28 Noiembrie ““ Misiunea din Ierusalim și Cezareea

0
66

Fapte 21:7-26 (Filipeni 1:20-21)

Scopul lecției: Să descoperim ce a determinat misiunea apostolului Pavel din Cezareea și Ierusalim, problemele întâlnite în timpul acestei misiuni și modul în care s-a încheiat această slujire.

Contextul lecției: Plecarea apostolului Pavel din Efes a fost determinată de răscoala provocată de Dimitrie, un argintar ce construia temple ale zeiței Diana (Fapte 20:1). Acest incident a întrerupt cea mai lungă ședere a apostolului Pavel într-un punct de misiune (Fapte 20:31). Înainte de a pleca din Macedonia,  apostolul Pavel a dorit însă să mai aibă o întrevedere cu prezbiterii bisericii din Efes și i-a chemat pentru o întâlnire de rămas bun, care a avut loc în Milet (Fapte 20:17). Ceea ce s-a întâmplat în cadrul acestei întâlniri ne arată că apostolul Pavel a fost nu numai un misionar, ci și un adevărat părinte spiritual.

Având o inimă de păstor, el a pregătit atmosfera acestei întâlniri, pentru ca despărțirea de cei din Efes să nu însemne prăbușirea acestora din punct de vedere emoțional și spiritual, ci mai degrabă să fie o nouă experiență, care să-i apropie și să-i motiveze pentru a continua slujirile în care erau angajați.  Pentru a împlini acest scop, apostolul Pavel le-a vorbit prezbiterilor din Efes despre: exemplul său (Fapte 20:18-19; 33-35/a), slujirea sa (Fapte 20:20-22), planurile sale (Fapte 20:22-23), hotărârea sa (Fapte 20:24) și despre ceea ce era în adâncul inimii sale (Fapte 20:25-27). Această atitudine ne arată că pentru cei din Efes apostolul Pavel a fost ca o carte deschisă și ușor de citit.

În același timp însă el i-a atenționat pe prezbiterii cu care s-a întâlnit despre pericolele la care vor fi expuși după plecarea sa (Fapte 20:28-31), i-a încredințat în mâna lui Dumnezeu (Fapte 20:32), le-a reamintit responsabilitățile pe care trebuie să le împlinească (Fapte 20:35) și s-a rugat împreună cu ei (Fapte 20:36-38).  Aceeași atmosferă de caldă părtășie este întâlnită și la despărțirea de ucenicii și soțiile acestora, pe care apostolul Pavel i-a întâlnit în Tir (Fapte 21:1-6).

Conținutul lecției:
Studiind evenimentele care au avut loc în timpul misiunii apostolului Pavel din Cezareea și Ierusalim, descoperim:

1. Motivațiamisiunii din Cezarea și Ierusalim

Pentru apostolul Pavel misiunea din Cezareea și Ierusalim a fost mai întâi o dorință personală.  De aceea, după ce și-a încheiat slujirea din Macedonia, el nu s-a mai oprit în Efes, fiindcă dorea cu tot dinadinsul să ajungă la Ierusalim pentru a lua parte la Sărbătoarea cinzecimii (Fapte 20:16). În același timp însă misiunea din Cezareea și Ierusalim a fost și planul lui Dumnezeu. Descoperim acest adevăr chiar din afirmațiile apostolului, care a mărturisit că se duce la Ierusalim împins de Duhul Sfânt (Fapte 20:23-24). Aceste adevăruri subliniază faptul că dorințele apostolului erau în acord cu planul lui Dumnezeu.

Chiar dacă apostolul Pavel a fost înștiințat de Duhul Sfânt că la Ierusalim îl așteaptă lanțuri și necazuri, n-a fugit și nici nu s-a ascuns, ci a continuat să împlinească voia lui Dumnezeu, fiind pregătit să plătească orice preț (Fapte 20:22-25). Datorită acestui fapt ela rămas statornic lângă această decizie chiar și atunci când unii ucenici voiau să-l înduplece să renunțe la planurile sale (Fapte 21:4/b; 21:12).

2. Problemele misiunii din Cezareea și Ierusalim

În Cezareea apostolul Pavel a fost găzduit în casa lui Filip, unul dintre cei șapte diaconi ai bisericii din Ierusalim (Fapte 6:1-6; 21:8). După ce a fost folosit de Dumnezeuca evanghelist pentru convertirea celor din Samaria și a famenului Etiopean (Fapte 8:5-40), Filip s-a stabilitîn Cezareea (Fapte 8:40), loc în care și-a întemeiat și o familie (Fapte 21:9). Atunci însă când apostolul Pavel a intrat în casa lui trecuseră deja 25 de ani de la aceste evenimente. Această întâlnire a fost una deosebită deoarece Filip a fost un apropiat al lui Ștefan (primul martir al bisericii) iar apostolul Pavel (Saul de altădată) era cel ce declanșase prigoana în care a murit Ștefan.

În casa lui Filip a venit însă și Agab, un vechi colaborator al apostolului Pavel (Fapte 11:27-30), care a făcut o profeție cu privire la ceea ce avea să i se întâmple apostolului la Ierusalim (Fapte 21:10-11). Profeția lui Agab a fost o descoperire a lui Dumnezeu, pentru că: a fost concretă (Agab a identificat persoana, locul, împotrivitorii și necazurile pe care urma să le întâmpine apostolul la Ierusalim – Fapte 21:11), a fost în acord cu revelația pe care o primiseră și alte persoane (Fapte 20:23-24; 21:4) și s-a împlinit întocmai (Fapte21:27-36).

Când a ajuns însă la Ierusalim, apostolul Pavel s-a confruntat cu legalismul iudaic. Deși inițial a fost primit cu bucurie (Fapte 21:15-17), la a doua întâlnire, după ce și-a prezentat raportul de misiune în fața lui Iacov și a celorlalți prezbiteri ai bisericii din Ierusalim, aceștia au făcut comentarii (Fapte 21:18-21). Obiecțiile ridicate de prezbiterii bisericii din Ierusalim ne arată că iudeii creștini din Biserica din Ierusalim, cu toate că știau hotărârea fostului Consiliu cu privire la mântuireaneamurilor (Fapte 15:19-29;21:25), în ceea ce-i privea au ajuns stăpâniți de legalism (Fapte 21:20-21). Datorită acestui fapt i-au propus apostolului Pavel să se conformeze obiceiurilor iudaice (Fapte 21:23-25).

Apostolul Pavel a acceptat această propunere nu pentru că și-a schimbat concepția despre Evanghelie (Galateni 4:1-11), ci pentru că în strategia lui misionară a aplicat principiul: “cu iudeul m-am facut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei,….cu cei ce sunt fără Lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege …ca să câștig pe cei fără lege” (1 Corinteni 9:20-21).

3. Rezultatul misiunii din Cezareea și Ierusalim

Misiunea din Cezareea și Ierusalim a întărit părtășia dintre apostolul Pavel și creștinii cu care acesta s-a întâlnit (Fapte 21:4-6), a întărit convingerea apostolului și a creștinilor pe care acesta i-a vizitat cu privire la planul lui Dumnezeu (Fapte 21:12-14), a descoperit gravitatea tradiționalismului ( Fapte 21:17-26) și a pregătit noi oportunități pentru vestirea Evangheliei (Fapte 22:1-30).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce și-a întrerupt apostolul Pavel slujirea din Efes ?
2. Ce mărturii din timpul întâlnirii de rămas bun dintre apostolul Pavel și prezbiterii bisericii din Efes arată că apostolul Pavel avea o inimă de păstor ?
3. Ce a motivat misiunea din Cezareea și Ierusalim ?
4. Ce mărturii arată că prorocia lui Agab a fost o descoperire a lui Dumnezeu ?
5. Cu ce problemă s-a confruntat apostolul Pavel la Ierusalim ?
6. De ce a acceptat apostolul Pavel propunerile prezbiterilor din Ierusalim ?
7. Ce forme de legalism sunt întâlnite în bisericile de astăzi ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.