Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
23 Iunie . Căderea omului
( Saturday, 4 May, 2013 )

– Gen.3:1-24 (Rom.6:23)

I.  Păcatul

A. Definiţie: Păcatul este neascultarea de Dumnezeu, eşecul şi incapacitatea de a ne conforma voii lui Dumnezeu prin faptă, atitudine şi natură. Păcatul nu include doar fapte individuale (minciuna, imoralitatea, etc.) ci şi atitudini contrare exigenţei lui Dumnezeu (Exod 20:17; Mat. 5:22, 28). Datorită căderii, chiar şi natura (firea) noastră, esenţa a ceea ce suntem ca persoane, ne predispune la păcat, omul născându-se cu tendinţa de a păcătui.

B. Originea păcatului

1.    Nu Dumnezeu este la originea răului (Deut. 32:4; Iov 34:10; Iacov 1:13).
2.    Dumnezeu este Suveran şi nu este luat prin surprindere de păcat (Daniel 4:35).
3.    Căderea lui Satan şi a demonilor (2 Petru 2:4; Iuda 6).
4.    Neascultarea lui Adam si a Evei (Gen. 3:1-19).
5.    Moştenirea unei naturi (firi) păcătoase (Rom. 5:12, 18-19; Psalm 51:5).

II. Teorii cu privire la natura păcătoasă/ „păcatul originar ”

1.    Pelagianismul:  Erezie care afirmă că omul nu se naşte cu vreun defect spiritual. Influenţa păcatului lui Adam asupra descendenţilor săi este doar aceea a unui exemplu greşit.

2.    Arminianismul:Moştenim de la Adam doar o natură coruptă, nu şi vinovăţia. Fără intervenţia lui Dumnezeu omul este incapabil să împlinească poruncile Lui. Totuşi, omul nu este depravat total, având voiţa de a alege să facă binele. Wesley a afirmat idei similare.
3.    Calvinismul:Omul moşteneşte de la Adam atât natura coruptă cât şi vinovăţia (Rom. 5:12-19). Depravarea totală a omului implică imposibilitatea ca el sa aibă voinţa liberă de alege să asculte de Dumnezeu. Aceasta implică afirmarea dublei predestinări (unii pentru viaţă veşnică iar alţii pentru pedeapsă eternă).
4.    Teologia Ortodoxă:Omul nu este vinovat de păcatul adamic. El moşteneşte doar consecinţele păcatului lui  (păcatul strămăşesc, care se referă la corupţie şi mai ales la moarte) nu şi vina. Hristos nu a murit pentru a aduce o jertfă substitutivă, ci doar pentru a-l învinge pe Satana şi a distruge puterea morţii. Botezul înlătură această consecinţă.
5.    Catolicism:Botezul înlătură păcatul originar  care constă atât într-o natură coruptă cât şi în vinovăţie.

6.    Modelul biblic:1. Toţi oamenii au moştenit o natură păcătoasă (Psalm 51:3,5; Rom. 5:12-19). 2. Natura noastră (firea) are o înclinaţie spre păcat (Efes. 2:3). 3. Fiecare domeniu al fiinţei noastre a fost afectat de păcat (Rom. 7:8; Tit 1:5; Efes. 4:18). 4. Omul are posibilitatea şi responsabilitatea (din momentul în care are discernământ) de a alege cum răspunde la jertfa lui Cristos.

III.   Consecinţele păcatului

1.    Care afectează relaţia pe verticală cu Dumnezeu: 1.Ruperea relaţiei (Iacov 4:4; Rom. 1:18, 8:7; Col. 1:21). 2. Pedeapsa (Rom. 3:23, 6:23).  3. Moartea: a. Fizică (Gen 2:17; Rom. 5:12-17, 8:10); b. Spirituală – separare de Dumnezeu (Efes. 2:1-6); c. Veşnică (Matei 25:41-46).

2.    Asupra păcătosului: 1. Înrobirea (Rom. 6:17). 2. Negarea păcatului (Gen. 3:11-13). 3. Diminuarea vinei personale şi exagerarea vinovăţiei altuia (Mat. 7:3). 4. Insensibilitatea (1 Tim. 4:2; Rom. 1:21). 5. Egocentrismul (2 Tim. 3:2; Iacov 1:13-15).

3.    Asupra relaţiei cu aproapele: 1. Dezbinare, ceartă, etc. (Iacov 4:1,2). 2. Răzvrătire împotriva autorităţii (Rom. 1:30). 3. Vezi consecinţe menţionate în listele: Rom. 1:29-32; Gal. 5:16-26; 2 Tim. 3:2-5.

Întrebări exegetice:

1.    Care a fost metoda folosită de diavol pentru a o ispiti pe Eva? (Gen. 3:1)
2.    Eva a cunoscut bine ceea ce a spus Dumnezeu? (Gen.3:2-3, compară cu 2:16-17)
3.    A fost comunicarea diavolului adevărată? (Gen.3:4-5)
4.    Ce a determinat-o pe Eva să mănânce din roadele pomului interzis de Dumnezeu? (Gen.3:6).
5.    Care au fost efectele imediate ale păcatului săvârşit de Adam şi Eva? Ce au fost în stare să facă pozitiv după cădere? (Gen.3:7-8).
6.    Ce rol a avut comunicarea pe care Dumnezeu a dezvoltat-o cu cei doi păcătoşi? (Gen. 3:8-13)
7.    Cum si-a manifestat Dumnezeu judecata asupra diavolului, bărbatului şi femeii după cădere? (Gen. 3:14-24)

Întrebări aplicative

1. Identifică eventuale paralele între ispitirea primilor oameni şi ispitirile cu care tu te confrunţi.
2. Ce consecinţe ale păcatului din viaţa ta ai neglijat până acum? Ce schimbări sunt necesare în viaţa ta?
3. Cum poţi deveni învingător în lupta cu firea pământească păcătoasă (Gal. 5:16-26)?


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro