Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
14 Iulie. Natura mântuirii
( Saturday, 4 May, 2013 )

– Ef.2:1-9 (Ef.2:8)

Definiţie: Mântuirea este scăparea omului de sub urmările călcării legilor divine (Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist). Este actul suveran al lui Dumnezeu prin care păcătosul care crede este declarat drept în faţa Lui, prin lucrarea de la cruce a lui Isus Hristos.

Înţelegerea mântuirii în diferitele grupări creştine

În ortodoxie, mântuirea constă în eliberarea omului de consecinţele căderii în păcat şi, pe de altă parte, în refacerea comuniunii omului cu Dumnezeu prin îndumnezeire (unirea cu Hristos). Este un proces de durată, botezul fiind prima treaptă. Alte trepte: împărtăşania, rugăciunea, faptele bune, dragostea pentru semeni.

În catolicism, mântuirea este un act juridic prin care este satisfăcută dreptatea lui Dumnezeu. Jertfa lui Hristos este capabilă să ispăşească păcatele lumii şi să îi facă pe oameni sfinţi, vrednici de iubirea lui Dumnezeu. Este harul Domnului, dar omul trebuie să facă şi fapte pentru a dobândi justificarea finală.

În protestantism, mântuirea este un act juridic de substituire prin care suntem declaraţi legal drepţi înaintea lui Dumnezeu pe baza jertfei lui Isus Hristos, prin credinţa noastră în El, nu prin fapte. Jertfa lui Hristos ne răscumpără din starea de păcat, face ispăşire pentru noi în faţa Tatălui (suntem iertaţi, scoşi de sub pedeapsă) şi ni se atribuie dreptatea lui Dumnezeu (suntem îndreptăţiţi).

Sensurile conceptului de mântuire în Noul Testament

În Noul Testament, mântuirea este prin har. Este lucrarea lui Dumnezeu; omul păcătos nu se poate mântui singur. Suntem justificaţi (îndreptăţiţi) datorită vieţii, morţii şi învierii lui Hristos, atunci când Îl acceptăm prin credinţă.

Spre deosebire de neprihănirea care se putea obţine în vechime doar prin respectarea Legii şi ascultarea de cuvîntul vestit prin profeţi, justificarea (îndreptăţirea) în Noul Legământ :

-nu se face prin Lege, doar prin credinţa în Hristos (Rom.3:27-28; Rom.10:10);
-este pentru toţi oamenii care Îl acceptă pe Hristos ca Domn şi Mântuitor (Ioan 1:12; 3:16; Tit 2:11; 1Ioan 2:2);
- este datorită harului, nu prin faptele noastre (Fapte 15:11; Rom.3:24; Efes.2:8).

Mântuirea - eveniment sau proces?

Eveniment:
  Luca 7:50 la fel cu Marcu 10:52, Luca 8:48 etc; Fapte 16:31; Efes.2:5; Efes.2:8; 2Tim.2:9; Tit 3:5 ,
dar şi proces: Matei 10:22; 1Petru 2:2; 2Petru 3:15; Filip.2:12.

Aspectul trecut, prezent şi viitor al mântuirii

Trecut:- noi eram morţi în greşeli şi în păcate, trăind în neascultare şi egocentrism (Efes.2:1-3; Col.2:13; Tit 3:3);
- Dumnezeu a pregătit lucrarea de mântuire a noastră prin Hristos( Rom.3:25; Efes.2:4-7)

Prezent: -suntem mântuiţi (justificaţi) prin har, pe baza credinţei - Efes.2:8; suntem într-un proces de sfinţire Rom.6:12-13; Evrei 12:14; suntem înfiaţi în familia lui Dumnezeu Gal.4:4-7; 1Ioan 3:1;
-avem pace cu Dumnezeu (Rom.5:1), avem dragostea Lui (Rom.5:5), avem intrare liberă la Tatăl (Efes.2:18), suntem aşezaţi în locurile cereşti, de drept (Efes.2:6), avem siguranţa mântuirii (Rom.8:16)

Viitor:   -când va reveni, Hristos va aduce mântuirea celor ce-L aşteaptă - Evrei 9:28;
-vom fi înviaţi (Rom.8:11) şi glorificaţi (1Cor.15:49,51-52).

Întrebări exegetice

1. Cum este privită starea omului ce trăieşte în păcat, fără Dumnezeu? (Ef. 2:1-3)
2. Cine a luat decizia cu privire la mântuirea oamenilor şi cum au fost aduşi la viaţă păcătoşii? (Ef. 2:4-9)
3. Care este statutul şi poziţia păcătoşilor înviaţi împreună cu Hristos? (Ef. 2:6)
4. Pe ce bază sunt iertaţi păcătoşii? (Ef. 2:8-9)

Întrebări aplicative

1. Eşti mântuit? Dacă da, ce ai făcut pentru a obţine mântuirea? Dacă nu, ce crezi că ai de făcut pentru a fi mântuit?
2. De ce este mântuirea atât de scumpă, deşi este oferită gratuit?
3. Ce putem face noi pentru mântuirea altora?
4. Suntem pregătiţi să răspundem celor care întreabă: “Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit?”


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro