12 Iulie – Recunoaște autoritatea lui Dumnezeu

0
162

Iacov 1:1-4 (Luca 17:10)

Scopul lecției: Să descoperim dovezile ce ne arată că Iacov a recunoscut autoritatea lui Dumnezeu și domnia Domnului Isus în viața sa, și să înțelegem cum putem trăi aceeași experiență.

Contextul lecției:Dacă prin epistola către Romani apostolul Pavel ne-a adresat o chemare la credință și ne-a arătat ce înseamnă credința, ne-a dat exemple de oameni credincioși și ne-a descris binecuvântările credinței, prin epistola pe care o studiem, Iacov ne cheamă la o demonstrație a credinței (Iacov 1:22, 27; 2:18).  În timp ce Legea Vechiului Testament ne îndeamnă la fapte, iar Harul adus prin Hristos ne spune să credem, studiulepistolei lui Iacov ne va ajuta să înțelegem care este relația dintre cele două, respectiv dintre credință și fapte!

Vom studia însă această epistolă în cadrul temei generale a Calendarului de Studiu Biblic din acest an, cu tema “Crescând spre maturitate spirituală”.  Acest context ne va ajuta să înțelegem că omul matur spiritual își demonstrează credința în mod practic, evidențiind ceea ce crede prin ceea ce face. De aceea, prin cele 17 subiecte biblice din epistola lui Iacov pe care le vom avea în atenție în cadrul acestui studiu, vom încerca să descoperim care sunt domeniile și mărturiile vieții, prin care omul matur spiritual își dovedește credința.

În Noul Testament întâlnim mai multe persoane care au purtat numele de Iacov. (1)Iacov, fiul lui Zebedei, fratele lui Ioan, unul dintre cei 12 apostoli (Mat. 4:17-22; 10:2; 17:1; Luca 5:10; Fapte 12:1-2). (2) Iacov, fiul lui Alfeu, unul dintre cei 12 apostoli, despre care nu cunoaștem prea multe detalii (Mat. 10:3; Marcu 3:18; Luca 6:15; Fapte 1:13). (3) Iacov, tatăl lui Iuda, unul dintre ucenici, al cărui nume a fost folosit pentru ca numele fiului său să fie deosebit de cel al luiIuda Iscarioteanul (Luca 6:16).

(4) Cel care a scris însă epistola care îi poartă numele, este Iacov, fratele Domnului Isus (Mat. 13:55-56; Marcu 6:3). La început el nu a crezut în Hristos (Marcu 3:31-35; Ioan 7:1-5), dar a fost printre cei cărora Domnul li s-a arătat după înviere (1 Cor. 15:7), a fost prezent în camera de sus (Fapte 1:14), ajungând prezbiter al Bisericii din Ierusalim (Fapte 12:17; 15:13-29; 21:17-18; Gal. 1:19; 2:9; Iuda 1:1).

Conținutul lecției: În pasajul lecției biblice de astăzi descoperim felul în care Iacov s-a prezentat pe sine în calitate de autor al acestei epistole (Iacov 1:1/a), cine sunt destinatariiscrierii (Iacov 1:1/b) și care a fostsalutul și dorința autorului pentru cititorii săi (Iacov 1:1/c-4). Studiind aceste mărturii descoperim că în viața lui Iacov s-a petrecut o mare schimbare. Dacă înaintea învierii Domnului Isus el a fost sceptic cu privire la Dumnezeu și neîncrezator și acuzator chiar față de cei ce-l urmau pe Domnul, după întâlnirea cu Domnul Isus cel înviat, atitudinea lui față de Dumnezeu și față de semeni s-a schimbat radical. Păstrând în atenție această schimbare putem spune că:

1. Cel ce crede în Dumnezeu are o nouă atitudine față de Hristos
(Iacov 1:1/a)

Faptul că Iacov a ajuns să aibă o credință vie în Dumnezeu este dovedit prin noua sa atitudine față de Hristos. Atunci când se prezintă pe sine, el se identifică a fi “rob” al lui Dumnezeu și al lui Isus Hristos (Iacov 1:1/a).  Această numire este surprinzătoare, deoarece el putea să folosească multe alte titluri pentru a se prezenta: Iacov, fratele Domnului (Fapte 1:14; 1 Cor.15:7; Iuda 1:1), Iacov, păstorul Bisericii din Ierusalim (Fapte 12:2), Iacov, președintele primului consiliu bisericesc (Fapte 15:13), Iacov, stâlpul bisericii primare (Gal. 1:19; 2:9), sau Iacov, expert al Vechiului Testament (Fapte 15:15-21).

Faptul că nu folosește niciunul dintre aceste titlurine arată că el a trăit o adâncă schimbare a vieții și a ajunssă creadăcă Isus, fratele său, este Fiul lui Dumnezeu. De aceea el nu se mai vede pe sine, ci Îl are în atenție doarpe Dumnezeu și pe Isus Hristos, pe care Îl numește Domnul (Iacov 1:1/a) !

Numindu-se “rob” al lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos el ne arată că a acordat aceeași autoritate atât lui Dumnezeu cât și lui Isus (Fiul lui Dumnezeu), iar numirea “Domnul Isus Hristos!” ne arată că el a înțeles că fratele său pe care Îl știa bine după numele său ca persoană umană (“Isus”),  este în același timp “Domn” (Dumnezeu) și “Hristos” (Mesia, trimisul lui Dumnezeu).

Această credință este evidențiată și prin numirile pe care el le folosește ulterior pentru Domnul Isus în cadrul epistolei sale: Domnul Slavei (Iacov 2:1), Domnul care vine (Iacov 5:7) și Domnul a cărui venire este aproape (Iacov 5:8).

2. Cel ce crede în Dumnezeu are o nouă atitudine față de semeni(Iacov 1:1/b-2/a)

Putem observa că Iacov a avut o nouă atitudine față de semeni prin faptul că, atunci când se adresează destinatarilor scrisorii sale, elîi numește “frați” (Iacov 1:2/a).  Deși această numire ne arătă în primul rând apartenența sa la neamul lui Israel, cu aceeași convingere putem spune că el a folosit această numire fiindcă cei cărora le-a trimis această scrisoare erau acum frații săi de credință (Iacov.1:16-21).

Deși erau împrăștiați, el nu i-a uitat, ci le transmite salutări (Iacov 1:1), le scrie o scrisoare prin care le dă multeîndemnuri practice (Iacov 1:1-5:20) și îi susține în rugăciune, dorind pentru ei sănătate (Iacov 1:1), desăvârșire (Iacov 1:4/b), integritate (Iacov 1:4/c) și împlinire (Iacov 1:4/d).

3. Cel ce crede în Dumnezeu are o nouă atitudine față de circumstanțele vieții
(Iacov 1:2-4)

Schimbarea din viața lui Iacov este dovedită și prin modul în care el a privit încercările vieții. Pentru el încercările nu mai sunt o sperietoare, sau ceva de temut, ci o pricină de mare bucurie (Iacov 1:2-4). El a avut această atitudine față de încercări și i-a îndemnat și pe destinatarii epistolei sale spre aceeași măsură de bucurie, fiindcă a cunoscut ce sunt încercările (Iacov 1:2), a cunoscut scopul încercărilor (Iacov 1:2-4) și modul în care acestea pot fi biruite (Iacov.1:3).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce chemare ne adresează Iacov prin epistola sa ?
2. Care dintre cele 4 persoane cu numele de Iacov (din N.T.) a scris această epistolă ?
3. Cum dovediți că Iacov a avut o nouă atitudine față de Dumnezeu și față de Domnul Isus ?
4. Ce titluri folosesc mulți creștini astăzi pentru a-și prezenta identitatea ?
5. Ce mărturii ne arată că Iacov a avut o nouă atitudine și față de semeni ?
6. Ce dorință a avut Iacov pentru destinatarii scrisorii sale?
7. Ce mărturii ne arată că Iacov a avut o nouă atitudine și față de încercările vieții ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.