04 Aprilie ““ Tiatira, biserica marcată de tradiție

0
103

Apocalipsa 2:18-29 (Coloseni 2:22-23)

Scopul lecției: Să descoperim cauza tradiționalismului din biserica din Tiatira, urmările acestei căderi spirituale și modul în care poate fi biruit acest compromis.

Contextul lecției: În această zi a învierii, când prin textul pe care îl studiem vizităm biserica din Tiatira, ne așteptam ca în acestă biserică să găsim o atmosferă de sărbătoare, un loc în care să fie slujit și onorat numai Domnul Isus. Luând însăîn considerare afirmațiile pe care Fiul lui Dumnezeu le-a făcut despre starea spirituală a acestei biserici (Apocalipsa 2:19-20), descoperim că dincolo de o activitatea intensă, în acestă biserică au fost făcute mari compromisuri doctrinare, prin care o mare parte dintre membrii ei au fost îndepărtați de la adevăr.

Domnul Isus se prezintă acestei biserici în: autoritatea Sa (“Fiul lui Dumnezeu” – Apocalipsa 2:18/a; Psalm 2:2:7-12), atotștiința Sa (Cel ce “are ochii ca para focului” ““ Apocalipsa 2:18/b; 1:14; Daniel 10:6; Ieremia 16:17; Evrei 4:13) și atotputernicia Sa (“ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă” ““ Apocalipsa 2:18/c; Daniel 10:6; Matei 28:18; Apocalipsa 1:15), arătând că biserica din Tiatira este slujitoare (“știu faptele tale”), iubitoare (știu“dragostea ta”), credincioasă (știu “credința ta”), dedicată (știu “slujba ta”), perseverentă (știu “răbdarea ta”) și în progres (“faptele din urmă sunt mai multe ca cele dintâi” – Apocalipsa 2:19).

Dacă afirmațiile Domnului Isus despre această biserică s-ar fi oprit aici, am fi putut considera Tiatira o biserică perfectă. Numai că declarația: “faptele tale din urmă sunt mai multe decât cele dintâi”, făcută de Domnul Isus, poate fi interpretată atât în sens pozitiv, arătând “creșterea“, cât și în sens negativ exprimând “tradiționalismul“, evidențiat de faptul că membrii bisericii din Tiatira erau concentrați mai mult asupra slujirii, faptelor și activismului. Iar în decursul timpului aceste activități religioase au devenit o formă de tradiție a bisericii.

Se poate ca acest activism să fi fost determinat de viața antrenantă a orașului Tiatira, în care staționa o mare garnizoană romană, care a transformat orașulîntr-un puternic centru militar și un mare centru comercial (Fapte 16:14).

Conținutul lecției:studiind scrisoarea pe care Domnul Isus a trimis-o prin apostolul Ioan bisericii Tiatira (cea mai lungă dintre cele 7 scrisori prezentate la începutul cărții Apocalipsa), descoperim că:

1. O biserică afectată de tradiționalism este orientată spre activități religioase 
Apocalipsa 2:19

La fel ca în orașul Tiatira, în care era o atmosferă vibrantă, animată de acțiunile militare, activitățile comerciale și ritualurile religioase de la templul lui Apollo (zeul soare), și în biserica din acest oraș era mult activism, fiindcă membrii bisericii erau antrenați într-o intensă activitate religioasă. Acest adevăr este subliniat de mărturia Domnului Isus, care a declarat în scrisoarea trimisă acestei biserici: “faptele tale de pe urmă, sunt mai multe decât cele dintâi!” (Apocalipsa 2:19/b). Faptul că membrii bisericii din Tiatira erau concentrați asupra faptelornu este un rău în sine. Această atitudine a devenit însă o cursă periculoasă fiindcă a ajuns să fie un scop, promovat ca o tradiție a bisericii. Datorită acestui fapt, membrii bisericii care erau concentrați numai asupra a ceea ce s-au angajat să facă pentru Dumnezeu, nu au mai fost atenți la învățăturile străine care au pătruns în biserică (Apocalipsa 2:20).

2. O biserică afectată de tradiționalism este tolerantă cu învățăturile false 
Apocalipsa 2:20

Angajațiîn aceste activități religioase, membrii bisericii din Tiatira au fost toleranți cu cea mai periculoasă erezie din acea vreme. În biserică a fost tolerată slujirea femeii, activitatea profeților falși și promovarea imoralitatății și a idolatriei (Apocalipsa 2:20). Pentru a arăta gravitatea acestei erezii, Domnul Isus se folosește de numele “Izabelei“, care nu identifică neaparat numele profetesei care o promova, ci mai degrabă esența acestei rătăciri, care a fost răspândită de împărăteasa Izabela, din timpul domniei lui Ahab (1 Împărați 16-19). Dacăaceastă regină idolatră, care a promovat imoralitatea și idolatria (închinarea la Baal), a fost confruntată de Ilie și a fost judecată și pedepsită de Dumnezeu (1 Împărați 18:16-40; 2 Împărați 9:30-37), profetesa Izabela din biserica Tiatira își strecura învățăturile fără nicio împotrivire (Apocalipsa 2:20).

3. O biserică afectată de tradiționalism este nepasătoare față de Dumnezeu 
Apocalipsa 2:21-23

Dacă profetesa Izabela n-a avut nicio împotrivire în promovarea învățăturilor ei din partea membrilor bisericii din Tiatira, este totuși confruntată de Dumnezeu. Pentru ea și grupul celor ce o urmau (“copii ei” – Apocalipsa 2:23/a), Dumnezeu a rânduit o vreme de pocăință (Apocalipsa 2:21), urmat de un timp de judecată și pedeapsă (Apocalipsa 2:22-23). Acest fapt ne arată că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit,  iar pedeapsa pentru cei ce I se împotrivesc este dreaptă și în acord cu faptele săvârșite (Apocalipsa 2:23). Cu toate că au beneficiat de o vreme de har, înfațaîndurării, judecății și a pedeapsei lui Dumnezeu, promotorii acestei erezii au rămas indiferenți, iar membrii bisericii nu au luat nicio atitudine (Apocalipsa 2:21/b; 2:2,6).

4. O biserică afectată de tradiționalism are șansa pocăinței Apocalipsa 2:24-29

Deși Domnul Isus a oferit șansa pocăinței chiar și celor căzuți (Apocalipsa 2:21), biruința și răsplătirea spirituală o pot avea doar cei ce sunt gata să împlinească tot ceea ce poruncește El.  Fiindcă membrii bisericii din Tiatira n-au acceptat cu toții învățătura promovată de Izabela și nici n-au cunoscut cu toții adîncimile păcatului spre care au fost atrași de Satan (Apocalipsa 2:24), celor credincioșiDomnul Isus le poruncește să rămână statornici (“tineți cu tărie ceea ce aveți” ““Apocalipsa 2:25), să fie biruitori (Apocalipsa 2:26/a) și să păzească până la sfârșit ceea ce au primit de la Domnul (Apocalipsa 2:26). Toți cei ce vor împlini aceste îndemnuri vor primi ca răsplatădomnia (Apocalipsa 2:26/b-27; Psalm 2:8-9; 49:14) și adevărata lumină (Apocalipsa 2:28; 2 Petru 1:19).

Întrebări pentru discuții:

1. Cum se prezintă Domnul Isus bisericii din Tiatira ?
2. În ce au excelat membrii bisericii Tiatira ?
3. De ce nu s-au împotrivit membrii bisericii din Tiatira ereziilor?
4. De ce a fost învățătura promovată de Izabela deosebit de periculoasă ?
5. Ce învățături sunt cel mai des tolerate astăzi ?
6. Ce atitudine a avut Domnul Isus față de Izabela și urmașii acesteia ?
7. Ce răsplată a promis Domnul Isus celor ce vor fi biruitori în fața ereziilor ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.