10 Iunie ““ Argumentul binecuvântărilor oferite prin Hristos

0
84

Galateni 3:26-4:7 (Efeseni 1:3)


Scopul lecției:
Să descoperim ce binecuvântări ne sunt oferite prin Hristos, cine sunt cei ce le pot primi, precum și modul în care le putem dobândi.

Conținutul lecției:
După ce a arătat ceea ce nu poate să facă Legea (Galateni 3:15-18) și a explicat rolul și misiunea Legii (Galateni 3:19-25), apostolul Pavel își continuă seria argumentelor în favoarea Evangheliei, prezentând binecuvântările pe care cei credincioși le primesc prin credința în Hristos. Studiind pasajul în care sunt enumerate aceste binecuvântări, descoperim:

1. Credința în Hristos asigură neprihănirea
– Galateni 3:24

Dacă Legea nu poate asigura “neprihănirea” (Galateni 2:16; Exod.23:7; Fapte 13:38-39), îndreptățirea sau justificarea (actul prin care un păcătos este socotit drept sau fără de păcat) este asigurată prin credința în jertfa Domnului Isus (Galateni 3:24; Romani 3:21-26, 4:55:1)

2. Credința în Hristos aduce înfierea– Galateni 3:26; 4:4-7

Prin credința în jertfa Domnului Isus cel păcătos primește nu numai justificarea, ci și înfierea. Aceasta înseamnă a fi adoptat în familia lui Dumnezeu în calitate de fiu a lui Dumnezeu (Galateni 3:26, 4:4-7; Ioan 1:12; Romani 8:14-16; 1 Ioan 3:1-2).

3. Credința în Hristos conduce la identificarea cu Domnul Isus ““ Galateni 3:27-28

Credința în Domnul Isus aduce pentru cel credincios nu numai o schimbare a stării spirituale (este socotit neprihănit) și a statutului său spiritual (este adoptat ca fiu în familia lui Dumnezeu), ci conduce și la o schimbare a identității spirituale. Prin credința în Domnul Isus, cel credincios dobândește o natură divină, asemenea Domnului Isus (Galateni 3:27-28; 1 Corinteni 12:12-13; Ioan 3:3-6; 2 Corinteni 3:18). Este demn de remarcat faptul că:

a. aceste binecuvântări sunt pentru toți – Galateni 3:26-27
b. aceste binecuvântări sunt pentru cei ce cred – Galateni 3:26
c. aceste binecuvântări sunt pentru cei botezați (au murit împreună cu Hristos ““ s-au dezbrăcat de lucrurile vechi – Romani 6:3-5; Efeseni 4:22; Coloseni 2:11-12)
d. aceste binecuvântări sunt pentru cei ce au dobândit o natură nouă (sunt îmbrăcați cu Hristos și cresc în asemănarea cu Domnul – Isaia 64:6; Efeseni 4:23-24; 2 Corinteni 5:17).
e. aceste binecuvântări sunt oferite fără părtinire (Galateni 3:28; Romani 10:12-13;Fapte 10:34-35).

4. Credința în Hristos garantează moștenirea – Galateni 3:29, 4:7

Completând lista cu binecuvântările oferite prin Hristos, apostolul Pavel arată că cei credincioși primesc moștenirea făgăduită de Dumnezeu lui Avraam, fiindcă sunt “sămânța lui Avraam” (nu ca descendenți fizici, ci ca urmași ai credinței lui Avraam), primind moștenirea nu pe baza păzirii Legii, ci prin făgăduință (Galateni 3:29; Romani 9:6-8).

Pentru a ilustra acestă binecuvântare, apostolul Pavel face un contrast între starea copiilor lui Israel din vremea când se aflau sub Lege, pe care îi aseamănă cu niște copii aflați sub supravegherea unor îngrijitori (a unor dădace) și starea celor credincioși, care au ajuns oameni mari și se bucură de libertatea în Hristos. Urmărind acest contrast descoperim că:

1. un copil aflat sub îngrijirea unei dădace nu are libertate deplină, pe când cel credincios, aseamănat cu un adult, a dobândit această libertate (Galateni 4:1-3).
2. un copil aflat sub îngrijirea unei dădace este asemenea unui rob, pe când cel credincios are parte de toate binecuvântările oferite de Dumnezeu prin Hristos (Galateni 4:4-6)
3. un copil aflat sub îngrijirea unei dădace nu are parte încă de moștenire, pe când cel credincios se bucură de moștenirea oferită de Dumnezeu în calitate de fiu (Galateni 4:7; Romani 8:16-17)
4. a te despărți de Hristos și a te întoarce la Lege ar înseamna să te întorci de la binecuvântările stării de adult la restricțiile stării de copil, de la starea de libertate la starea de robie, de la statutul de fiu la cel de rob (Galateni 4:9, 31, 5:1)

Aplicație practică:
arătați prin experiențele trăite de fiul risipitor contrastul dintre binecuvântările pe care le-a avut aceasta în calitate de fiu și suferințele pe care le-a îndurat atunci când a ajuns rob.

Întrebări pentru discuții:

1. Care sunt binecuvântările pe care le primesc prin Hristos cei credincioși?
2. De ce sunt aceste binecuvântări un argument puternic în favoarea Evangheliei ?
3. Cine poate primi aceste binecuvântări ?
4. Cum explicați actul botezului pentru Hristos și cel al îmbrăcării cu Hristos ?
5. Ce contrast a folosit apostolul Pavel pentru a a arăta că moștenirea vine prin credință ?
6. De ce este statutul de fiu de preferat celui de rob ?
7. Ce ne asigură că suntem fii ai lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.