12 Mai – Persoana Duhului Sfânt

1
123

Ioan 14:15-26; 16:5-15 (Rom.8:26) 

Duhul Sfânt este a treia Persoană a Sfintei Treimi. Este prezent să facă lucrarea lui Dumnezeu în lume încă de la creație. După înălțarea lui Isus la cer și apoi de-a lungul veacului Bisericii, Duhul Sfânt este manifestarea primordială a prezenței Trinității între noi.

Caracterul personal al Duhului Sfânt:Duhul Sfânt nu este o forță impersonală sau un lucru, ci este o persoană. Ca dovezi în acest sens pot fi precizate următoarele:

 

· folosirea pronumelui masculin atunci când este vorba despre El (Efeseni 1:14; Ioan 16:13-14)

· faptul că există mai multe pasaje în care Duhul Sfânt și lucrarea Lui sunt comparate cu diverse persoane și lucrarea lor (Ioan 14:26;15:26;16:7)

· faptul că Duhul Sfânt glorifică un alt membru al Trinității (Ioan 16:14;17:4) și este pus alături de Tatăl și Fiul care în mod evident sunt persoane (Matei 28:19;2 Cor.13:14)

· are trăsături personale: inteligență (Ioan 14:26), voință (1 Cor.12:11), emoții (Efeseni 4:30)

· se angajează în lucrări și acțiuni morale pe care le poate realiza doar o persoană (Rom.8:26; Ioan 16:8) 

 

Lucrarea Duhului Sfânt  este aceea de a manifesta prezența activă a lui Dumnezeu în lume și în mod special în Biserică. Duhul Sfânt lucrează împreună cu Tatăl și cu Fiul. Prezența și manifestarea Duhului Sfânt sunt asociate cu binecuvântări bogate de la Dumnezeu (Isaia 32:14-18) iar plecarea sau întristarea Lui însemnă retragerea binecuvântărilor (Isaia 63:10). Duhul Sfânt aduce credincioșilor binecuvântarea lui Dumnezeu prin faptul că:

 

· împuternicește: dă viață (Iov 34:14-15, Ioan 6:63), dă putere pentru slujire (Exod.31:3; Isaia 11:2-3; Matei 3.16; Fapte 1:8; 1Cor. 12:11; Matei 12.28; etc.)

· curăță:ne desparte de păcat (Ioan 16:8-11; 1Cor.6:11) și produce creștere în sfințenie (Gal.5:22-23)

· revelează: prin profeți și apostoli (2 Petru 1:21; Ioan 16:13), călăuzește și direcționează poporul (Isaia 30:1; Fapte 8:29; Rom.8:14), asigură o atmosferă plină de evlavie (Rom 5.5, 14:17), dă asigurarea că aparținem lui Dumnezeu (Rom. 8:16), ne învață și ne luminează (Ioan 14:26; 1 Cor. 2:12)

· înzestreazăcredincioșii cu daruri speciale pentru zidirea Bisericii (Rom.12:6-8,1Cor.12:4-11, Efes.4:11, 1Petru 4:11)și are rolul principal în producerea roadelor spirituale (Gal.5:22-23)

· unifică (Fapte 2:44-47; Filip 2:1-1-2)

· dovedește mai mult sau mai puțin binecuvântarea prezenței Lui Dumnezeu în funcție de cum răspundem cerințelor Lui (Efeseni 4:30; Ioan 7:37-39)

 

Când și cum se primește Duhul Sfânt: Duhul Sfânt lucrează în viața omului încă dinaintea convertirii lui, prin lucrarea de iluminare produsă cu scopul de a-l convinge de păcat și de harul salvării (Ioan 16:8-11). În inima credinciosului, Duhul Sfânt este prezent din momentul Nașterii din Nou (Ioan3:5). Condiția esențială pentru a primi Duhul Sfânt este credința (Gal. 3:2).

Umplerea cu Duhul Sfânteste o poruncă (Efes. 5:18), esteatât o lucrare continuă (Efes. 5:18) cât și ca un eveniment repetabil (Fapte 2:4; 4:8; 4:23; 4:31) , este o necesitateîn lupta împotriva ispitelor, pentru trăirea unei vieți sfinte(Luca 4:1; Romani 8:13-14) și pentru eficacitatea mărturiei (Fapte 4:31-35), este starea normală a unui credincios reflectată în vorbire, închinare, relații. (Efeseni 5:18-6:9). Este posibil ca un credincios să aibă Duhul Sfănt dar să nu fie plin de Duhul Sfănt.

 

 Cănd cineva este plin de Duhul Sfânt atunci se aseamănă cel mai mult cu Domnul Isus în atitudine, vorbire, caracter și acțiuni (Isaia 61:1-3; 2 Cor. 3:18). În Faptele Apostolilor, oamenii plini de Duhul Sfânt sunt prezentați ca fiind: plini de îndrăzneală în propovăduirea Cuvântului (Fapte 4:31), plini de credință, de înțelepciune, de har și de putere (Fapte 6:3,5,8),  plini de bucurie (Fapte 13:52) și capabili să vorbească în mod deosebit despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu (Fapte 2:4,11; 4:8-12).


Întrebări exegetice:

 

Cine are inițiativa trimiterii Duhului Sfânt în lume? (Ioan 14:15-20; 16:5-7)

Ce persoane ale Trinității divine își stabilesc reședința în viața celor credincioși când Duhul Sfînt este primit în viața cuiva? (Ioan 14:22-26)

Care sunt lucrările Duhului Sfânt în viața oamenilor, în general, și în viața celor credincioși, în special? (Ioan 14:17, 26; 16:8-15)

Care sunt caracteristicile ce indicăfaptul că Duhul Sfânt este o Persoană? (Ioan 14:15-26, 16:5-15)?

 

 Întrebări aplicative:

Ce dovezi avem în sprijinul afirmației că Duhul Sfânt este o Persoană Divină?

Când și cum primește cineva Duhul Sfânt?

Ce lucrări ale Duhului Sfânt sunt vizibile în viața Domnului Isus? Dar în viața Bisericii și a unui credincios?

Ești plin de Duhul Sfânt? Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? De ce este important să fii plin de Duh? Cum s-ar putea realiza acest lucru?

Există lucruri în propria viață care întristează pe Duhul Sfânt?

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.