27. Aprilie -2014 – Slujirea misionară se realizează prin sacrificiul bisericii

0
70

Tema generală a lunii Aprilie este: Mandatul misionar al bisericii

Tema: Slujirea misionară se realizează prin sacrificiul bisericii
Text: 2 Corinteni 8:1-5, 1 Corinteni 9:9-14
Verset de aur:

Ideea centrală: Credincioșii autentici pun la dispoziția lui Dumnezeu mult mai mult decât resursele lor financiare. Ei se pun pe ei înșiși la dispoziția lucrării de evanghelizare.

Explicații contextuale și exegetice:

2 Corinteni 8:1-5

Tranziția la capitolul 8 este marcată de o schimbare de ton, lucru care i-a determinat pe unii comentatori ai scrisorilor lui Pavel să considere că începând de la capitolul 8 avem de-a face cu o altă scrisoare a apostolului, lucru care nu poate fi plauzibil doar datorită faptului că Apostolul mută discuția în alt plan. El abordează cu mult tact și delicatețe problema sprijinului financiar acordat lucrării Domnului din Ierusalim. Trebuie să menționăm faptul că încă de la începuturile sale, Biserica din Ierusalim s-a confruntat cu problema sărăciei extreme a comunității creștine. În momentul convertirii a apărut un imens pentru majoritatea credincioșilor. Dat fiind faptul că proveneau din rândurile comunității iudaice, cel mai probabil au fost ostracizați, marginalizați și au devenit rapid victimele excluziunii sociale, ale excluderii eclesiale și ale dezmoștenirii. Sunt comentatori care consideră că acestea au fost cauzele pentru care majoritatea dintre ei și-au vândut proprietățile și au început să folosească resursele financiare rezultate în comun.

Capitolele 8-9 redau strângerea de ajutoare pentru frații din Ierusalim și implicit, pentru lucrarea misionară. Această contribuție își are originile cu un deceniu în urmă când Pavel și Barnaba au avut o întâlnire cu “stâlpii” Bisericii din Ierusalim: Petru, Ioan și Iacov care i-au împuternicit să ducă Evanghelia la neamuri. Odată cu această însărcinare, Pavel și Barnaba au fost îndemnați să își aducă aminte de cei săraci (Galateni 2:9-10). Dincolo de scopul evident al acestei colecte, putem spune că Pavel a fost interesat și de clădirea unor relații frățești între neamuri și evrei, înfrățiți acum de credința în Isus Hristos. Detaliile colectei erau deja planificate în prima scrisoare pe care o trimite Bisericii din Corint (1 Corinteni 16:1-4).

Aceste două capitole sunt un tot unitar în ceea ce privește încurajarea de a termina ceea ce au început cu ceva vreme în urmă: ajutorarea fraților lor mai săraci din Ierusalim. Din ceea ce scrie la câteva luni de la această scrisoare (Romani 15:26-27) se pare că demersul său a fost sprijinit de credincioșii din Macedonia și Ahaia. Putem deduce că Biserica din Corint a dus până la capăt solicitarea Apostolului Pavel.

Macedonenii sunt, din descrierea Apostolului Pavel, un model în ceea ce privește sprijinirea lucrării creștine. Ei au depășit așteptările lui Pavel și reținerea lui de a lua bani pentru săracii din Ierusalim dată fiind situația actuală a macedonenilor. Atunci când ne gândim la unul care strânge bani pentru diferite cauze, ne gândim la o persoană care “cerșește”. Aici donatorii au insistat ca Pavel să le facă favorul de a fi părtași la susținerea Evangheliei.
1 Corinteni 9:9-14

Nu credem că Dumnezeu a adăugat acea parte de text din Legea mozaică pentru a se asigura în mod special că boii sunt bine tratați. Pavel ia textul din Deuteronom 25 și îi dă o semnificație contemporană. Este evident, din textul pe care îl așterne pe hârtie Apostolul Pavel că lucrătorii care trudesc pe ogorul Evangheliei merită să primească răsplata pentru munca lor. În contextul nostru aplicația principală a textului se referă la oameni. Principiul pare a fi următorul: vrednic este lucrătorul de munca lui.
Apoi, măsura în care dăruim ilustrează valoarea sau prețul pe care îl punem pe Evanghelie. Pe lângă dărnicie, nu trebuie să uităm nici de ospitalitate. De disponibilitatea de a pune în slujba Evangheliei, pe lângă bunurile materiale și locuințele noastre. Dacâ am primit daruri duhovnicești, atunci trebuie să facem parte și fraților noștri din ele.

Aplicații / Considerente practice:

Exemplul macedonenilor este un frumos exemplu al răspunsului generos la una dintre problemele cele mai stringente ale misionarilor: sprijinul de natură financiară necesar pentru continuarea lucrării. Ei au dat mai mult decât au estimat cele mai optimiste așteptări ale Apostolului demonstrând în cel mai practic mod pobilil deplina implicare a lor în toate aspectele propovăduirii Evangheliei. Dincolo de sprijinul moral, macedonenii i-au acordat Apostolului, și implicit lucrării misionare, sprijinul financiar.
Dărnicia lor a fost una benevolă. Ea nu a fost impusă prin pârghii politice sau de altă natură, iar lucrurl acesta arată maturitatea lor spirituală și interesul total în ceea ce privește răspândirea Evangheliei. Macedonienii ai dat mai mult Domnului decât resursele lor. S-au dat pe ei înșiși Domnului și lucrăeii Sale.

Nu trebuie să uităm nici faptul că în textul din 1 Corinteni 9, Apostolul face apel la un principiu cunoscut între destinatarii scrisorii (versetul 13) conform căruia cel ce lucrează pentru Evanghelie, va trăi din roada lucrării sale. Aceeași idee este continuată și în versetul 14. Trebuie să specificăm foarte clar faptul că predicarea Evangheliei este gratuită, dar ea poat fi susținută în mod benevol de cei cărora Domnul le pune pe inimă acest lucru. Un copil al lui Dumnezeu nu va condiționa niciodată predicarea Evangheliei de susținerea financiară, dar un copil al lui Dumnezeu, beneficiar al proclamării Evangheliei, nu va uita niciodată principiul conform căruia slujirea misionară se face și continuă și prin sprijinul pe care el îl acordă celor implicați într-o astfel de lucrare.

Întrebări pentru discuții:

1. Obișnuiești să susții în mod regulat lucrarea de misiune din biserica ta?

2. Ce ai învățat în mod practic din exemplul de astăzi al fraților din Macedonia?

3. Ai identificat nevoi de misiune pe care să le sprijinești pe viitor?

4. Te-ai gândit vreodată că ospitalitatea este parte a sprijinirii proclamării Evangheliei?

____

Resurse: Leon Morris 1 Corinthians; David Prior – The Message of 1 Corinthians; Ralph Martin – WBC: 2 Corinthians; Philip Hughes – The Second Epistle to the Corinthians; Paul Barnett – The Message of 2 Corinthians; Colin Kruse – 2 Corinthians;

Păstor Ruben Ologeanu, Biserica Creștină Baptistă Filadelfia, București.
Coordonator al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2014

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.