LUCRURI PE CARE COVID-19 NU LE POATE SCHIMBA

0
627

Lucruri pe care Covid-19 nu le poate schimba!

Cred ca suntem conștienți de faptul că trăim într-o lume în care lucrurile se schimbă. Așa pe neașteptate: se schimbă vremea, se schimbă banii, se schimbă legile, guvernele, partidele politice, relațiile sociale și chiar și cele de familie. Iar pe această listă, ar putea să mai fie adăugate încă multe alte lucruri care în scurgerea vremii nu mai sunt la fel. Numai că în ultima vreme, aceste schimbări sunt tot mai dramatice și se produc mult mai rapid, fiindcă lucrurile cu care eram obișnuiți ieri, astăzi nu mai sunt; iar lucruri la care nici nu am visat, se întâmplă sub ochii noștri.

Un bunic a fost conștientizat de rapiditatea acestor schimbări când nepoțelul lui de numai trei ani i-a luat telefonul mobil care era unul cu taste numerice, și după ce a dat cu degețelul de câteva ori pe ecran, așa cum se procedează când dorești să deschizi un telefon cu touch-screen, i l-a returnat spunându-i stâlcit: Nu … bun! A..tul! Când copii lui s-au întors acasă de la servici, el le-a spus că trebuie să-și cumpere un telefon mai performant, fiindcă a fost atenționat chiar de fiul și nepoțelul lor că tehnologia telefonului pe care îl folosește este depășită.

Nu-i așa ca și noi avem multe experiențe amuzante referitoare la aceste schimbări, și ne-ar trebui mult timp ca să le putem povesti? Dacă aceste lucruri se petrec în mod firesc, odată cu dezvoltarea și progresul ființei umane și al societății, ce să mai spunem de schimbările care intervin în situații neobișnuite: calamități naturale, războaie, sau pandemii. Am auzit pe cineva spunând că după pandemia generată de COVID-19, nimic nu va mai fi la fel. Vor fi schimbări și transformări atât de radicale, încât omenirea nu va mai arăta ca înainte!

Pentru că în fața acestor previziuni unii au ajuns să se panicheze, în acest articol voi arăta șapte lucruri pe care pandemia generată de COVID-19 sau oricare altă încercare ar veni, nu le poate schimba. Acestea sunt realități care nu se schimbă, care rămân eterne și pe care ne putem baza fără ca să fim dați de rușine. Aceste lucruri sunt:

  1. Suveranitatea lui Dumnezeu

Indiferent de cât de mari și de cât de multe ar fi schimbările din mijlocul lumii, acestea nu-L pot schimba pe Dumnezeu și nici nu pot afecta suveranitatea Lui. În acest sens, Moise spune:

Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps.90:2). Iar psalmistul afirmă că:

Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşmânt, şi se vor schimba. Dar Tu rămâi Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” (Ps.102:25-27).

Ca să întărească faptul că în Dumnezeu nu există schimbare și Iacov, fratele Domnului, ne îndeamnă, spunându-ne:

Nu vă înşelaţi preaiubiţii mei fraţi: orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iac.1:16-17).

Aceste adevăruri descoperite de Sfânta Scriptură ne arată că indiferent de ceea ce se întâmplă pe pământ, Dumnezeu rămâne Dumnezeu, nu se schimbă și își exercită suveranitatea Sa asupra întregii existențe. De aceea se cuvine să ne încredem în El și să ne bazăm pe atotputernicia Lui.

Dar, pandemia generată de COVID-19 nu poate schimba nici,

  1. Statornicia Cuvântului Scripturii

Cuvântul Scripturii nu poate fi schimbat de nici o pandemie, nici de orice fel de rău care ni se întâmplă, și nici de vreo împotrivire, sau încercare umană, sau diabolică care încearcă să-l corupă. Cuvântul Scripturii este Adevărul, care dăinuie din veșnicie în veșnicie și se împlinește întocmai și la vremea potrivită. Ca să înțelegem acest fapt, apostolul Petru afirmă:

..ați fost născuți din nou dintr-o sămânță, care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac.”(1 Pet.1:23). Iar Domnul Isus certifică acest adevăr declarând:

adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” ( Mat.5:18).

Nu-i așa că în timpul pandemiei ideile și afirmațiile oamenilor sunt contradictorii? Iar ceea ce a afirmat unul dintre specialiști astăzi, este contrazis de un altul mâine? Pandemia a generat o așa dispută între teoriile conspirației și realitate, încât oamenii au ajuns să nu mai știe ce să creadă și care este adevărul. Pentru a nu fi înșelați, trebuie să contăm pe Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu care nu trece și se împlinește întocmai.

Apoi, pe lângă suveranitatea lui Dumnezeu și statornicia Cuvântului, pandemia generată de COVID-19, nu poate schimba nici,

  1. Slujirea Domnului Isus

Fiind Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,  Domnul Isus nu se schimbă. Acest fapt este adeverit de scriitorul epistolei către Evrei care afirmă că:” Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi, şi în veci! (Evrei 13:8) și că El” poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei 7:25).

Nimeni și nimic nu L-a împiedicat pe Domnul Isus să împlinească lucrarea de Mântuire, atunci când S-a întrupat într-un chip asemenea nouă. Chiar dacă S-a născut în cea mai întunecată perioadă a istorie și a trebuit să înfrunte pe cei mai înverșunați dușmani și chiar dacă a trebuit să treacă prin moarte și mormânt, El a fost biruitor și a împlinit misiunea pentru care a venit pe pământ. Acum, după ce s-a înălțat la cer, El împlinește lucrarea de mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Și la fel, nimic și nimeni nu-L va putea împiedica pe Domnul să împlinească această slujire. Ba, mai mult, El se va arăta ca Judecător și Domn, pentru a

stăpâni asupra pământului și asupra lumii noi, întreaga veșnicie. De aceea, o pandemie vremelnică nu-L poate afecta pe Domnul, fiindcă slujirile pe care El le-a început, le va duce la bun sfârșit și chiar le va desăvârși!

Cu toate că manifestarea virusul Sars-cov-2 pune stăpânire pe trupul celor infectați, acest corona-virus nu poate însă afecta,

  1. Stăpânirea Duhului Sfânt

Dacă la îngăduința lui Dumnezeu, trupul poate să fie stăpânit și afectat de efectele virusului care a generat această pandemie, Sufletul celor credincioși nu poate fi afectat. Virusul poate să ucidă trupul, dar nu poate să ucidă sufletul. De aceea însuși Domnul Isus ne atenționează:

Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul, și trupul în gheenă.” (Mat.10:28)

Păstrând în atenție aceste afirmații, ar trebui să ne întrebăm: de cine trebuie să ne temem mai mult? De ceea ce poate ucide trupul, sau de Cel ce poate ucide și sufletul și trupul în gheenă?

Dacă facem tot ce ni se spune pentru a ne proteja trupul, și anume: păstrăm o distanțare fizică, purtăm mască, suntem atenți cu cine venim în contact și reacționăm imediat atunci când observăm simptome ale îmbolnăvirii, cu cât mai mult ar trebui să ne protejăm sufletul? Cu toate că pentru aceasta trebuie să fim atenți la ceea ce privim, la ce ne gândim și ce lucruri înfăptuim, cea mai bună protecție a sufletului este să fim stăpâniți de Duhul Sfânt a lui Dumnezeu. În acest sens îndemnul apostolului Pavel este:

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Ef.5:18-20)

Numai că această pandemie și oricât de multe altele ar veni, toate împreună, nu pot schimba,

  1. Supremația planului lui Dumnezeu

Cu toate că pandemia va aduce schimbări în multe domenii ale existenței, planul lui Dumnezeu rămâne însă neschimbat și se va împlini întocmai. Mai mult însă decât atât; chiar pandemia este o atenționare a faptului că evenimentele de la sfârșitul vremurilor sunt tot mai aproape, iar venirea Domnului Isus pentru răpire bisericii este la ușă. Știm aceasta fiindcă printre semnele care preced revenirea Domnului Isus, alături de apariția proorocilor mincinoși, a războaielor și a multor calamități naturale, sunt menționate și multe molime și ciume, care pe înțelesul nostru înseamnă pandemii.

De aceea trebuie să fim atenți nu la schimbările pe care le-a generat, sau le va genera această pandemie, ci, la planul lui Dumnezeu, care nu se schimbă. Așa că trebuie să luăm în serios îndemnul psalmistului care ne spune:

Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor. Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.” (Ps.33:8-11).

Pe lângă toate cele enumerate până acum, pandemia generată de COVID-19, nu poate schimba nici,

  1. Sfârșitul rânduit de Dumnezeu

Soarta și destinul oamenilor din această lume, nu poate fi schimbată de pandemia generata de COVID-19.

Dumnezeu a rânduit ca destin pentru cei credincioși viața veșnică în slavă, iar pentru cei necredincioși, pedeapsa veșnică în locul de chin. Acest fapt este adeverit chiar de Domnul Isus care a spus:

Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. …. “Şi aceştia ( cei nelegiuiți de la stânga Lui), vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi (de la dreapta Lui), vor merge în viaţa veşnică.” (Mat.25:31-33,46).

Câtă mângâiere, să știi că pandemia generată de COVID-19, nu poate schimba destinul hotărât de Dumnezeu, și că cei credincioși chiar dacă trec prin durerile generate de COVID-19, au siguranța că sunt destinați pentru slavă, chiar dacă vor păși și peste pragul morții.

Iar acest virus nu poate afecta,

  1. Slava viitoare

Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că slava viitoare va rămâne neschimbată, indiferent de măsura, sau felul  încercărilor prin care trecem acum.

În această vreme suntem afectați de necazuri, de boli și chiar de moarte. Însă, siguranța pe care o avem este că în noua creație nu va mai fi nimic din toate acestea. Prezentând slava viitoare, apostolul Ioan spune că:

El (Domnul Isus), va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Ap.21:4)

Așa de mulți se luptă astăzi să găsească un vaccin care să ne imunizeze la atacurile virusului Sars-Cov-2, iar unii își dau toate silințele ca prin acest vaccin să introducă și metode noi prin care să fim monitorizați. Noi, cei credincioși avem însă siguranța că Dumnezeu va crea o lume nouă, unde nu vom mai fi afectați de nici un virus și nici de moarte, fiindcă toate acestea nu vor mai fi prezente în slavă!

Dacă vrei să te numeri printre cei ce vor avea parte de aceste binecuvântări, crede în jertfa Domnului Isus și bazează-te pe suveranitatea lui Dumnezeu, pe statornicia Cuvântului Scripturii, pe slujirea Domnului Isus, și pe stăpânirea Duhului Sfânt. În acest fel vei descoperi supremația planului lui Dumnezeu și te vei bucura de sfârșitul rânduit de Dumnezeu pentru cei credincioși și vei avea parte de slava viitoare. Doamne ajută!

Pastor Dan Boingeanu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.