stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu ““ Fapte 17:17/a) și piață (unde stătea de vorbă cu oamenii pe care îi întâlnea ““ Fapte 17:17/b). Dar și atenienii erau diferiți de cei din Bereea. Dacă oamenii din Bereea își petreceau timpul cercetând Scripturile, atenienii își petreceau timpul ascultând discursuri filozofice, urmărind să fie la curent cu tot ceea ce era nou (Fapte 17:21).

Diputele filozofice din Atena erau purtate între filozofii epicurieni (urmașii lui Epicur, 347 – 270 î.Hr., care susțineau materialismul și ateismul, având ca scop al vieții”plăcerea”) și filozofii stoici (urmașii lui Zenon din Cipru, 340 – 265 î.Hr., care susțineau panteismul. Aceștia respingeau idolatria dar susțineau că există un Dumnezeu universal (spirit universal) care este contopit cu materia și aduce viața. Sloganul care îi definea cel mai binepe epicurieni era “bucură-te de viață”, pe când cel ce îi definea pe stoici era “îndură necazurile vieții!”. În pofida influenței acestor curente filozofice, goana atenienilor după noutăți cât și influența păgânismului au făcut ca în timpul vizitei apostolului Pavel Atena să fie un oraș idolatru (Fapte 17:18-23).


2. Strategia folosită pentru predicarea evangheliei în Bereea și Atena

Dacă în Bereea apostolul Pavel a predicat Evanghelia dovedind prin Scriptură că Isus este Mesia (Fapte 17:2-3; 10-11), atunci când a vorbit în areopagul din Atena el a folosit o cu totul altă strategie. În primul rând a captat atenția folosind o adresareie reverențioasă și o apreciere corect㔓 Fapte 17:22) și a început predica pornind de la o situație reală și de interes general ““ (Fapte 17:23). Apoi și-a continuat predica vorbind despre măreția lui Dumnezeu (Dumnezeu este Creatorul ““ Fapte 17:24), bunătatea lui Dumnezeu (Dumnezeu este Susținătorul ““ Fapte 17:25; Iacov 1:17), atotputernicia lui Dumnezeu (Dumnezeu este Stăpânitorul ““ Fapte 17:26-29), harul lui Dumnezeu (Dumnezeu este Mântuitorul ““Fapte 17:30) și judecata lui Dumnezeu (Dumnezeu este Judecătorul ““ Fapte 17:31).

Predica apostolului Pavel, rostită în areopagul din Atena, conține cele mai puternice argumente despre existența și lucrarea lui Dumnezeu, prezentate în contrast cu preceptele filozofiei antice. De aceea, deviza care definește învățătura apostolului Pavel poate fi: ” cum poți să intri în viață” sau “cum poți găsi adevărata viață!”

3. Rezultatul misiuniidin Bereea și Atena

Vestirea Evangheliei în Bereea a fost urmată de un răspuns deosebit. Hotărârea celor ce au ascultat Cuvântul Scripturii a fost imediată, având ca motivație credința în Dumnezeu, bazată pe autoritatea Cuvântului Scripturii și pe convingerea personală (Fapte 17:10-12).  Reacția celor din Atena a fost însă diametral opusă. După ce au ascultat predica rostită de apostolul Pavel, unii au desconsiderat mesajul și pe mesager, batjocorindu-l, alții au amânat vremea deciziei, iar alții au refuzat Cuvântul, rămânând în starea lor de mai înainte (Fapte 17:32-33). Această atitudine este evidențiată de faptul că la sfârșitul predicii apostolul Pavel a “ieșit” din mijlocul lor și a “plecat” la Corint (Fapte 17:33;18:1). Termenul grecesc folosit pentru a descrie plecarea apostolului Pavel este “coristeis“, care poate fi tradus prin a se separa, sau a pleca în grabă.

Cu toate acestea, vestirea Evangheliei a adus roadă și în Atena. Printre cei ce au primit Cuvântul Scripturii s-au numărat Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei (Fapte 17:34).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce evidențe ne arată că inima iudeilor din Bereea era mai bună decât cea a
iudeilor din Tesalonic ?
2. Ce ne arată că slujirea din Atena s-a desfășurat în condiții diferite față de
condițiile întâlnite în Bereea ?
3. Misionarii de astăzi vestesc Evanghelia într-un cadru care se aseamănă mai mult cu cel
din Bereea sau cu cel întâlnit în Atena ?
4. Cum a captat apostolul Pavel atenția celor din areopag pentru a-i determina să-i
asculte mesajul ?
5. Ce mărturii a folosit apostolul Pavel pentru a-L prezenta atenienilor pe
adevăratul Dumnezeu ?
6. Ce reacție au avut atenienii față de predica rostită de apostolul Pavel ?
7. Care dintre aceste atitudini este întâlnită cel mai frecvent astăzi ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.