03 Ianuarie ““ Biserica – Adunarea celor chemați

0
125

Matei 16:13-28 (Romani 8:28-30)

Scopul lecției: Să descoperim cadrul în care a prezentat Domnul Isus Biserica Sa, cine sunt cei chemați să facă parte din Bisericăși ce misiune le-a fost încredințată.

Contextul lecției: Pentru scriitorii Vechiului Testament “Biserica” a fost o “taină“. Deși mulți prooroci au anunțat restaurarea Israelului și faptul că va veni o vreme când Dumnezeu va răscumpara oameni din orice neam și Își va întemeia un nou popor, Biserica a fost anunțată și prezentată de Domnul Isus. Numai în timpul slujirii publice a Domnului Isus a fost descoperită identitatea Bisericii, misiunea care i-a fost încredințată precum și destinul ce-i este pregătit.

Pentru că în timpul în care trăim manifestările puterii întunericului care anticipează domnia lui Anticrist sunt tot mai evidente, iar în această vreme de libertate și globalizare Biserica este în pericol de a-și pierde identitatea și a nu-și mai împlini misiunea, prin studiile biblice din anul 2010 dorim să abordăm o eclesiologie biblică, descoperind identitatea și misiunea Bisericii, motivând fiecare biserică ce va parcurge acest studiu să cunoscă și să aplice modelul Bisericii Primare.

Conținutul lecției:  Pasajul biblic pe care îl studiem conține primul anunț pe care Domnul Isus l-a făcut cu privire la Biserica Sa. Păstrând în atenție cadrul în care a făcut Domnul Isus această mărturisire, numele pe care L-a folosit pentru a-și prezenta Biserica și misiunea anunțată de Domnul Isus pentru Biserică, descoperim:

1. Contextul în care Domnul Isus a prezentat Biserica 
Matei 16:13-17

Domnul Isus nu Și-a anunțat Biserica la Ierusalim, orașul care era centrul religios al Israelului, ci în Cezareea lui Filip, cel mai de nord ținut al Palestinei, aflat la cca. 120 mile (200 Km) nord de Ierusalim. Pentru că în Cezareea lui Filip era un puternic centru al închinării la Baal, iar în această zonă Irod cel Mare a construit un templu în onoarea lui Cezar August, putem spune că Domnul Isus și-a anunțat Biserica în cel mai întunecat loc din punct de vedere spiritual.

Domnul Isus a vorbit despre Biserică după ce ucenicii au răspuns întrebărilor referitoare la identitatea Sa. Când au fost întrebați, ucenicii au arătat mai întâi părerea oamenilor cu privire la Domnul Isus, iar prin declarația “Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu“, Petru a făcut cea mai mare mărturisire de credință, arătând care este convingerea ucenicilor cu privire la identitatea Domnul Isus.

După declarația lui Petru, Domnul Isus a rostit pentru prima dată numele “Bisericii“, spunând: “tu ești Petru, și pe această piatră, voi zidi «Biserica Mea», și porțile Locuinței morților nu o vor birui”( Matei 16:18).

Faptul că, după această mărturisire, Domnul Isus a început să descopere suferințele pe care avea să le îndure la Ierusalim, vorbind deslușit despre moartea și învierea Sa (Matei 16:21), ne ajută să înțelegem că Domnul Isus nu S-a limitat numai la a ne prezenta numele și misiunea Bisericii, ci ne-a arătat și ceea ce este gata El să facă pentru ea.

2. Identitatea Bisericii Domnului Isus Matei 16:18

Pentru a defini identitatea Bisericii, Domnul Isus a folosit termenul “eclesia“, care înseamnă “adunarea celor chemați afară“. În Noul Testament acest termen este folosit de 114 ori. De 90 de ori cu referire la un grup de credincioși dintr-o anume localitate (biserica locală), iar de 24 de ori cu referire la toți credincioșii (biserica universală). Acest termen nu este tradus niciodată având sens de clădire sau de instituție. Datorită acestui fapt putem spune că Biserica nu este o construcție sau o instituție, ci un organism spiritual.

Acest adevăr este bine subliniat de Sfânta Scriptură, atunci când Biserica este aseamănată cu un trup. După cum trupul este o entitate formată din mai multe celule vii, având fiecare o identitate și un rol specific, tot așa și în biserică fiecare credincios este o “piatră vie” care, deși are o identitate și un rol specific, este o parte importantă în alcătuirea întregului, formând împreună cu ceilalți credincioși trupul lui Hristos (1 Petru 2:4-5; 1Cor. 12:12-20).

Cu toate că în această economie de piață unii slujitori încearcă să privatizeze chiar și biserica, sau să se folosească de biserică de parcă ar fi proprietatea lor, Biserica are un singur Stapân si un singur Domn: “Isus Hristos!” (Efes. 1:22; Col. 1:18). Biserica aparține lui Hristos , pentru că: El a câștigat-o (1 Petru 2:9; Efes. 5:24-26), El o sfințește (Efes. 5:27; Col. 1:19-22; Tit 2:14), El Însuși lucrează prin Biserică (2 Cor. 5:20), El o va desăvârși (1 Ioan 3:2) și va domni veșnicîmpreună cu Biserica Sa (Fil.  3:20-21; Apoc. 21:2-3 , 22:15).

3. Misiunea BisericiiDomnului Isus Matei 16:19-28

Urmărind mărturisirea făcută de Domnul Isus în Cezareea lui Filip, descoperim nu numai cadrul în care și-a prezentat El Biserica și identitatea Bisericii Sale, ci și misiunea pe care Biserica trebuie s-o împlinească. Atunci când a declarat: “pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui”, Domnul Isus a anunțat că Biserica Sa este zidită pe o temelie solidă, este în ofensivă, în expansiune și biruitoare în fața celor mai de temut dușmani: diavolul, moartea și locuința morților (Matei 16:18).

Biserica își împlinește acestă misiune atunci când este zidită pe Adevăr (pe această “piatră” voi zidi Biserica Mea ““ Matei 16:18), este formată din pietre vii (mulțimea celor chemați ““ Matei 16:18; Rom. 8:28-30), este zidită de meșterul cel mai iscusit (Isus Hristos ““ Matei 16:18) și își împlinește misiunea încredințată.

Acestă misiune este descoperită de încredințarea pe care Domnul Isus o dă lui Petru atunci când îi spune:”Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri ” (Matei 16:19)

Deși apostolul Petru a fost un deschizător de uși pentru Împărăția lui Dumnezeu,  predicând Evanghelia și câștigându-i pentru Hristos pe evrei, (Fapte 2), samariteni, (Fapte 8:14 ) și neamuri, (Fapte 10), misiunea de a purta cheile, anunțată de Domnul Isus, nu-l include numai pe el, ci întreaga Biserică. Acest adevăr este dovedit de faptul că toți ceilalți ucenici au primit aceeași încredințare (Matei 18:18).

A avea cheile Împărăției cerurilor este o mare autoritate – fiindcă cel ce ține cheile are ultimul cuvânt (Apoc. 1:18), o mare oportunitate – fiindcă cel ce ține cheile lucrează împreună cu Dumnezeu, o mare strategie – fiindcă Domnul Isus a arătat ucenicilor modul în care cineva poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu și o mare responsabilitate – fiindcă orice va fi legat pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice va fi dezlegat pe pământ va fi dezlegat în ceruri (Matei 16:19).

Întrebări pentru discuție:

1. În ce context a vorbit Domnul Isus prima dată despre Biserica Sa ?
2. Ce păreri aveau oamenii cu privire la Domnul Isus ?
3. Ce mărturisire a făcut Petru despre identitatea Domnului Isus ?
4. Ce ne ajută să credem că Biserica este “adunarea celor chemați afară” ?
5. De ce Biserica aparține lui Hristos ?
6. Care este misiunea Bisericii anunțată de Domnul Isus ?
7. Ce înseamnă a avea cheile Împărăției cerurilor ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.