19 Mai – Roada Duhului Sfânt

0
955

Dovada cea mai clară cu privire la lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului este prezența roadei Duhului Sfânt. Faptul că cele nouă virtuți sunt numite roadă și nu roade, sugerează faptul că aceste calități spirituale sunt produsul natural al prezenței Duhului în inima celui credincios (Gal. 5:22, 23). Implicația este că fiecare credincios trebuie să manifeste toată roada Duhului.

Definiție: Roada Duhului este rezultatul lucrării Persoanei Duhului Sfânt prin care caracterul lui Hristos este reprodus în viața celui credincios. Aceasta nu are loc în mod automat, ci doar atunci când umblăm în dependență de Duhul Sfânt.

1. Dragostea
a. Dumnezeu inundă inima credinciosului cu ceea ce este El (1 Ioan 4:16).
b. Este cea mai importantă virtute (1Cor. 13:13).
c. Adusă în inimă de prezența Duhului (Rom. 5:5).
d. Împuternicește pe credincios să iubească (Mat. 5:44).

2. Bucuria
a. Nu depinde de circumstanțe, ci de cunoașterea lui Dumnezeu și a ceea ce a făcut pentru noi prin Hristos (Ioan 15:11; Fapte 16:25; Rom. 5:3).
b. Apare în viața credinciosului sub forma bucuriei mântuirii (Ps. 51:12).

3. Pacea
a. Darul primit de noi prin credință,  datorită jertfei Domnului Isus (2 Tes. 3:16; Efes. 2:16).
b. Afectează toate relațiile noastre (Efes. 2: 13-17).

4. Îndelunga răbdare
a. Produsă de Duhul când interacționăm cu Cuvântul (Luca 8:15).
b. Prezența ei conduce spre desăvârșire (Iacov 1:3.4).

5. Bunătatea

a. Atribut al lui Dumnezeu dar care prin Duhul poate fi reprodus și în noi (Ps. 25:8; Ps. 106:1; Gal. 6:1,2; Efes. 4:32).
b. Ar trebui să se manifeste în relațiile noastre cu toți oamenii (Filip 4:5).

6. Facerea de bine
a. Legată foarte mult de generozitatea care rezultă din manifestarea prezenței lui Dumnezeu (Fapte 10:38).
b. Îndemnați să nu renunțăm prea ușor la a face bine (Gal. 6:9,10).

7. Credincioșia
a. O altă trăsătură a caracterului lui Hristos de martor credincios (Apoc. 1:5)
b. Va fi răsplătită (Apoc. 2:10).

8. Blândețea
a. O trăsătură de caracter a Domnului Isus care prin Duhul poate să fie manifestată și în viața noastră (Mat. 11:29).
b. Și ea va fi răsplătită (Mat. 5:5).

9. Înfrânarea poftelor
a. Duhul Sfânt ne dă puterea de a ne împotrivi poftelor care se războiesc cu sufletul (1 Petru 2:11).
b. Esențială pentru sfințire (1Tes. 4:3-8).

Întrebări exegetice:

Care sunt evidențele și consecințele faptului că cineva trăiește sub imboldul Duhului Sfânt? (Rom. 8:1-11)

Care sunt evidențele și consecințele faptului că cineva trăiește sub imboldul firii pământești? (Rom. 8:1-11)

Ce condiții trebuie să îndeplinească cel credincios pentru ca roada Duhuluisa fie prezentă în viața lui? (Rom. 8:1-11; Gal 5:22,23; Ioan 15:1-11)

Întrebări aplicative:

Sub călăuzirea Duhului evaluează modul în care fiecare dintre cele nouă virtuți (roade) sunt prezente în viața ta.

Ce comunică absența roadelor Duhului Sfânt în viața cuiva?

Pot fi contrafăcute sau mimate de către cineva roadele Duhului Sfânt?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.