27 Decembrie ““ Așteaptă-L pe Hristos, grăbindu-i venirea

0
758

2 Petru 3:1-18 (Apocalipsa 22:17)

Scopul lecției: Să descoperim care sunt lucrurile ce grăbesc venirea Domnului Isus și să înțelegem cum le putem împlini.

Contextul lecției: Dacă în primele capitole ale ultimei sale epistole apostolul Petru i-aîndemnat pe cei credincioși să fie pregătiți pentru sfârșit, să vegheze și să învingă împotrivirile, în ultimul capitol al acestei epistole el le adreseză chemarea să-L aștepte pe Hristos în așa fel încât să-I grăbească venirea(2 Petru 3:11-12).

Pentru a-i ajuta pe cei credincioși să atingă acest nivel al pregătirii în vederea întâlnirii cuDomnul Isus, apostolul Petru repetă de patru ori apelativul “prea iubiților” (2 Petru 3:1;8;14 ;17), adresându-se astfel ca un părinte spiritual copiilor săi în credință și pune în contrast viața celor ce iau în derâdere promisiunea revenirii Domnului Isus (2 Petru 3:3-7) cu a celor ce cred această făgăduință și se pregătescpentru ziua sfârșitului (ziua Domnului, 2 Petru 3:8-18).

Conținutul lecției: Luând în considerare adevărurile prezentate de apostolul Petru în acest capitol, descoperim că:

1. Grăbesc venirea Domnului Isus cei ce rămân statornici 2 Petru 3:1-10

Pentru a trăi această statornicie, apostolul Petru îi atenționează pe cei credincioși să nu uite cuvântul care le-a fost propovăduit (2 Petru3:1-2), să nu se lase amăgiți (2 Petru 3:3-7) și să se încreadă deplin în caracterul și lucrarea lui Dumnezeu (2 Petru 3:7-10).

Amăgirea din vremea din urmă va fi generată de cei ce pun la îndoială Adevărul și batjocoresc pe Dumnezeu, trăind stăpâniți de pofte (2 Petru 3:3-6). Ca să nu fie prinși în cursele acestor defăimători, apostolul Petru îi îndeamnă pe cei credincioși să ia în considerare actul creației (2 Petru 3:5), pedeapsa suportată de batjocoritorii din vremea lui Noe (2 Petru 3:6) șijudecata care are să vină (2 Petru 3:7).

În contrast însă cu imaginea acestor defăimători, apostolul Petru prezintă caracterul și lucrarea lui Dumnezeu, arătând că: Dumenezeu este etern (nu este influențat de timp, 2 Petru 3:8), Dumnezeu este credincios ( “nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui”,  2 Petru 3:9/a), Dumnezeu este îndelung răbdător (“are o îndelungă răbdare”, 2 Petru 3:9/b), Dumezeu este plin de dragoste (nu dorește moartea păcătosului, 2 Petru 3:9/c), Dumnezeu este iertător (dorește ca toți să vină la pocăință, 2 Petru 3:9/d) și Dumnezeu este drept (pedepsește păcatul, 2 Petru 3:10).

Apostolul Petru descrie actul dreptății lui Dumnezeu anunțând Ziua Domnului, care va veni pe neașteptate (ca un hoț), va genera un cataclism general (cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde) și va pregăti calea pentru o nouă creație (2 Petru 3:10;13).

2. Grăbesc venirea Domnului Isus cei ce lucrează cu sârguință 2 Petru 3:11-16
Pentru a grăbi venirea zilei lui lui Dumnezeu, apostolul Petru arată că cei credincioși trebuie să-și dea toate silințele pentru a păstra un caracter sfânt (2 Petru 3:13-14; 2 Petru 1:5) și pentru a folosi “spre mântuire” timpul rămas până la venirea Domnului Isus (2 Petru 3:15), crezând și aplicând corect Cuvântul Scripturii (2 Petru 3:15-16).
 3. Grăbesc venirea Domnului Isus cei ce cresc în statura spirituală 2 Petru 3:17-18
Versetele cu care se încheie acestă epistolă conțin îndemnul prin care apostolul Petru îi cheamă pe cei credincioși să crescă în putere (“tărie”, 2 Petru 3:17), în harul lui Dumnezeu și în măsura cunoașterii Domnului Isus (ca “Domn și Mântuitor”, 2 Petru 3:18), urmărind nu înălțarea lor, ci slăvirea lui Dumnezeu (2 Petru 3:18/b).

Întrebări pentru discuții:
1. Ce apelativ a repetat apostolul Petru în acest capitol ?
2. Ce mesaj poartă pentru noi acest apelativ ?
3. Ce amăgire va fi promovată în zilele din urmă ?
4. Ce mărturii îi ajută pe cei credincioși să rămână statornici în fața acestor amăgiri?
5. Cum a prezentat apostolul Petru Ziua Domnului ?
6. Cum putem aștepta și grăbi venirea Zilei Domnului ?
7. Care sunt lucrurile pentru care cei credincioși trebuie să se silească ?
Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.