24 Mai – Slujește cu dragoste

0
159

Romani 12:9-21 (Romani 12:10)

Scopul lecției: Să înțelegem modul în care se maifestă dragostea și să descoperim cine sunt aceia față de care dragostea se exprimă.

Contextul lecției:Apostolul Pavel și-a început secțiunea practică a epistolei pe care a adresat-o celor din Roma cu o chemare la dedicare (Rom. 12:1), o chemare la separare față de lume (Rom. 12:2) și o chemare la slujire potrivit cu darul pe care l-am primit (Rom. 12:3-8). În continuarea aceluiași capitol (Rom. 12:9-21), el ne arată însă că această slujire nu poate fi împlinită fără dragoste. Dacă în 1 Cor. 13:1-13, apostolul Pavel prezintă un poem al dragostei, textul pe care îl studiem poate fi intitulat “lucrarea” sau “slujirea”dragostei, fiindcă ne arată cum se manifestă dragostea și față de cine se exprimă aceasta.

Pentru cei neprihăniți dragostea nu trebuie să rămână numai un sentiment, sau numai o declarație, ci trebuie să devină o acțiune, care se manifestă practic prin dăruire și slujire (Ioan 3:16; 1 Ioan 3:18; 4:7-11).

Conținutul lecției: În textul pe care îl studiem, apostolul Pavel ne arată, prin îndemnuri concrete, cum se manifestă dragostea adevărată față de frați, semeni și vrăjmași.

1. Manifestarea dragostei față de frații de credință
(Rom. 12:9-14)

Știm că apostolul Pavel se adresează în primul rînd celor din biserică deoarece el scrie această epistolă bisericii din Roma, iar în prima parte a capitolului pe care îl studiem (Rom. 12:1-8 ) a vorbit despre relația dintre cei credincioși, asemănîndu-i cu un trup (Rom. 12:4-5), și slujbele pe care cei credincioși trebuie să le împlinească în cadrul bisericii, unul față de celălalt (Rom. 12:6-8). Pentru că este posibil ca unii să folosescă un dar spiritual într-un mod nespiritual, sau să aibă o atitudine greșită , apostolul Pavel arată că în cadrul bisericii fiecare slujire trebuie împlinită în dragoste.

Astfel, el ne arată că dragostea pentru frați trebuie să fie : sinceră ““ fără prefăcătorie (Rom. 12:9), curată ““ se unește numai cu ce este bine (Rom. 12:9/b), reciprocă ““ manifestatăunul față de celălalt (Rom. 12:10/a), altruistă ““ dă întîietatealtuia (Rom. 12:10/b), statornică ““ este fără preget (Rom. 12:11/a), înflăcărată ““ este plină de râvnă (Rom. 12:11/b) și slujitoare ““ antrenată în a sluji lui Dumnezeu (Rom. 12:11/c) și sfinților, respectiv, fraților (Rom. 12:13). Această slujire este împlinită cu bucurie, răbdare și rugăciune (Rom. 12:12)și cu binecuvântarea chiar și a prigonitorilor (Rom. 12:14).


2. Manifestarea dragostei față de semeni
(Rom. 12:15-16)

Manifestarea dragostei prezentată în aceste vesete, deși poate fi aplicată și la relațiile frățești, poate fi însă extinsă și la ceilalți oameni. Astfel, în relația cu semenii, dragostea este părtașă la bucuriile și necazurile celorlați. Este demn de menționat faptul că apostolul Pavel ne îndeamnă să ne bucurăm cu cei ce se bucură, să plîngem cu cei ce plîng (Rom. 12:14) și nu să plângem când unii se bucură, sau să ne bucurăm când unii plâng, așa cum se întâmplă deseori în lumea în care trăim.  În relația cu semenii dragostea nu este discriminatorie, ci îi tratează pe toți în mod egal (Rom. 12:16/a; 15:5; 1 Cor. 1:10; Fil. 2:2-4), nu urmărește întâietatea (Rom. 12:16/b; Ps. 131:1-2; Marcu 12:38-40; Luca 14:7-11) și nu se autoapreciază (Rom. 12:16/c; Rom. 12:3; Prov. 3:7;26:12; Isaia 5:20-21; Ap. 3:17-18).

3. Manifestarea dragostei față de vrăjmași (Rom. 12:17-21)

După ce a arătat cum se manifestă dragostea celor credincioșifață de membrii din bisericăși față de cei din societate, în încheiarea acestui capitol, apostolul Pavel ne descoperă modul în care se manifestă dragostea față de vrășmași. Astfel, în confruntarea cu oamenii dificili, dragostea binecuvântează, nu blestemă (Rom. 12:14), nu răspunde cu același rău care i s-a făcut (Rom. 12:17/a; Mat. 5:38-48), acționează corect, urmărind binele general (Rom. 12:17/b; 2 Cor. 8:20-21) , caută pacea (Rom. 12:18; 14:19; Evrei 12:14), nu se răzbună (Rom. 12:19; Luca 6:27-38), acționează cu generozitate (Rom. 12:20; 2 Împ. 6:20-23) și răspunde răului cu bine (Rom. 12:9; 17,21).

Întrebări pentru discuții:

1. Față de cine trebuie să-și arate dragostea cei neprihăniți?
2. Ce trăsături are dragostea ce definește relația dintre frați ?
3. Care dintre aceste trăsături ale dragostei este cel mai puțin manifestată astăzi ?
4. Ce atitudine trebuie să aibă dragostea față de ceea ce este rău ?
5. De ce nu mai au oamenii din zilele noastre aceeași atitudine față de rău?
6. Cum se manifestă dragostea în relația cu semenii ?
7. Care este atitudinea dragostei față de vrăjmași ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.