5 Ianuarie – Misiunea în Smerenie

0
68

Ianuarie 2014
Tema generală a lunii Ianuarie este: Marea Trimitere are la bază principii esențiale.

Text: Ioan 1:29″“34, Filipeni 2:6-8;
Verset de aur: Ioan 1:29b “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”
Ideea centrală: Slujirea misionară se face într-o atitudine de smerenie

Explicații contextuale și exegetice:

După nașterea în smerenia ieslei, Domnul Isus continuă ascultarea de Tatăl prin împlinirea a “tot ce trebuie împlinit” (Matei 3:15) arătând, din nou, tuturor oamenilor smerenie și supunere față de Dumnezeu.
Apostolul Ioan Îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind “Mielul lui Dumnezeu” ce are misiunea de a ridica păcatul lumii în care a pășit. În Vechiul Testament Dumnezeu introduce conceptul de Miel smerit (Isaia 53) sacrificat pentru păcat, iar singurul Miel ce poate ridica păcatul lumii este Isus.
Exemplul Domnului Isus de smerenie este preluat și de apostolul Ioan, prin faptul că mărturisește limitarea lui compativ cu existența infinită a Mântuitorului (Ioan 1:30).
Ioan știe rolul pe care îl are în relația cu Domnul Isus, și anume, de a-L face cunoscut celorlalți oameni (Ioan 1:31). Ioan este martorul autentic al botezului Domnului Isus.
Misiunea Domnului Isus este realizată în ascultare de Tatăl, care L-a trimis în umilință și in chip de rob (Filipeni 2:6-7).
Misiunea Domnului Isus a fost realizată prin sacrificiu personal, însoțit de smerenia în ascultarea de Tatăl (Filipeni 2:8).

Aplicații / considerente misiologice:

Misiunea înseamnă deplasarea unei persoane într-o altă zonă geografică, cultura și limbă nouă, cu scopul de a face adevărul disponibil și în acea cultură. Venirea lui Hristos în această lume este realizată prin încarnarea Lui într-o iesle, luând chip de om. Astfel că, exemplul misionar al Domnului Isus este demonstrat de atitudinea de smerenie pe care El a avut-o venind într-o lume ostilă.
Misiunea Domnului Isus a fost realizată în smerenie, ca un miel. În ce ne privește, principiul smereniei în misiune este deosebit de important, deoarece nu noi oamenii suntem importanți, sau instituțiile pe care le folosim pentru a face lucrarea, ci Dumnezeul pe care-L prezentăm celorlalți (Ioan 1:30).
Smerenia vine împreună cu pocăința, de care avem nevoie zilnic, pentru a putea face lucrarea în curăție. E nevoie să asimilăm și noi astăzi adevărul biblic al slujirii în smerenie. Mândria distruge lucrarea de misiune și denotă încrederea noastră în capacitatea proprie, nu în puterea lui Dumnezeu ce poate mântui oamenii.
Din exemplul apostolului Ioan vedem că un misionar este un martor al lui Dumnezeu cu privire la ceea ce a văzut (Ioan 1:34). Mărturia lui s-a bazat pe adevăr.
Smerenia nu este egală cu simplitatea, ci cu alegerea de a sta în ascultare și dependență de Dumnezeu în fiecare moment al lucrării.

Întrebări pentru discuții:

Pe cine dorim să scoatem în evidență prin lucrarea noastră de misiune?
În urma lucrării de misiune, de cine își aduc aminte oamenii, de noi sau de Dumnezeu?
Am demonstrat o atitudine de smerenie atunci când am fost implicați în lucrarea de misiune?
Ce consecințe pot fi atunci când facem misiune fără smerenie?
Ce trebuie să schimbăm pentru a cultiva o atitudine de smerenie și ascultare față de Dumnezeu în lucrarea noastră de misiune?

Alexandru Vlasin, misiunebaptista@gmail.com
Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2014

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.