Hristos a înviat !

0
459

Aceasta este urare pe care as dori sa o adresez ,în această zi de sărbătoare tuturor cititorilor paginii web: www.misiune.ro . ! Nu suntem primii cei care purtăm sau auzim acest mesaj !

“Hristos a înviat”!, este urarea cu care au fost întâmpinate femeile care dis de dimineață în ziua întâi a săptămînii au mers să caute pe Domnul Isus în mormânt , pregatite sa-I îmbălsămeze trupul .Nu este aici le-a spus îngerul ;așa cum relatează evanghelistul Matei în cap. 28:5, a înviat după cum zisese . Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.

Aceeași mărturie despre înviere au depus și străjerii care au păzit mormîntul.Ca martori ai învierii ei știau tot ce se petrecuse la mormântul Domnului . De aceea alergînd în cetate , au vestit preoților celor mai de seamă același adevăr că “Hristos este viu!”
Deși neîncrezători la început, doi dintre ucenicii Domnului au alergat si ei la mormănt , au găsit piatra răsturnată așa cum le povestiseră femeile . Intrând însa în mormânt au găsit noi dovezi ale învierii : fâșiile de pănză cu care a fost înfășurat trupul Domnului Isus asezate jos , iar ștergarul care-I acoperise capul, făcut sul și pus deoparte .Aceste mărturii i-au ajutat să creadă în înviere și mai tîrziu dupa întîlnirea cu Domnul Isus, să rostească cu convingere acelasi mesaj :”Hristos a înviat !”

Cu aceeași convingere am vrea și noi în aceste zile cînd suntem întîmpinați cu acest mesaj să răspundem : “cu adevărat a înviat !” și bucuria întâlnirii cu Cel Înviat și părtășia deplină cu El, să va fie binecuvântarea pe care să o traiti la aceste sărbători. !

De fapt învierea Domnului Isus a prilejuit în creștinism cea mai mare sărbătoare . Este atât de frumos să vezi în aceste zile cum toți cei care iubesc pe Dumnezeu, în miez de noapte sau dis de dimineață în ziua învierii, se grăbesc să meargă la biserici unde uniți într-un cor de mii de suflete proclamă biruința Domnului Isus cântând:

Hristos a înviat din morți,

Cu moartea-I pe moarte călcând

Și celor din morminte

Viață dăruindu-le

Această atmosferă de sărbătoare este continuată apoi în familii în jurul mesei de Paște, care este pregătită cu atâta grijă. În ciuda greutăților finnanciare pe care le trăim, fiecare dintre noi ne străduim ca această masă să fie deosebită, și dacă este posibil să-I adune pe toți cei dragi.

Mi-aduc aminte de vremea când copil fiind, părinții mi-au cumpărat primul costum de haine și cravată așa cum aveau bărbații ! Eram nerăbdător să-l îmbrac. Dar de fiecare dată auzeam aceeași atenționare : Nu se poate ;acesta-I costumul de Paște . Începeam să număr atunci zilele până la această sărbătoare , când cu grijă și mari emoții mergeam la casa Domnului purtând bucuros haina cea nouă. Toată grija mea era să nu cumva să-mi murdăresc costumul și apoi să vad dacă este cineva care a remarcat cât de bine îmi stă în haina cea noua ! Această bucurie îmi trecea repede când observam că altcineva are un costum mai frumos ca al meu și devenea centrul atenției !

În acea vreme pentru mine sărbătoarea învierii însemna doar să merg la biserică, să port un costum nou, și venind acasă să avem o masă îmbelșugată cu ouă roșii miel și cozonaci ! Fiind copil, atunci nu pricepeam mai mult .Mă cutremur însa văzând că astazi sunt oameni mari si asa de multi creștini pentru care sărbătoarea învierii cuprinde doar aceste bucurii trecătoare. De aceea întrebarea mea în această zi este : oare numai pentru aceasta a murit și-a înviat Domnul Isus ? Să avem o sărbătoare la care sa ne facem haine noi , sa mîncam si sa petrecem , ocazie pe care unii o folosesc ca un nou prilej pentru a trăi în păcat ? Sunt oare bucurii mai mari pe care le putem avea la învierea Domnului Isus ?

Faptul învierii Domnului Isus este evenimentul cel mai măreț care a avut vreodata loc pe planeta noastră. Cunoscându-l și înțelegându-I semnificațiile, putem trăi bucurii mult mai mari , avînd fericire deplina la sărbători .

În primul rând :

Învierea Domnului Isus este cel mai puternic semn al identității Sale !

Mulți s-au întrebat în timpul slujirii Sale în mijlocul acestei lumi : Cine este Isus ? Este el cu adevărat Mesia trimisul lui Dumnezeu ?
Chiar de la întruparea Domnului Isus, Dumnezeu a lăsat semne și mărturii care să ne arate că el Este Fiul Lui Dumnezeu.

Profetul Isaia anunțând nașterea Domnului spune în Isaia 6:14.
“Domnul însuși vă va da un semn: Iată fecioara va rămânea însărcinată, va naște un fiu, și-I va pune numele Emanuel Dumnezeu este cu noi . !Prin Domnul Isus s-a împlinit această profeție. El s-a născut prin puterea Duhului Sfânt, prin sfânta fecioară Maria.

La nașterea Sa și păstorii au primit un semn după care aveau să-L recunoască . Îngerul care I-a anunțat despre nașterea Mîntuitorului le-a spus : iată semnul după care îl veți cunoaște: Veți găsi un prunc înfășat scutece și culcat într-o iesle ! Mergând în grabă în Betleem așa cum relatează ev. Luca în cap 2 ei au găsit pe Mesia, după semnul pe care îl primiseră și au slăvit pe Dumnezeu pentru că toate erau așa cum li se spuseseră.

Și Ioan Botezătorul a primit un semn după care să-l cunoasă pe Acel pe care l-a prezentat ca fiind Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii . Pentru el semnul a fost coborârea Duhului Sfânt în chip de porumpel peste Domnul Isus în vremea borezului. Ioan 1:29-34

Odată cu începutul slujirii publice a Domnului Isus, numărul semnelor care să-I confirme identitatea de Trimis a Lui Dumnezeu și Fiu al Celui Preaînalt, au crescut ! Unii l-u recunoscut auzindu-I cuvintele, alții au înțeles că el este Mesia văzând minunile pe care le-a savîrsit: a potolit vântul și marea, a vindecat pe bolnavi a eliberat pe cei stăpâniți de demoni si a înviat pe ce au ajuns în mormînt.
Pentru trimișii lui Ioan Botezătorul aceste mărturii au fost deajuns ca ei să credă Că Domnul Isus este trimisul Lui Dumnezeu . Ca semn al identitatii lui Mesia ei s-au întors la învățătorul lor mărturisind: Orbii văd șchiopii umblă , leproșii sunt curățiți, morții înviază, și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Luca 7:22.

Pentru unii dintre cărturarii și fariseii din vremea Domnului Isus toate aceste mărturii nu au fost de ajuns, de aceea ei I-au mai cerut un semn :

S-au apropiat de Domnul Isus, și I-au zis : Învățătorule am vrea să vedem un semn de la tine ! Mat.12:38 Pentru ei și pentru toți cei care ar mai avea aceleasi așteptări Domnul Isus raspunde : Un neam viclean și preacurvar cere un semn; dar nu I se va da alt semn decât semnul proorocului Iona. Căci dupăcum Iona a stat trei zile și trei nopți în pîntecele chitului tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului.

Acest semn l-a împlinit Domnul Isus prin moartea și Învierea Sa. De aceea învierea este temelia creștinismului , pentru că reprezinta dovada de netăgăduit că Isus este Fiul lui Dumnezeu; Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Apostolul pavel vorbind în areopagul din Atena spune: Dumnezeu nu tine seama de vremurile de nestiinta, si porunceste acum tuturor oamenilor de pretutindeni sa se poacaiasca; pentru ca a rînduit o zi în care va judeca lumea dupa dreptate , prin Omul pe care L-a rînduit pentru aceasta si despre care a dat tuturor oamenilor o dovada netagaduita prin faptul ca L-a înviat din morti ” Fapte 17:30-31 .
Toți cei care iau în considerare aceasta dovada a Divinitatii sale si cred în Domnul Isus și în învierea Sa, trăiesc la sărbători acestă bucurie a cunoașterii . Apoi,

Învierea Domnului Isus este dovada biruinței Sale.

Învierea este nu numai cel mai puternic semn al identității Domnului Isus ci și dovada faptului că El este cel Biruitor. Împotriva Domnului Isus s-au deslănțuit în vremea săptămânii patimilor puterile întunericului. Preoții cei mai de seamă chiar dacă nu au găsit nici un motiv real pentru a-L învinovati, au hotărât să-l omoare și au silit pe Pilat guvernatorul roman din acea vreme , să semneze această sentință.

În vremea arestari, a procesului religios si civil, Domnul Isus a rămas singur : părăsit de ucenici și trădat de Iuda ., Pe cruce a fost chiar părăsit si de Tatăl Său. În aceasta stare, părea învins. Atârnat pe cruce, locul în care și-a sfârșit viața , arăta fără putere.

Unii dintre cei ce au asistat la actul răstignirii I-au spus în mod blasfemiator: Pe alții I-a mântuit iar pe Sine nu se poate mântui ! Dacă este El împăratul lui Israel, să se păogoare acum de pe cruce, și vom crede în El. Mat 27:42.

Domnul Isus n-a răspuns acestor provocări. A rămas pe cruce nu pentru că era slab lipsit de putere , sau pentru că era țintuit de cuiele romane ! A rămas pe cruce legat de dragostea pentru mine și pentru tine. Cînd fost așezat în mormînt ca să nu cumva să se întâmple vre-o surpriza, preoții cei mai de seamă au făcut tot ce le sta în putință ca fiul Lui Dumnezeu să rămână acolo.

Peste mormânt au prăvălit o piatră mare, careapoi a fost sigilată iar mormăntul a fost păzit de garda templului. În acest moment biruința părea să fie de partea preotilor si de partea puterii întunericului. Dar nu ei sunt cei biruitori. Învierea Domnului Isus ne arată că deși a trecut prin moarte și mormânt, El a câștigat Biruința. Diavolul nu L-a putut rapune și moartea s-a dovedit a fi fără putere. Nu L-a putut ține în mormînt nimeni si nimic, pentru că El este Învierea și Viața , Cel care are toată Puterea în cer și pe pământ.

Proclamarea biruinței Sale o putem gasi în mărturia pe care Domnul Isus a făct-o pentru Ioan în timpul revelatiei pe care acesta a avut-o pe insula patmos Apoc. 1:17-18″ Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor . Eu țin cheile morților și ale locuinței morților.”
Ai gustat și tu această biruință împreună cu Cel Înviat ? Ești biruitor sau ești înfrânt !Toți cei care experimenteaza învierea , la sărbători trăiesc bucuria biruinței .

Alaturi de bucuria cunoasterii si-a biruintei,la sarbatoari mai poti trai si Bucuria nadejdii, pentru ca:

Învierea Domnului Isus este și garanția învierii noastre !

Apostolul Pavel a spus celor din Corint în întâia sa epistolă cap 15 : 19:” Dacă na-ar fi
înviat Hristos și numai pentru viața aceasta neam pus nădejdea în Dumnezeu, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni ! Dar noi știm și mărturisim că Hristos a înviat ! de aceea putem spune : suntem cei mai fericiți dintre oameni . Aceasta fericire este întregita de faptul ca avem o nădejde vie . Vom Învia împreună cu El,; Apostolul Pavel spunea în același capitol al epistolei către Corinteni
“Acum Hristos a înviat din morți și este pârga celor adormiți !”

Chiar dacă nu avem tot ce ne-am dori și uneori durerea și suferința ne încercă și la sărbători , suntem plini de bucurie pentru ca avem această nădejde a vieții veșnice.
Care sunt motivele bucuriei tale la sărbători ? Nu cumva te mulțumești doar cu fărâmiturile ceremonialurilor al datinilor , obiceiurilor și-a lucrurilor mărunte ? Isus Hristos Cel Înviat , la aceste sarbatori îti poate da bucuria cunoasterii, bucuria biruintei si bucuria nadejdii. Fii gata sa crezi , sa-L întîlnesti si sa-L urmezi slujindu-L cu daruire , pentru ca la aceste sarbatori sa poti trai o bucurie deplina . Amin D.B

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.