23 Ianuarie ““ Dumnezeu, desăvârșirea tuturor lucrurilor

0
268

Isaia 65:17-25 (Apocalipsa 21:5)

Scopul lecției:
Să descoperim de ce va crea Dumnezeu ceruri noi și un pământ nou, binecuvântările noii creații și motivul acestor binecuvântări.

Contextul lecției: Pasajul lecției de astăzi face parte din ultima diviziune a cărții profetului Isaia (Isaia 60:1 – 66:24) în care este anunțat viitorul glorios pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru Israel și pentru toți cei credincioși în timpul domniei lui Hristos. În aceste capitole cuvântul glorie (slavă) este repetat de 23 de ori exprimând: o vreme de restaurare a națiunii lui Israel (Isaia 60:1-22) în care Dumnezeu va oferi mântuirea prin Domnul Isus (Isaia 61:1 – 62:12), de răzbunare a lui Dumnezeu asupra popoarelor lumii (Isaia 63:1-6) și de milă și îndurare față de Israel (Isaia 63:7 – 64:12).

În capitolele 65 și 66 ale cărții profetului Isaia sunt reluate și prezentate cu mai multe detalii o parte dintre aceste evenimente care se vor întâmpla în vremea sfârșitului, la care sunt adăugate însă și lucrări noi. Astfel, mântuirea este oferită atât neamurilor cât și rămășiței lui Israel (Isaia 65:1;10; Romani 10:9-13; 1 Timotei 2:3-6; Tit 2:11-14; Efeseni 3:1-7; 2 Petru 3:9), Israelul va ajunge într-o stare de împietrire și de depărtare de Dumnezeu (Isaia 65:2; Deuteronom 28:20; 1 Samuel 8:7-8; Psalmul 81:11-16; Proverbe 1:24-33; Ieremia 15:6-8; Ieremia 17:1-4), de idolatrie și decădere morală (Isaia 65:3; Romani 1:22-23), de rătăcire spirituală și de abatere de la legea lui Dumnezeu (Isaia 65:4; 8:19; 57:3-11; 66:3, 17), de fariseism și aroganță (Isaia 65:6; Matei 23:13-35; 24:48-51; 1 Timotei 4:1-2; Tit 1:15-16) și de eșec față de misiunea care i-a fost încredințată (Isaia 65:5/b; Geneza 12:1-3).

După ce a descris decăderea spirituală în care va ajunge Israelul, în următoarea diviziune a aceluiași capitol profetul Isaia prezintă atitudinea și acțiunile lui Dumnezeu față de aceste păcate. Astfel, Dumnezeu va pedepsi pe cei păcătoși (Isaia 65:6-7;,Psalmul 50:16-22; Ieremia 16:16-18; Ezechiel 11:21; Zaharia 7:11-14), va restaura națiunea lui Israel ( Isaia 65:8-10; Romani 9:27; Romani 11:5, 25-29; Ieremia 23:3-8; Ieremia 31:6-9), va judeca pe toți acei ce-L vor părăsi (Isaia 65:11-12; 66:4-6) și va face o deosebire între cei ce Îi slujesc și cei răi (Isaia 65:13-16; 2 Petru 2:1-10; Iuda 1:14-23; Matei 25:31-46; Apocalipsa 20:11-15; Apocalipsa 3:12).

Conținutul lecției:
Detaliind evenimentele care se vor întâmpla la sfârșitul vremurilor, profetul Isaia arată că Dumnezeu va crea ceruri noi și un pământ nou. Studiind acest anunț profetic descoperim:

1. Modul în care sunt prezentate cerurile noi și pământul cel nou

Deși Dumnezeu este autorul și primei creații (Geneza 1:1-31; Ioan 1:1-3; Evrei 1:10; Psalmul 8:3; Isaia 44:24; Apocalipsa 4:11), cerurile și pământul dintâi au ajuns sub blestem din cauza păcatului săvârșit de Adam (Geneza 3:17-18; Romani 5:12; 8:19-23; 1 Ioan5:19; Efeseni 2:1-2; Ioan 14:30). Datorită acestui fapt, Dumnezeu a rânduit o zi în care pământul va arde iar cerurile se vor topi de căldura focului acestei judecăți (Psalmul 102:25-27; Isaia 34:1-4; 51:6; 65:17; Evrei 1:8-12; 2 Petru 3:7; 2 Petru 3:10-12; Apocalipsa 20:11).

După ce va fi împlinită acestă judecată, Dumnezeu va crea însă ceruri noi și un pământ nou (Isaia 65:17; 66:22-23; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1-4). Fiindcă în Isaia 65:17 este folosit același termen (“bara” – care înseamnă a crea, sau a forma din nimic), la fel ca în Geneza 1:1, înțelegem că cerurile noi și pământul cel nou ce vor fi create de Dumnezeu nu sunt remodelate sau reînoite, ci vor fi ceruri complet noi și un pămînt complet nou, create prin puterea lui Dumnezeu. Această nouă creație este “nouă”, nu numai datorită naturii (esenței sale), ci și datorită condițiilor și a destinului său. Astfel, noua creație va fi neafectată de păcat (Isaia 65:17; 66:22; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1-4; 21:7) și va dăinui veșnic (Isaia 65:17-18; 66:22; Apocalipsa 22:3-5).


2. Binecuvântările pregătite de Dumnezeu pentru noua creație

După ce a anunțat faptul că Dumnezeu va crea ceruri noi și un pământ nou, profetul Isaia a prezentat și binecuvântările pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noua creație. În noua creație nimeni nu-și va mai aminti de lucrurile trecute (prima creație ““ Isaia 65:16; 65:17; 51:16; Apocalipsa 21:4) și va fi o stare de bucurie și veselie veșnică (Isaia 65:18/a; 35:10; 51:11; Apocalipsa 21:1-5;). Această stare de fericire și bucurie veșnică este anticipată de binecuvântările anunțate de Dumnezeu pentru locuitorii Ierusalimului și pentru poporul Său (Isaia 65:18/b-19).

Astfel, Dumnezeu pregătește ca binecuvântare o vreme de bucurie (Isaia 65:18/b-19), longevitate (Isaia 65:20; Psalmul 91:16), prosperitate (Deuteronom 28:30-31; 38-46; Isaia 65:20-22; 62:8-9; Amos 9:14-15), productivitate (Isaia 65:23; Osea 9:12; Isaia 61:9) și pace (Isaia 65:25; 11:6-9; Osea 2:18). Aceste binecuvântări pot fi interpretate în mod alegoric, reprezentând binecuvântările ce le primesc cei credincioși prin Hristos (2 Corinteni 5:17;1 Petru 2:9-10) sau în mod literal, reprezentând binecuvântările pregătite de Dumnezeu pentru cei din Israel atunci când vor fi adunați dintre popoare înapoi în țara lor (Isaia 43:15-21; 48:11-21; Ezechiel 36:22-38) sau vor fi oferite de Dumnezeu într-un timp special de pace și binecuvântare de 1000 de ani, când Israelul va fi în centrul atenției tuturor națiunilor lumii iar Domnul Isus va domni la Ierusalim (Isaia 60:5-22; 65:18-25; 11:6-12; Apocalipsa 20:1-6).

3. Cauza binecuvântărilor ce vor fi oferite de Dumnezeu în noua creație

Binecuvântările oferite de Dumnezeu în noua creație sunt generate de faptul că Dumnezeu va înlătura blestemul (Isaia 65:16-19; Deuteronom 28:1-14), în noua creație va domni neprihănirea (Isaia 65:17; 66:22; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1;27), Dumnezeu va fi prezent, va domni veșnic și va împlini orice nevoie a celor din Împărăția Sa (Isaia 65:19;24; Apocalipsa 22:3-5).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce vor pieri cerurile și pământul dintâi ?
2. Ce metodă va folosi Dumnezeu pentru a judeca cerurile și pământul dintâi ?
3. Ce înțelegem prin afirmațiile “ceruri noi” și “un pământ nou”?
4. Prin ce sunt diferite cerurile noi și pământul cel nou de prima creație ?
5. Ce ne asigură că această promisiune va fi împlinită ?
6. Ce binecuvântări anticipează slava noii creații ?
7. Ce generează binecuvântările oferite de Dumnezeu în noua creație ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.