MISIUNE CREá¹¢TINĂ UMANITARĂ – 2011

0
53

După ce mai mulá¹­i ani la rând s-au alăturat Bisericii Române ELIM Bruxelles în acá¹­iunile de ajutorare frăá¹­ească desfăá¹£urate în sudul României, fraá¹­ii de la Biserica Evanghelică belgiană din Leuze á¹£i fundaá¹­ia condusă de fratele Philippe Vos au găsit de cuviiná¹­ă ca anul acesta să organizeze pe cont propriu o misiune umanitară în á¹­ara noastră. Legăturile strânse cu câá¹­iva credincioá¹£i români penticostali care locuiesc în zona lor á¹£i uneori frecventează serviciile divine la Biserica evanghelică belgiană au fost baza de pornire al acestei acá¹­iuni de binefacere. Pregătirile au intrat deja în linie dreaptă á¹£i prin Harul Domnului au fost colectate o mare cantitate de alimente, dulciuri, jucării, obiecte de uz casnic, veselă, electro-menajere, veá¹£minte, încălá¹­ăminte, rechizite á¹£colare. Nu s-au oferit fonduri băneá¹£ti spre distribuire.

Întreaga acá¹­iune se va desfăá¹£ura pe bază de voluntariat, toate lucrurile pregătite au fost colecá¹­ionate în ultima lună de zile din donaá¹­ii, fie de la persoane fizice, dar mai ales din partea unor firme belgiene á¹£i chiar a unor magazine comerciale, alimentele fiind oferite de supermarketuri.  Solicitarea pe care membrii misiunii au făcut-o prin mijloacele moderne de comunicare a avut un impact cu mult peste aá¹£teptări, spiritul de solidaritate, iubirea creá¹£tină á¹£i interesul pentru România, de care mulá¹­i cetăá¹­eni belgieni au dat dovadă ne-a uimit pur á¹£i simplu. Tuturor sincere á¹£i vii mulá¹­umiri în Numele Domnului, care á¹£tie cum să răsplătească ostenelile voastre.

Fie Domnul binecuvântat că ne-a făcut harul să vieá¹­uim á¹£i să muncim o vreme pe acest pământ primitor într-o á¹­ară cu oameni generoá¹£i á¹£i iubitori de Dumnezeu á¹£i de aproapele lor, chiar dacă faá¹­ă de unii dintre aceá¹£ti apropiaá¹­i distaná¹­a ce ne desparte este de peste 2000 de km.

Motivaá¹­ia pe care noi am adus-o în pregătirea expediá¹­iei a fost aceea că românii ““ prin măsurile pe care guvernul Boc le-a luat – au fost poporul care a plătit cel mai greu tribut crizei economico-financiare mondiale încă neîncheiată. Nici o altă á¹­ară europeană nu a luat măsuri atât de drastice în ce priveá¹£te tăierile de salarii á¹£i limitarea ajutoarelor sociale pe care statul le acordă persoanelor defavorizate. După reducerea cu 25 la sută a veniturilor tuturor persoanelor care lucrează în sectorul de stat s-a ajuns ca un medic, un profesor, un cadru militar sau un functionar public să câá¹£tige lunar sume cuprinse între 200 á¹£i 500 de euro. Asistatii social din partea statului încasează lunar cel mult 150-200 de euro, alocaá¹­ia lunară a unui copil este de 10-15 euro, iar pensia rar trece de 250 euro lunar. Asta în condiá¹­iile în care preá¹­urile sunt comparabile cu cele din occident, mai ales la alimente. O familie din Romania îá¹£i cheltuieá¹£te minimum trei sferturi din venituri pentru hrană, iar dacă socotim á¹£i plata facturilor á¹£i medicamentelor á¹£i cheltuieli cu á¹£colarizarea á¹£i atâtea altele, credem cămisiunea noastră va avea un binevenit impact á¹£i că sărmanii pe care îi vom vizita á¹£i ajuta, vor înălá¹­a glas de rugă către Părintele Ceresc, vor face să sporească mulá¹­umirea către Dumnezeul îndurărilor, care a pus în inima fraá¹­ilor belgieni acest gând bun.

De partea lor, colegii belgieni de misiune á¹£i-au pus în slujba Domnului á¹£i a românilor săraci, fiecare propria-i camionetă, precum á¹£i o săptămână din odihna lor anuală, acceptând să petreacă printre ai noá¹£tri o parte din vacaná¹­a de vară, să viziteze, să cunoască oameni á¹£i locuri pe care nu le-au cunoscut încă, dar nu cu gândul distracá¹­iei á¹£i al odihnei, ci cu acela al slujirii aproapelui, a promovării idealului de apropiere, de ajutorare, deiubire creá¹£tină.  Domnul Philippe Vos ne asigură că trei camionete, fiecare cu á¹£oferul á¹£i soá¹­ia, ori copilul lui sunt gata pregătite de drum á¹£i că până la data plecării, adică pe 14 august, speră să mai găsească încă pe atâá¹­ia voluntari, deoarece marfa este depozitată la fundaá¹­ie în cantitate îmbelá¹£ugată á¹£i îá¹£i aá¹£teaptă doar transportatorii. Tot fundaá¹­ia respectivă se angajează să deconteze combustibilul á¹£i un set de minime cheltuieli de călătorie.  Vă mulá¹­umim tuturor celor care în zilele ce urmează vă veá¹­i ruga Domnului pentru această misiune, iar cei care doriá¹­i să ne oferiá¹­i un sfat, o sugestie, ori să ne sugerati vreo adresă de trebuiná¹­ă în vederea atingerii scopului propus vă oferim traseul pe care l-am convenit, o adresa de e-mail á¹£i un nr de telefon spre contactare :

Vama Nadlac ­­”“ Arad ““ Timiá¹£oara ““ Turnu Severin (sau Valea Jiului) ““ Bucuresti ““ Vidra ““ Sibiu (sau Braá¹£ov) ““ Copá¹£a Mică ““ Mediaá¹£ – Sighiá¹£oara ““ Nadlac”¦ Bruxelles. (Locaá¹­iile scrise cu caractere italice sunt doar locuri de popas sau obiective turistice, iar în centrul atená¹­iei avem á¹£i comunităá¹­ile de rromi din localităá¹­ile unde vom distribui ajutoare.)

Din partea fundaá¹­iei mai avem sarcina de a vizita á¹£i ajuta un orfelinat de handicapaá¹­i mintal, aflat pe traseul ce îl vom parcurge, obiectiv ce încă nu l-am identificat, deci aá¹£teptăm informaá¹­ii, sugestii.

GSM : 0032498856919 ; e-mail : zahariabonte@yahoo.com

Fratele pastor al Bisericii Române Elim din Bruxelles, Dorin Albuá¹­ ne-a asigurat de tot sprijinul á¹£i colaborarea bisericii româneá¹£ti din Belgia în această misiune în care sperăm din tot sufletul săÎl glorificăm pe Domnul á¹£i să-i bucurăm pe copiii lui din Valea Plângerii. Amin

Ataá¹£ăm prezentului text á¹£i două imagini de la misiunile noastre umanitare anterioare.

04 august 2011

Bonte Zaharia & Buha Vasile

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.