09 Martie

1
40

“Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute!” Ap.4:11

Prietene, viața înseamnă Hristos. Dacă nu este El în centrul vieții tale, încă nu știi ce esteși ce înseamnă viața!

Dar ce îl face pe Domnul Isus să merite atâta vrednicie ?

În primul rând, El este vrednic să primească slavă și cinste, fiindcă este creatorul nostru.  El este sursa și susținătorul universului, este Cel prin care au fost făcute toate lucrurile, inclusiv omul. De aceea, El merită să fie în centrul vieții noastre.

În al doilea rând, Isus este Biruitorul. În revelația pe care a avut-o, Ioan a auzit mărturisirea făcută de unul dintre bătrâni, care a spus: “Nu plânge: Iată că Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, și cele șapte peceți ale ei.” Ap.5:5

El este biruitor asupra păcatului tău, asupra întristărilor din viața ta și asupra oricărei forme a întunericului de care ești cuprins. Chiar acum, fiindcă El este biruitor, merită să fie cinstit !

În al treilea rând, Isus este Salvatorul. Acest adevăr ne este arătat de apostolul Ioan când prezintă cântarea celor răscumpărați, prin declarația: “Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă, și ziceau: “Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost înjunghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.” Ap.5:8-9

Isus este Creatorul, Biruitorul și Mântuitorul nostru. Datorită acestui fapt, fiecare dintre noi suntem datori să-L onorăm în viața noastră și să ne închinăm înaintea lui, fiindcă El este vrednic!

ISUS ESTE VREDNIC SĂ PRIMEASCĂ SLAVĂ ȘI ÎNCHINARE PRIN TOT CEEA CE SUNTEM, TOT CEEA CE AVEM ȘI TOT CEEA CE FACEM!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.