13 Iulie – Apariția sistemului diabolic universal

2
64

Apocalipsa 13:1-18 (Iacov 4:7)

Scopul lecției: Să înțelegem care este sistemul diabolic ce va antrena întreaga lume la închinare înaintea lui Satan, care vor fi formele de manifestare ale acestei împărății demonice și ce soartă vor avea conducătorii acesteia și cei ce i-au urmat.

Contextul lecției: Dacă în lecțiile precedente am învățat că în zilele din urmă diavolul va genera un formalism spiritual, îl va îndrepta pe om spre el însuși și va atrage lumea într-o goană continuă pentru lucrurile materiale, provocând astfel o înmulțire a răului, o sporire a ocultismului și a vrăjitoriei care vor genera lepădarea de credință și persecutarea celor credincioși, în lecția biblică de astăzi vom învăța că prin toate aceste căi el urmărește de fapt întemeierea unei împărății prin care să guverneze întreaga lume.

Diavolul a încercat întotdeauna să compromită și să atragă sub stăpânirea lui instituțiile create de Dumnezeu. Tot timpul au fost familii, guverne și chiar biserici prin care el și-a împlinit planurile lui rele. Însă înaintea revenirii Domnului Isus, această împărăție va căpăta dimensiuni globale sub conducerea lui Anticrist (Dan.7:23-26: Ap.17:8-13).

Conținutul lecției: Capitolul 13 al cărții Apocalipsa este o continuare a ceea ce ni s-a descoperit în capitolul 12, capitol în care ne-a fost prezentat diavolul sub imaginea figurativă a unui balaur mare și roșu, având șapte capete și zece coarne cu șapte cununi împărătești (Ap.12:3 și 9).

Diavolul a fost aruncat pe pământ împreună cu îngerii lui (Ap.12:4 și 7-10) unde de-a lungul istoriei a luptat împotriva “femeii” – Israelul (Ap.12:4 și 13-16), împotriva “copilului care s-a născut” – Hristos (Ap.12:5), a tuturor sfinților – credincioșii (Ap.12:9-12) și împotriva “rămășiței” – cei din Israel ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos (Ap.12:17).

Dacă în capitolul 12 ne este prezentată în termeni generali această luptă spirituală purtată de diavol, în capitolul 13 această luptă spirituală este prezentată într-un mod mult mai detaliat. În acest capitol, conform viziunii pe care a avut-o apostolul Ioan, ne sunt prezentate două fiare ce reprezintă un sistem politic controlat de diavol: fiara care se ridică din mare (Ap.13:1-10) și un sistem religios satanic prefigurat de fiara care se ridică din pământ (Ap.13:11-18).

Este interesant de observat faptul că, deși sunt diferite, cele două sisteme lucrează împreună sub autoritatea și puterea diavolului, pentru a-L batjocori pe Dumnezeu (Ap.13:6), pentru a lupta împotriva sfinților (Ap.13:7) și pentru a conduce întreaga lume sub domnia puterii întunericului și la o închinare înaintea diavolului și a reprezentanților acestuia (Ap.13:4-18).

 1. Identificarea sistemului diabolic universal

Pentru a înțelege contextul în care se va forma acest sistem diabolic universal, trebuie să luăm în considerere visul pe care l-a avut Nebucadnețar (Dan.2:1-49) și viziunea pe care a avut-o Daniel (Dan.7:1-8 și 16-28). Prin aceste revelații Dumnezeu a descoperit împărățiile ce se vor perinda pe scena istoriei până la sfârșitul lumii.

Prima fiară arătată lui Daniel și care semăna cu un leu și corespunde capului de aur al chipului visat de Nebucadnețar, reprezintă imperiul Babilonian (Dan.2: 31și 37-38 ; 7:4).

A doua fiară care era ca un urs și corespunde pieptului și brațelor de argint ale chipului visat de Nebucadnețar, reprezintă împărăția Medo-Persană (Dan.2:32,39;7:5;8:20). A treia fiară care semăna cu un pardos și corespunde pântecelui și coapselor de aramă din chipul visat de Nebucadnețar, reprezintă împărăția Greciei (Dan.2:32,39; 7:6;8:5).

Cea de-a patra fiară, cu o înfățișare înfricoșătoare, ce corespunde picioarelor de fier și degetelor din fier amestecate cu lut, reprezintă imperiul Roman (Dan.2:33-35, 40-45; 7:7,8,11, 19-26).

Când Ioan primește viziunea pe care o descrie în capitolul 13, vede o fiară care se ridică din mare – națiunile lumii (Ap.17:15; Is.17:12) având caracteristici asemănătoare cu ale fiarelor pe care le-a văzut Daniel. Această fiară însumează caracteristici ale tuturor fiarelor (împărățiilor) precedente. Ioan prezintă aceste caracteristici însă în ordine inversă față de modul cum le-a prezentat Daniel, datorită timpului în care a trăit. Astfel, această fiară ce avea zece coarne, șapte capete și 10 cununi împărătești, semăna cu un leopard, avea gheare de urs și gură de leu (Ap.13:1-2).

Pentru a înțelege identitatea acestei fiare ne sunt prezentate mai multe detalii în Ap. 17:8, în care ni se spune că aceasta se ridică din adânc (Ap.17:8), că a avut o vreme când a fost în existență, o vreme cînd n-a mai fost și o vreme când va reveni pe scena istoriei, provocând uimirea națiunilor (Ap.17:8 ).

Această fiară are șapte capete ce reprezintă șapte munți (sau coline) și șapte împărați (sau împărății) care s-au perindat pe scena istoriei (Egiptean, Asirian, Babilonian, Medo-Persan, Grec și Roman). Dintre aceste imperii 5 au trecut, unul este (din punct de vedere al timpului în care a trăit Ioan) și unul încă n-a venit.(Ap.17:10). Este foarte interesantă mărturisirea că cel de-al optulea împărat care este așteptat să vină este din numărul celor șapte (Ap.17:11).

Aceste mărturisiri ne arată că există o mare asemănare între a șasea și a șaptea împărăție, sau fiara a patra văzută de Daniel și prima fiară pe care a văzut-o Ioan.( Dan.7:7-10, 23-28; Ap.13:1-3) Această asemănare i-a determinat pe cei mai mulți comentatori ai Sfintei Scripturi să afirme că înaintea revenirii Domnului Isus va fi o reînviere a vechiului Imperiu Roman, care a fost, a avut o vreme când s-a destrămat și acum reînvie.

Caracteristicile fiarei văzute de Ioan pot fi atribuite atât împăratului care va conduce (Anticrist) cât și împărăției asupra căreia el va stăpâni (Dan.7:17, 23). Pentru că în lecția viitoare vom studia despre Anticrist, dictatorul care va stăpâni asupra împărățiilor lumii, întărind și susținând acest sistem diabolic universal, în lecția de astăzi vom avea în vedere mai mult această împărăție a întunericului, identificată prin reînvierea Imperiului Roman.

Fiara văzută de Ioan, ce reprezintă Imperiul Roman reînviat, deși are însușiri asemănătoare cu cea de-a patra fiară văzută de Daniel, are în caracterul ei însă o deosebire, fiindcă va păstra însușiri ale tuturor celorlalte imperii anterioare (Ap.13:1-3). Acest fapt ne arată că la sfârșitul vremurilor va stăpâni nu o copie a Imperiului Roman, ci un sistem politic, economic și administrativ asemănător Imperiului Roman, care din punct de vedere moral și spiritual va fi mult mai decăzut.

În zilele în care trăim se conturează reînvierea acestui sistem prin înființarea și consolidarea Uniunii Europene. Este uimitor cum, numai în câțiva ani, fără războaie, 27 de state s-au unit pentru a forma, nu o confederație de națiuni, ci un nou stat.

Acest stat a început practic cu decizia ministrului de externe francez și a cancelarului RFG, care, la data de 9 mai 1950, au hotărât să formeze o piață comună a fierului și a cărbunelui. Pentru că această decizie a avut succes, la 18 aprilie 1951, alte patru națiuni au aderat la această piață a fierului și cărbunelui (Belgia, Olanda, Luxemburg și Italia). Prin tratatul de la Roma din 1957, s-au pus bazele Comunității Economice Europene, iar prin tratatul de la Bruxelles, din 1965, s-a integrat și piața agricolă.

La numărul țărilor fondatoare au mai aderat în 1973, Marea Britanie, Irlanda și Danemarca, în 1981 Grecia, iar în 1986 Spania. În momentul în care a căzut cortina de fier, prin tratatul de la Maastricht s-au pus bazele reunificării Europei, care să fie mai mult decât o piață comună, ci să devină un nou stat, având constituție proprie, consiliu, parlament, justiție și monedă comună.

La 1 Ianuarie 2002 a fost introdusă moneda unică “Euro”, iar în 1995 au mai aderat Austria, Finlanda și Suedia. În prezent sunt 27 de state membre, dar numai zece sunt considerate fondatoare. Programul viitor cuprinde formarea unei armate proprii (din armata de intervenție rapidă de astăzi), extinderea numărul țărilor membre și alegerea unui conducător unic.

Toate aceste mărturii ne arată că fiara văzută de Ioan capătă înfățișare tot mai vizibilă. Aceasta nu numai prin aspect politic, economic si administrativ, ci mai ales prin orientarea spirituală și atitudinea față de evrei și creștini.

 1. Acțiunile sistemului diabolic universal

Cele două fiare pe care le-a văzut Ioan, ce reprezintă ca sistem civil pe Anticrist și împărăția asupra căreia acesta va domni – fiara ce se ridică din mare (Ap.13:1-3) și un sistem religios, Proorocul mincinos – fiara care se ridică din pământ (Ap.13:11-17; 16:13;19:20;20:10) au ca și caracteristică dominantă o agendă demonică.

Acestea sunt reprezentanți ai lui Satan, primesc putere de la balaur (Ap.13:4-5 și 11-12), adresează hule și blesteme la adresa lui Dumnezeu (Ap.13:5-6), luptă împotriva sfinților (Ap.13:7) și îi conduc pe cei ce li se supun în închinarea înaintea lui Anticrist și a lui Satan (Ap.13:4,8,12,14-15).

Pentru a conduce locuitorii lumii spre această închinare, proorocul mincinos va face semne deosebite (Ap.13:12-15), iar toți cei ce nu vor accepta semnul fiarei vor fi excluși din sistem (Ap. 13:16-18).

 1. Soarta sistemului diabolic universal

Deși în această vreme dezlănțuirea puterii întunericului va cunoaște apogeul, Cel ce va câștiga biruința este Dumnezeu. Astfel, numărul zilelor de acțiune a puterii întunericului este limitat (Ap.13:5), acțiunile intreprinse se vor întoarce împotriva lor (Ap.13:10), iar judecata și pedeapsa le este pregătită ( Ap.19:20; 14:9-11; 20:10).

Întrebări pentru discuții:

 1. Care sunt instituțiile create de Dumnezeu și pe care diavolul luptă să le compromită?
 2. Ce ne ajută să credem că între vedeniile lui Daniel și cele ale lui Ioan există o mare asemănare?
 3. De ce încearcă diavolul să-și întemeieze o împărăție fizică guvernată de reprezentanții lui în mijlocul acestei lumi?
 4. Care sunt mărturiiile ce ne ajută să credem că această împărăție se întemeiază sub ochii noștri?
 5. Care sunt formele prin care reprezentanții diavolului își vor exercita domnia asupra întregii lumi?
 6. Care va fi soarta acestor autorități demonice și a celor ce li se vor supune?
 7. Cum vor câștiga biruința cei credincioși?

Pastor Dan Boingeanu

2 COMENTARII

 1. previziunea ca UE poate fi noul imperiu roman pare bine argumentata dar inca imi este greu sa imi imaginez cum crestini vor fi prigoniti. Tot asa este foarte general prezentarea despre anticrist. Dupa ce oferiti informatii despre cum s-a format UE urmeaza acea chestie despre actiunea sistemului universal fara sa oferiti prea multe explicat la relatarile figurate

  Probabil ne este greu la momentul de fata sa ne imaginam un asemenea scenariu.

 2. Ma intreb de ce consideram uniunea europeana ca fiind “sistemul satanic” ? nu este decat o alta “america” state cu aceasi moneda…etc seamana nu?
  da eu cred ca e un sistem satanic dar condus de banci si materialistii lumii acesteia, de cei ce vor o globalizare si control asupra vietii si moralitatii.
  Toti se vor supune banului, ne vor obliga sa avem vrem nu vrem datorii bancare, carduri, cheltuieli care ne depasesc dar care sunt sustinute de massmedia , dorinte care ne intrec si dupa care oamenii vor fugii, dar trecand mai intai pe la bancile “binevoitoare” care “ofera” imprumuturi “rentabile” dar care sunt “latul pasararului”
  Cred ca atentia noastra trebuie sa se indrepte catre o viata multumitoare, pt tot ce ne-a daruit Domnul Iisus. Aleluia, slavit sa-I fie Numele!
  Avem nevoie doar de Domnul Isus si El va purta de grija!amin!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.