24 Octombrie ““ Misiunea din Filipi

0
83

24 Octombrie ““ Misiunea din Filipi
Fapte 16:16-40 (Fapte 16:33-34)

Scopul lecției:  Să descoperim modul în care a ajuns echipa de misiune în Filipi, ce strategie a folosit echipa de misiune pentru vestirea Evangheliei în Filipi, obstacolele pe care echipa misionară le-a întâlnit în Filipi și factorii ce au generat succesul misiunii din Filipi.

Contextul lecției: Misiunea din Filipi a avut loc în timpul celei de-a doua călătorii misionare a apostolului Pavel, care s-a desfașurat între anii 49-52 d.Hr., având ca scop inițial cercetarea și întărirea bisericilor plantate în prima călătorie misionară (Fapte 15:36). Fiindcă în această călătorie misionară Barnaba a dorit să-l ia și pe Ioan Marcu iar Pavel s-a opus acestei decizii datorităfaptului că Ioan Marcu îi părăsise în Pamfilia, cel ales pentru a-l însoți pe Pavel a fost Sila (Fapte 15:37-40).

După ce Pavel și Sila au străbătut Siria și Cilicia vizitând bisericile și întărind pe frați, au traversat munții Taurus și au ajuns în cetățile Derbe și Listra.  În Listra, apostolul Pavel a găsit un nou colaborator. Cel ce l-a înlocuit pe Ioan Marcu, care a plecat împreună cu Barnaba în misiune în Cipru, a fost Timotei, fiul unei mame evreice și al unui tată grec (Fapte 16:1). După ce a fost tăiat împrejur pentru a nu deveni o pricină de poticnire pentru evreii din acele ținuturi, Timotei s-a alăturatechipei de misiune, devenind unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai apostolului Pavel (Fapte 16:2-3).

Conținutul lecției: După ce a cercetat și a întărit bisericile plantate în prima călătorie misionară, planul apostolului Pavel era săevanghelizeze orașele înfloritoare de pe coasta Mării Mediterane. Dar Duhul Sfânt l-a oprit pentru a împlini această misiune (Fapte 16:6). Deoarece ușa pentru vestirea Evangheliei a fost închisăși pentru Bitinia (Fapte 16:7-8), în Troa apostolul Pavel a avut o vedenie care l-a ajutat să înțeleagă căDumnezeu le-a pregătit drumul pentru vestirea Evangheliei înEuropa.

Prima cetate în care echipa de misiune s-a oprit pentru a vesti Evanghelia în Europa a fost Filipi. Acest oraș cu o istorie bogată, a fost cucerit de către romani în anul 168 î.Hr., fiind transformat într-ocolonie romană și un puternic centru comercial. Fiindcă în Filipi majoritatea locuitorilor erau romani iar orașul era guvernat de o municipalitate și un senat, careaplicau cu rigurizitate legile și practicile romane, orașul a fost supranumit o Romă în miniatură. Urmărind modul în care s-a desfășurat misiunea în acest oraș descoperim:

1. Modul în care a ajuns echipa de misiune în Filipi

Urmărind modul în care Pavel și Sila au ajuns în Filipi, descoperim că misiunea este de fapt lucrarea lui Dumnezeu, care a închis ușile pentru zonele în care oamenii nu erau pregătiți pentru primirea Evangheliei (Fapte 16:6-8), a călăuzit echipa de misiune spre zona în care oamenii erau gata să primească Evanghelia (Fapte 16:9-10), a pregătit pe Timotei care să întregească echipa de misiune (Fapte 16:1-3; 2 Timotei 1:1-6) și i-a pregătit pe cei cărora urma să li se vestească Evanghelia (Fapte 16:14; 16-18; 25-34).

2. Strategia folosită de echipa de misiune pentru vestirea Ev. în Filipi

Dacă în cele mai multe localități vizitate în prima călătorie misionară unde a fost plantată o nouă biserică, Barnaba și Pavel au început vestirea Evangheliei la sinagogă, în Filipi, Pavel și Sila au adoptat o altă strategie, vestind Evanghelia unui grup de femei pe care l-a întâlnit pe malul unui râu (posibil Gangas). Ei au adoptat acestă strategie deoarece în Filipi, care era o colonie romană, nu era nici o sinagogă. Au ales să meargă pe malul râului deoarece în localitățile în care nu erau sinagogi evreii obișnuiau ca în ziua sabatului să se adune pentru rugăciune sub un pom verde sau pe malul unui râu (Fapte 16:11-13).

După întâlnirea de pe malul râului, Pavel și Sila au continuat vestirea Evangheliei în casa Lidiei, a cărei inimă a fost pregătită de Dumnezeu ca să primească Evanghelia (Fapte 16:14-15), apoiîn temniță, unde au ajuns din pricina faptului că Pavel a eliberat o robă de duhul de ghicire care o stăpânea (Fapte 16:16-21) și în casa temnicerului, a cărui inimă a fost deschisă pentru Evanghelie prin intervenția directă a lui Dumnezeu (Fapte 16:23-34).

3. Obstacolele întâlnite de echipa de misiune în timpul vestirii Evangheliei în Filipi

Cu toate că Pavel și Sila au fost chemați de Dumnezeu să vină în Europa (Fapte 16:9-10), vestirea Evangheliei a întâlnit multe obstacole și în acest ținut. Cel dintâi obstacol a constat în faptul că în Filipi nu exista o sinagogă (Fapte 16:13), apoi prin împotrivirea puterii întunericului (Fapte 16:16-18),  de revolta stăpânilor roabei și a locuitorilor cetății (Fapte 16:19-22), de suferințele îndurate (Fapte16:23) și de pedeapsa care le-a fost aplicată (Fapte 16:24).

Urmărind situațiile cu care s-a confruntat echipa de misiune în Filipi descoperim că, deși inițial aceste împotriviri păreau a fi mari obstacole pentru înaintarea Evangheliei, Dumnezeu le-a transformat în mari oportunități, care au facilitat vestirea Evangheliei.

4. Factorii ce au dus la succesul echipei de misiune în slujirea din Filipi

Vestirea Evangheliei a avut succes în Filipi deoarece cei care formau echipa de misiune au ascultat șoapta Duhului și au acționat conform călăuzirii lui Dumnezeu (Fapte 16:6-10), au folosit cu înțelepciune începuturile slabe (Fapte 16:13), n-au compromis adevărul (Fapte 16:16-17), s-au împotrivit lucrării diavolului (Fapte 16:18-18), au suferit cu răbdare (Fapte 19-13) au fost o bună mărturie (Fapte 16:25), au folosit orice oportunitate pentru a vesti Evanghelia (Fapte 16:25), s-au încrezut în lucrarea lui Dumnezeu (Fapte 16:26), au predicat o Evanghelie clară (Fapte 16:28-32), au împlinit Cuvântul lui Dumnezeu cu responsabilitate (Fapte 16:31-34) și au condamnat păcatul și atitudinile greșite (Fapte 16:35-40).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce n-au mai slujit împreună Pavel și Barnaba în a doua călătorie misionară ?
2. Cine a luat locul lui Ioan Marcu pentru a întregi echipa de misiune?
3. Care a fost scopul inițial al celei de-a doua călătorii misionare a apostolului Pavel ?
4. Ce l-a determinat pe apostolul Pavel să părăsească Asia și să vină în Europa ?
5. Ce strategie a folosit echipa de misiune pentru vestirea Evangheliei în Filipi ?
6. Cine au fost cei ce s-au împotrivit vestirii Evangheliei în Filipi ?
7. Au fost aceste împotriviri obstacole sau oportunități ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.