06 Iulie – Persecutarea celor credincioși

0
74


 Matei 10:16-39; Apocalipsa 12:1-17 (Matei 10:28)

Scopul lecției: Să înțelegem de ce se va înteți prigonirea celor credincioși în vremurile din urmă, care este cauza acestor persecuții și cum putem câștiga în mijlocul necazurilor o biruință deplină.

Contextul lecției: Pentru toți cei ce doresc să-L urmeze pe Hristos, lumea în care trăim este ostilă. Statisticile actuale arată că de la răstignirea Domnului Isus și până în prezent au fost martirizați mai mult de 40 de milioane de creștini.

Chiar dacă cei mai mulți au auzit doar despre cele 10 valuri ale persecuției creștinilor din primele secole,  în secolul al 20-lea au murit mai mulți creștini decât în toate celelalte de dinainte. În evidențele statistice de astăzi sunt înregistrate pentru secolul 20 mai mult de 26 de milioane de cazuri ale creștinilor care au plătit  cu viața pentru credința lor, realități dovedite prin documente oficiale.

În raportul său pentruanul trecut, Alianța Evanghelică Mondială a arătat că mai mult de 200 de milioane de creștini din peste 60 de țări de pe glob se confruntă astăzi cu diferite forme de persecuție.  Aproape 60% dintre aceștia sunt copii, iar 150.000 – 165.000 sunt martirizați în fiecare an. Cei mai mulți creștini care îndură restricții, întemnițări și torturi, plătind cu prețul vieții numai pentru faptul că se numesc creștini, locuiesc în țările islamice sau în cele comuniste.

țarile în care persecuția creștinilor este cea mai severă sunt: Coreea de Nord, Eritreea, Iran, Myanmar, Arabia Saudită etc. Potrivit acestor statistici, putem spune că în zilele noastre creștinii sunt grupul religios cel mai persecutat. Și aceasta nu este decât începutul durerilor.

În lupta spirituală din vremurile din urmă, diavolul va declanșa o împotrivire crescândă față de evrei și creștini, luptând prin orice formă pentru exterminarea acestora. Vorbind despre această vreme, Însuși Domnul Isus a spus: ” Atunci vă vor dasă fiți chinuiți, și vă vor omorî; și veți fi urâți de toate neamurile pentru Numele Meu”(Mat.24:9).

Conținutul lecției: În cele două pasaje ale lecției biblice de astăzi ne este prezentată prin anunț profetic măsura suferințelor pe care adevărații credincioși o vor îndura în zilele din urmă, cine sunt cei ce vor genera această suferință și cum trebuie să ne raportăm la această persecuție. Prin mesajul anunțat de Domnul Isus și cel revelat lui Ioan pe când se afla pe insula Patmos, descoperim că adevărații credincioși:

  1. Anticipeazăpersecuția 

Când Domnul Isus i-a trimis pe ucenici în prima lor misiune pentru oile pierdute ale casei lui Israel, după ce i-a înzestrat pentru această slujire (Mat.10:1-15), i-a anunțat  și cu privire la modul în care urmează să fie primiți de lume (Mat.10:1-15). Pentru ucenici, împotrivirea, necazul și persecuția n-ar fi trebuit să mai fie o surpriză, fiindcă Însuși Domnul Isus le-a spus: “vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor” (Mat.10:16).

Această persecuție urma să fie generată de autoritățile religioase (Mat.10:16), autoritățile civile (Mat.10:18), membrii familiilor (Mat.10:21) și de către toți oamenii (Mat.10:22).

Persecuția ucenicilor va fi sigură, pentru că în același fel a fost primit și Domnul Isus (Mat.24-25). FiindcăDomnul Isus le-a spus ucenicilor că  “nu vor isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului” (Mat.10:23) și că “cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit”(Mat.10:22), afirmații pe care le repetă și în anunțul profetic cu privire la necazurile din zilele din urmă (Mat.24:9-13; Marcu 13:13: Luca 21:17), înțelegem că persecuția nu va fi doar pentru cei ce au mers în prima misiune, ci și pentru toți creștinii de-a lungul timpului și mai ales pentru cei din vremurile din urmă.

Când apostolului Ioan i se revelează vremea necazului și a încercărilor pe care le vor îndura cei credincioși, Dumnezeu îi descoperă faptul că cel care le inițiază este Diavolul (Ap.12:9). Acesta s-a ridicat împotriva “femeii” (Israelului) (Ap.12:1-4), “copilului pe care l-a născut” (Hristos) (Ap.12:5-16) și a “rămășiței” (cei credincioși) care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos (Ap.12:17).

Dacă prigoana și suferința au fost îndurate de evrei, Domnul Isus, ucenici și creștinii din toate timpurile, cu atât mai mult acum, când diavolul știe că mai are puțină vreme, acesta se va dezlănțui împreună cu armata lui de demoni împotriva tuturor celor ce-L urmează pe Domnul ( Ap.12:4 și 8-12).

  1. Acționează corect în timpul persecuției

Când Domnul Isus a vorbit despre necazurile pe care cei ce-L urmează le vorîntâmpina în mijlocul lumii, El nu numai că i-a anunțat despre suferință, dar i-a și învățat cum să se relaționeze corect  la această suferință. Astfel, El le-a cerut ucenicilor să procedeze cu înțelepciune (Mat.10:16), să se păstreze curați (Mat.10:16), să nu se îngrijoreze (Mat.10:19), când vor fi prigoniți într-o cetate să fugă în alta (Mat.10:23), să rabde până la sfârșit ( Mat.10:23), să nu se teamă (Mat.10:26-31), să păstreze o bună mărturie (Mat.10:32-33), să-și poarte crucea (Mat.10:38) și să-și investească viața (Mat.10:39).

Adevărații credincioși nu caută persecuția, dar nici nu fug din calea ei, ci folosesc vremea necazurilor ca pe o oportunitate pentru vestirea Evangheliei (Mat.10:18).

3. Așteaptă ajutorul lui Dumnezeu pentru a trece biruitor prin persecuție

 

Domnul Isus le spune ucenicilor că ei vor fi biruitori în mijlocul necazurilor pentru că Duhul Tatălui Său le va spune ce trebuie să răspundă (Mat.10:19-20), Dumnezeu este ultima autoritate (Mat.10:26-29), El știe până și cele mai mici detalii (Mat.10:30), nu va îngădui să se împlinească decât voia Sa (Mat.10:29-31), iar cei ce își vor pierde viața pentru Hristos, de fapt o vor câștiga (Mat.10:39).


Întrebări pentru discuții:

  1. De ce urmașii Domnului Isus sunt primiți în această lume cu ostilitate?
  2. De ce persecutarea celor credincioși va fi mai severă în vremurile din urmă?
  3. Ce mărturii ne ajută să anticipăm suferința?
  4. Cum putem avea o atitudine corectă în mijlocul suferințelor?
  5. Ce ne garantează biruința în mijlocul persecuțiilor?
  6. Care este cea mai frecventă formă de persecuție cu care te confrunți?
  7. Ce responsabilitate avem față de cei persecutați?

 Pastor Dan Boingeanu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.