Fapte 6:1-6

Unul dintre factorii care au condus la succesul bisericii primare a fostslujirea în echipă. Putem spune aceasta, deoarece atunci când sunt pomeniți slujitorii din această vreme, de foarte multe ori, aceștiasunt menționați la plural. Astfel întâlnim apostolii (Fapt.1:6 4:33;5:29;8:14;11:1; 14:4, 14; 15:6,22-23), prezbiterii (Fapte.15:6,22-23;20:17;21:18), iar cândau fost investiți în slujire diaconii, a fost aleasă o echipă formată din șapte bărbați (Fapte.6:1-6).

Mai mult însă, în biserica primară au fost nu numai mulți apostoli, mulți prezbiteri și mulți diaconi, ci, toți aceștia au și slujit împreună (Fapte.6:1-6;15:6,22-23). Între ei nu au fost garduri, ci punți de legătură care le-au întărit părtășia și i-au unit în slujire.

Într-o vreme în care slujirile din biserici devin tot mai individualizate, iar între slujitori se înalță ziduri, putem să ne asemănăm cu cei din biserica primară și să slujim în echipă, dacă vom înțelege:

1.  Nevoia slujirii în echipă.

În biserica primară, slujirea în echipă a fost o împlinire a strategiei stabilite de către Domnul Isus, care i-a trimis pe ucenici în slujire doi câte doi (Luca 10:1), dar și o formă de răspuns la nevoile bisericii.

De aceea, putem spune că slujirea în echipă a fost cauzată de (a) înmulțirea ucenicilor. Evanghelistul Luca, evidențiază acest fapt, arătând că:” În zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor…” (Fapte.6:1) și …. “Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea tot mai mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință” (Fapte 6:7).  Creșterea numerică a membrilor bisericii, trebuie să conducă și la creșterea numărului slujitorilor și la înmulțirea și diversificarea echipelor de slujire.

Apoi, slujirea în echipă este cauzată de (b) înmulțirea problemelor. Când crește numărul membrilor unei biserici, crește și numărul nevoilor. În biserica din Ierusalim, aceste nevoi au avut cauze sociale și administrative. Văduvele ce aparțineau familiilor iudeilor heleniști, care au venit din diaspora la Ierusalin la sărbătoarea Rusaliilor, au fost omise la împărțirea ajutoarelor.

Această omisiune putea fi o simplă neglijență, sau, o manifestare a concepției iudeilor ce vorbeau aramaica, care nu voiau să aibă legături cu acei ce au acceptat limba și cultura greacă și s-auamestecat printre neamuri.  Indiferent însă de cauza acestor probleme, soluția pentru rezolvarea lor, a fost o nouă categorie de slujire și mai mulți slujitori (Fapte 6:1-2).

Dar, nevoia de o nouă categorie de slujire și de mai mulți slujitori angajați să lucreze în echipă, a fost generată și de (c) înmulțirea responsabilităților. Apostolii care au cercetat problemele apărute înBiserica din Ierusalim, au adus în atenția membrilor bisericii, două responsabilități de slujire: o slujire spirituală, reprezentând rugăciunea și vestirea Cuvântului (Fapte.6:2,4) și o slujire social-administrativă, însemnândîmpărțirea ajutoarelor și slujirea la mese (Fapte.6:1-2). Pentru ca ambele slujiri să fie împlinite, apostolii au propus diversificarea responsabilităților și alegerea și investirea unei noi echipe de slujire (Fapte.6:3).  Pentru că în biserică sunt și alte responsabilități precum creșterea spirituală, misiunea internă și transculturală și evanghelizarea celor nemântuiți, numărul echipelor de slujire poate să crească, incluzându-i și pe: învățători, evangheliști și misionari.

2. Condiția slujirii în echipă.

Pentru ca cei aleși în slujba diaconiei să poată sluji în echipă, aceștia au trebuit să parcurgă mai multe etape și să împlinească mai multe condiții. Prima etapă a fost constatarea problemelor.

Apostolii au constatat problemele ivite în cadrul bisericii din Ierusalim și nu le-au ascuns și nici n-au amânat rezolvarea lor. Ci, i-au adunat pe ucenici și le-au împărtășit public cele descoperite (Fapte.6:2). Această atitudine arată onestitate, deoarece apostolii au recunoscutcă pot să apară probleme chiar și în biserica din Ierusalim, dar și transparență, fiindcăproblemele descoperite au fost comunicate tuturor celor din biserică. Apoi, aceste mărturii arată că apostolii au trăit în lumină, pentru că i-au implicat și i-au responsabilizat pe toți cei din jurul lor în rezolvarea nevoilor.

A doua etapă în alegerea și implicarea diaconilor a fost stabilirea principiilor. Deși problemele erau stringente, apostolii nu au luat decizii pripite. În fața tuturor celor prezenți, ei au arătat că vestirea Cuvântului și rugăciunea trebuie să aibă prioritate (Fapte.6:2,4), dar nici slujirea la mese nu trebuie să fie neglijată. De aceea, au recomandat alegerea unei noi echipe de slujire, implicând întrega biserică (Fapte.6:2-3/a).

Continuând acest proces de alegere și de implicare a unei noi echipe de slujire, în cea de-a treia etapă a urmat evaluareapersonală. Astfel, apostolii și membrii bisericii,  au stabilit că, cei ce vor fi aleși trebuie să aibă o bună mărturie personală (să fie vorbiți de bine), să aibă o înaltă statură spirituală (să fie plini de Duhul Sfânt), să aibă o mareînzestrare intelectuală (să fie plini de înțelepciune), săfie oameni credincioși (plini de credință) și să fie oameni cunoscuți (au fost aleși șapte bărbați cu nume grecești, care erau cunoscuți și acceptați între evreii heleniști) (Fapte.6:3-5).

După ce au fost examinați, cei chemați să slujească în echipă, în cea de-a patra etapă a procesului de investire în slujire, aceștia au avut parte de investirea publică.

Așa că au fost prezentați în fața bisericii, în mod nominal, iar cei din biserică s-au rugat și și-au pus mâinile peste ei (Fapte.6:5-6). Acest act de investire publică, exprimă: încuviințare (cei din biserică au fost deacord cu alegerea lor), investire (cei din biserică au recunoscut slujirea care le-a fost încredințată), împuternicire (cei din biserică s-au rugat pentru ei) și însoțire (punându-și mâinile peste ei, cei din biserică s-au angajat să fie părtași la slujirea pe care diaconii urmau s-o împlinească).

3. Binecuvântarea slujirii în echipă.

În biserica din Ierusalim, slujirea în echipă a deschis ușa pentru noi binecuvântări.  Slujind în acest fel, nu numai că au fost rezolvate problemele cauzate de nemulțumirea văduvelor din familiile celor ce vorbeau grecește, dar în acest mod s-a facilitat vestirea Evangheliei, creșterea spirituală și câștigarea altora pentru Hristos. Despre ei, evanghelistul Luca spune: “Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere, și făcea minuni și semne mari în norod.” (Fapte.6:7-8).

Pastrând în atenție experiența slujitorilor din Biserica din Ierusalim care au lucrat în echipă, aș dori să te întreb: Cine sunt oamenii din echipa ta de slujire? Numărul slujitorilor din biserica ta este în creștere, iar slujirile acestora sunt împărțite pe domenii de slujire? Dacă numărul slujitorilor nu este suficient și sunt nevoi neîmplinite, sau trecute cu vederea, este timpul să-ți lărgești echipa de slujire. Procedează asemenea celor din biserica din Ierusalim, pentru că alegând mai mulți slujitori și slujind în echipă împreună cu ei, vei deschide și ușa bisericii tale spre mari binecuvântări.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.