30 August – Nu te angaja în luptele firii pământești

0
82

Iacov 4:1-12 (Galateni 5:14-15)

Scopul lecției: Să descoperim războaiele în care sunt antrenați cei stăpâniți de firea pământească și cum putem câștiga biruința în aceste bătălii spirituale.

Contextul lecției: Pentru lumea în care trăim, conflictele și războaiele sunt o tristă realitate. Acestea au început odată cu răzvrătirea lui Lucifer, când Diavolul s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu (Isaia 14:12-20), iar după căderea omului din Eden, în aceste conflicte a fost antrenată și ființa umană (Genesa 3:15). De fapt Biblia începe cu războiul din Eden (Genesa 3:1-24) și se încheie cu marea bătălie de la Armaghedon (Daniel 11:40-45, Ez. 38:1-23; Zah. 12:1-14: Ap. 16:13-21) și biruința finală a Domnului Isus (Zah. 14:1-5; Ap. 19:17-21).

Între aceste războaie istoria omenirii este plină de multe alte conflicte armate, sau spirituale, războaie care se vor înmulți în vremea din urmă (Mat. 24:6-14).

Conținutul lecției:
În acest pasaj Iacov ne prezintă un război ce este purtat de omul stăpânit de firea veche pe trei fronturi: adâncul inimii (Iacov 4:1/b-3), între semeni (Iacov 4:1/a și 11-12) și împotriva lui Dumnezeu (Iacov 4:4-10). Acest război are cauze spirituale (Iacov 4:1), este general (antrenează pe mulți, Iacov 4:1), este aprig (purtat cu înverșunare Iacov 4:2-3) și poate fi câștigat (Iacov 4:6-10).

1. Lupta împotriva noastră  (Iacov 4:1/b-3)

Primul front pe care luptă cei stăpâniți de firea pământească este terenul inimii (Iacov 3:14). Omul fără de Dumnezeu a ajuns să lupte împotriva lui însuși, iar toate celelalte bătălii exterioare sunt numai o extensie a luptelor din adâncul inimii (Iacov 4:1; Romani 7:14-25; Gal. 5:17;1 Petru 2:11).

Terenul acestor lupte este inima omului (Iacov 3:14; Ps. 55:21; Prov. 4:23; Ier. 17:19; Matei 15:17-20), cauza este firea veche, manifestată prin pofte (Iacov 4:1), egoism (Iacov 4:2) și plăcere (Iacov 4:3) iar rezultatul lor este: sărăcie (nu aveți ““ Iacov 4:1), neîmplinire (nu căpătați ““ Iacov 4:3) și risipă (risipiți în plăceri ““ Iacov 4:3).

Pentru a ne arăta gravitatea acestei lupte spirituale pe care omul o poartă împotriva lui însuși Iacov ne vorbește despre atitudini greșite (poftiți, pizmuiți, nu cereți) , acțiuni greșite (ucideți, vă certați, vă luptați), motivații greșite (împlinirea poftelor, supraestimarea eului, gândul rău, risipa în plăcere) și rezultate greșite (nu aveți, nu izbutiți, nu căpătați).

2. Lupta împotriva semenilor  (Iacov 4:1/a; 12-13)

După ce ne-a arătat cât de înverșunată este lupta spirituală pe care o poartă omul împotrivalui însuși, Iacov ne descoperă că cei ce sunt stăpâniți de firea veche sunt antrenați și în lupta împotriva semenilor, luptând unul împotriva celuilalt (Iacov 4:1;11-12). Această luptă împotriva semenilor este întâlnită frecvent pe paginile Sfintei Scripturi. Între aceste războaie fratricide putem menționacazul lui Avraam și Lot (Gen. 13:1-13), David și Absalom (2 Sam. 13-18) sau cel al bisericii din Corint (1Cor. 6:1-8; 14:23-40).

Pentru a ne arăta cât de extinsă este această luptă spirituală, Iacov vorbește despre lupta socială (Iacov 2:1-9), conflictele de muncă (Iacov 5:1-6) și disputele din biserică (Iacov 1:19-20; 3:1, 13-16; 4:11-12). Forma de manifestare a acestei lupte spirituale este cearta (Iacov 4:1/a), vorbirea de rău (Iacov 4:11)și judecata (Iacov 4:11-12), iar urmările ei sunt neîmplinirea legii (Iacov 4:11), pierderea mărturiei (Iacov 4:11), nesupunerea față de Dumnezeu (Dumnezeu este Cel ce judecă ““ Iacov 4:12), partidele (lupte între voi Iacov 4:1/a), și autodistrugerea (Iacov 3:16; Gal. 5:13-15).

3. Lupta împotriva lui Dumnezeu Iacov 4: 4-10

Omul care luptă împotriva lui însuși și împotriva semenilor este antrenat și în lupta împotriva lui Dumnezeu. Este în război cu Dumnezeu cel ce se unește cu lumea (Iacov 4:4; 1 Ioan 2:15-17; Rom. 12:2), este stăpânit de firea veche (Iacov 4:1;6; Gal. 5:17; Rom. 8:7) și se aliază cu diavolul (Iacov 4:6-7). În toate aceste războaie putem câștiga biruința fiindcă: Dumnezeu ne vrea pentru Sine (Iacov 4:5),  ne dă har (Iacov 4:6) și ne trimite ajutor (Iacov 4:5).

Pentru a avea parte de această biruință trebuie însă: să ne supunem lui Dumnezeu (Iacov 4:7), să ne împotrivim diavolului (Iacov 4:7), să ne apropiem de Dumnezeu (Iacov 4:8), să ne curățim mâinile și inima (Iacov 4:8) să ne pocăim sincer (Iacov 4:9), să umblăm în smerenie (Iacov 4:10) și să lăsăm judecata în seama lui Dumnezeu (Iacov 4:12).

Întrebări pentru discuții:

1. Care sunt fronturile pe care luptă cel stăpânit de firea pământească?
2. Care sunt cauzele care au generat lupta omului împotriva lui însuși ?
3. Care sunt urmările acestei lupte spirituale ?
4. Care sunt formele de manifestare a luptei împotriva semenilor ?
5. Care sunt urmările luptei împotriva semenilor?
6. Cine se antrenează în lupta împotriva lui Dumnezeu ?
7. Cum putem câștiga biruința în aceste bătălii spirituale ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.