21 Iunie – Fii un bun exemplu

0
127

Romani 15:14-21 (1Timotei 4:12)

Scopul lecției:
Să descoperim care au fost domeniile vieții prin care apostolul Pavel ne-a lăsat un bun exemplu și să învățăm cum putem ajungesă avem aceeași mărturie.

Contextul lecției: După ce a arătat care este atitudinea omului duhovnicesc față de darurile primite (Rom. 12:1-8), față de frații de credință (Rom. 12:9-14), față de semeni (Rom.12:15-16) și de vrăjmași (Rom. 12:17-21), față de autorități (Rom. 13:1-14), privind părerile îndoielnice (Rom.14:1-23) și față de cei căzuți spiritual (Rom. 15:1-13) , apostolul Pavel ne prezintă un model de slujire folosind exemplul personal (Rom. 15:14-33).

Dacă la începutul epistolei el a dorit ca prin exemplul personal să ne arate schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața sa (Rom. 1:1), chemarea pe care a primit-o (Rom. 1:1-7), slujba care i-a fost încredințată (Rom. 1:8-15) și evanghelia pe care a propovăduit-o (Rom. 1:16-17), acum, când vorbește din nou despre sine, el ne descrie modelul unui slujitor (Rom. 15:14-33).  Este important să observăm că apostolul Pavel nu s-a mulțumit numai să dea sfaturi prin care să arate cum trebuiesă trăiască oamenii duhovnicești, ci, alături de învățătură, el a prezentat și o mărturie concretă. Fiindcă a știut cât de mare este puterea exemplului, a împlinit el mai întâi ceea ce a cerut altora (1 Cor. 4:16; Luca 4:23).

Conținutul lecției: Studiind modelul lăsat de apostolul Pavel, așa cum ne este prezentat în pasajul lecției biblice de astăzi, descoperim că un slujitor este un bun exemplu atunci când:

1. Urmărește scopuri înalte (Rom. 15:14)

După ce s-a rugat pentru cei din Roma ca prin ajutorul lui Dumnezeu să fie plini de bucurie, pace, credință, puterea Duhului și de nădejde (Rom. 15:13), în versetul de început al lecției biblice de astăzi descoperim că pentru cei din Roma apostolul Pavel avea nu numai mari dorințe, ci și mari așteptări. Un bun slujitor nu se mulțumește cu mediocritatea, ci urmărește scopuri înalte. De aceea, atunci când a trebuitsă-i descrie pe credincioșii din Roma, el exprimă cele mai înalte așteptări, spunând: “sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții”(Rom. 15:14).

Prin această mărturisire apostolul Pavel dovedește o gândire pozitivă, o evaluare atentăși așteptări înalte cu privire la caracterul lor (plini de bunătate), la cunoștințele lor (plinide orice fel de cunoștință) și la abilitățile lor (în stare să se sfătuiascăunii pe alții).

2.  Corectează cu dragoste (Rom. 15:15-16)

Atunci când s-a adresat celor din Roma, apostolul Pavel a transmis prin epistola sa nu numai învățături și o mărturie a exemplului vieții, ci a avut îndrăznealade a-i și corecta în dragoste (Rom. 15:14). El a îndrăznit să le aducă aminte despre modul cum trebuie să se poarte ca oameni duhovnicești și să le corecteze atitudinile greșite, în baza autorității chemării pe care a primit-o (Rom. 15:15-16/a; 1:5-6), a modului cum și-a împlinit slujba (Rom. 15:16/b) , șia scopului pe care l-a urmărit (Rom. 15:16/c).

3.  Slujește cu responsabilitate (Rom. 15:17-19)

Acest paragraf începe cu o mărturisire surprinzătoare a apostolului Pavel, care a declarat că se poate lăuda cu slujirea pe care a făcut-o înaintea lui Dumnezeu, în Hristos (Rom.15:17). Această mărturisire arată că el și-a împlinit cu mare grijă și cu o deosebită responsabilitate slujba pe care a primit-o. Acest exemplu de slujire este confirmat de : mesajul transmis prin cuvânt (Rom. 15:118/b), exemplul vieții (Rom. 15:18/c), lucrările înfăptuite (Rom. 15:19/a),  mărturia Duhului Sfânt (Rom. 15:19/a) și de aria slujirii (Rom. 15:19/b).

4.  Aplică principii concrete (Rom. 15:19/b-21)

Deși aria slujirii apostolului Pavel a fost foarte vastă (Rom. 15:19/b), el n-a lucrat la întâmplare, ci aplicînd principii concrete. Astfel, el a vestit evanghelia până la saturare, dar în locuri unde aceasta n-a mai fost vestită (Rom. 15:19/c). El a aplicat aceste principii: să cuprindă și alte zone (Rom. 15:20/a),  să nu zidească pe o temelie pusă de altcineva (Rom. 15:20/b),  să împlinească cuvântul lui Dumnezeu (Rom. 15:21; Isaia 52:15) și să aducă la mântuire și pe alți oameni (Rom. 15:21).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce credeți că este important exemplul personal ?
2. În ce domenii de slujire ne este apostolul Pavel un bun exemplu ?
3. De ce trebuie să avem mari așteptări de la cei pe care îi slujim?
4. Ce l-a determinat pe apostolul Pavel să aibă îndrăzneală pentru a-i corecta pe cei din Roma?
5. De ce nu mai au astăzi unii slujitori aceeași îndrăzneală ?
6. Prin ce căi a slujit apostolul Pavel pentru a aduce neamurile la mântuire ?
7. De ce a vestit apostolul Pavel Evanghelia în zone unde n-a mai fost vestită ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.