IMPLICAȚIILE ÎNVIERII

0
91

 

”Hristos a înviat! Acesta este salutul pe care îl auzim cel mai frecvent în aceasta vreme. Cred însă că pe lângă acest salut, am auzit și multe predici, meditații, cântări și poezii, care ne-au ajutat să ne amintim de evenimentele care au avut loc în ziua învierii, și să rostim cu toată convingerea ”cu adevărat a înviat!”

Deși este puțin cam târziu, prin această meditație doresc să condensez: evenimentele,  experiențele, și evidențele petrecute la învierea Domnului Isus, care să ne ajute să definim învierea în cinci cuvinte!

De aceea,  ar trebui să nu uităm, că sunt adevăruri care dovedesc:

POSIBILITATEA ÎNVIERII

Deși sărbătoresc învierea și chiar folosesc salutul învierii, în acestă vreme sunt tot mai mulți oameni care nu mai cred în faptul învierii. Iar teoriilor vechi, precum : leșinul, greșirea mormântului, sau furtul de către ucenici, li s-au adăugat și teorii noi, precum : dezintegrarea, teleportarea sau fenomenul hologramei! Domnul Isus nu a mai fost găsit în mormânt, spun aceștia, fiindcă S-a dezintegrat, iar tot ce au văzut ucenicii nu a fost nimic altceva decât o hologramă, crezând că ceea ce văd, este de fapt Isus care a înviat.

Numai că după înviere Domnul Isus S-a arătat de aproximativ 12 ori, la diferite persoane și în diferite împrejurări, a vorbit cu cei pe care i-a întâlnit, și în anumite situații, acestora le-a arătat semnele cuielor și rana din pieptul Său, și a mâncat împreună cu ei, ca să dovedească că El nu este un duh, sau o fantomă, ci, o persoană reală. Cel care a fost împreună cu ei în trup fizic în timpul misiunii Sale publice, iar acum este  îmbrăcat în trup slăvit.

Indiferent însă de  câte neadevăruri mai poate susține diavolul, Hristos a înviat, și acest fapt este posibil fiindcă El este Dumnezeu, Atotputernic. În repetate rânduri, El însuși a anunțat învierea Sa, în discuțiile pe care Le-a avut cu ucenicii, spunându-le: ”…Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze.” (Luca 9:22).

Deși ucenicii nu au înțeles spusele Domnului și au fost plini de întristare, acest anunț a fost luat în seamă de vrăjmașii Domnului, care au cerut o gardă romană care să străjuiască mormântul Domnului, apelând la ajutorul lui Pilat:

” A doua zi care vine după ziua Pregătirii, preoții cei mai de seamă şi Fariseii, s-au dus împreună la Pilat, şi i-au zis: ,,Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: ,După trei zile voi învia.`
Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul, şi să spună norodului: ,A înviat din morti!` Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.`”

Din perspectiva lui Dumnezeu învierea Domnului Isus  nu are nici un semn de îndoială, fiindcă În slujirea Sa, Domnul Isus a  înviat pe fiica lui Iair (Mat.9:18-26), fiul văduvei din Nain (Luca 7:7-17) și  pe prietenul Său Lazăr (Ioan 11:33-46).

Apoi, învierea Domnului Isus a fost posibilă nu numai că El este Fiul lui Dumnezeu și că  în timpul misiunii Sale publice, a mai făcut și alte minuni de înviere, arătând că are putere să cheme pe cineva din moarte, El a înviat, fiindcă după moartea Sa nu mai putea nimic și nimeni să-L mai țină în mormânt. Păcatul a fost ispășit, moartea a fost învinsă, iar diavolul a fost dezbrăcat de autoritatea și puterea lui.

De aceea apostolul Pavel întreabă: ”Unde îți este biruința moarte? Unde îți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul : și puterea păcatului este Legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu , care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1Cor.15:55-57) și;

” A dezbrăcat domniile și stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:15).

Apoi, învierea Domnului Isus, este o realitate susținută și de:

PROBELE ÎNVIERII

Noi credem că Hristos a înviat, fiindcă primul ”Hristos a înviat” a fost rostit de îngeri. Străjuind mormântul în dimineața învierii, aceștia au întrebat femeile care veniseră să îmbălsămeze trupul Domnului:

”pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze.” (Luca 24:5-7).

Numai că pe lângă mesajul îngerilor, mai pot fi considerate probe ale învierii și declarația soldaților care au păzit mormântul, care la început, au anunțat învierea (Mat.28:11-15), evidențele de la mormânt, care dovedesc învierea (Ioan 20:1-8), și experiențele trăite de cei cărora li S-a arătat Domnul, care întăresc învierea cu mărturii și experiențe personale ! Toate acestea sunt mărturii de necontestat, care arată că Hristos a înviat!

Numai că toți acei care acceptă faptul că Hristos a înviat, trebuie să experimenteze în mod personal:

PUTEREA ÎNVIERII

Dacă prin moartea Domnului Isus a fost anihilată puterea păcatului, a morții și a diavolului, odată cu învierea Sa, este activă puterea învierii.  Dacă puterile care au acționat înainte de înviere erau distructive, puterea învierii este constructivă, adică; aduce regenerare, reînnoire și reabilitare. Această putere a învierii Domnului Isus, este activă și astăzi în viața celor credincioși, așa cum menționează și apostolul Petru, care afirmă:

”Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru  Isus Hristos, care după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu , prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” (1 Pet.1:3-5). Potrivit acestor declarații, puterea învierii Domnului Isus este: purificatoare, transformatoare, care ne păstrează  pentru cer și pentru răsplătire și care ne păzește pe calea mântuirii.

Ce binecuvântare! Prin Învierea lui Hristos în lume și mai ales în viața celor credincioși este activă această putere binefăcătoare, pe care apostolul Pavel a dorit să o experimenteze, așa cum a mărturisit, spunând:

” Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.” (Filipeni 3:10).

Pentru ca această putere benefică să fie activă și în viața ta, fii gata să împlinești:

PROVOCĂRILE ÎNVIERII

Dacă Hristos n-ar fi înviat, n-am fi avut nici o obligație față de El și față de toate învățăturile pe care ni le-a transmis. Numai că învierea Domnului Isus, a creat cele mai mari provocări și cele mai mari responsabilități, precum: să cercetăm, să căutăm cu tot dinadinsul și  să ne convingem de moartea, și mai ales de învierea Sa.

Așa au procedat și ucenicii Domnului. Când au auzit că Hristos a înviat, mai întâi au alergat la mormânt, unde au descoperit realități care le-au schimbat viața. Toma, ca unul mai sceptic dintre ei, a dorit mărturii mult mai concrete. De aceea, Domnul Isus i s-a arătat personal, arătându-i mâinile, picioarele și coasta Sa, pentru ca și cel îndoielnic, să cunoască adevărul învierii.

Apoi, învierea Domnului Isus este o provocare pentru credință. Înțelegem aceasta prin faptul că cei ce au cunoscut adevărul învierii, au mai făcut un pas; au crezut cele întâmplate și mai ales au crezut că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu.

În acest sens sunt evidente mărturiile depuse de apostolul Ioan, care după ce a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză și ștergarul făcut sul și pus deoparte, a crezut în înviere (Ioan 20:8). Iar Toma a făcut cea mai frumoasă mărturisire de credință, spunând:” Domnul meu și Dumnezeul meu!”(Ioan 20:28).

Pe lângă cunoaștere și credință, responsabilitatea celor credincioși este și să comunice adevărul învierii. Mai întâi îngerii de la mormânt și apoi și Domnul Isus Cel Înviat, au adresat același imperativ: ”duceți-vă repede și spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți” (Mat.28:7) și, ”duceți-vă de spuneți fraților Mei  să meargă în Galileea: acolo Mă vor vedea” (Mat.28:10)

De aceea noi avem datoria nu numai să ne salutăm cu ”Hristos a înviat”, ci să și spunem tot ce s-a întâmplat la mormânt, proclamând și confirmând învierea Domnului.

Trebuie însă să împlinim această misiune, păstrând în atenție:

PERSPECTIVA ÎNVIERII

Învierea nu este numai un eveniment trecut, și o experiență prezentă, ci, are și o perspectivă viitoare. De aceea, învierea Domnului Isus este și garanția învierii noastre. Acest adevăr este anunțat de apostolul Pavel care a spus:

”dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii! Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți…..Și după cum toți mor în Adam tot așa , toți vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi , la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos! (1Cor.15:19-23).

Ce perspectivă glorioasă : să  comemorăm învierea, gândindu-ne la trecut, să trăim învierea ca experiență prezentă și să așteptăm învierea ca binecuvântare viitoare!

Ai această perspectivă?

De aceea, la sărbătoarea învierii din acest an, mă rog ca Dumnezeu să te ajute să-l cunoști pe Cel Înviat, să crezi în El, și să-L accepți ca Domn și Mântuitor personal. Apoi,  să experimentezi puterea învierii, și să trăiești o viață nouă împreună cu Domnul, slujindu-L pe Cel Înviat, și așteptând învierea. Trăind în acest fel,  Dumnezeu să te ajute să ai parte de învierea viitoare, și de sărbătoarea biruinței împreună cu Domnul, care nu se va mai termina niciodată!

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.