K. ISUS “CALEA ADEVĂRUL ȘI VIAțA”

0
14

Text: Ioan 14:1-14
Verset de aur: Ioan 14:6

1. Momentul în care Domnul Isus a mărturisit că “El este Calea, addevărul și viața”

a. într-un moment detulburare pentru ucenici, cauzat de:
– rivalitatea și suspiciunile dintre ucenici Luca 22:24-30;Ioan 13:18
– dezertarea lui Iuda Ioan 13:30
– anunțul plecării Domnului Isus Ioan 13:33
– avertizările adresate de Domnul Isus Ioan 13:38
b. într-un moment în care ucenicii aveau nevoie de încurajare
– această încurajare este rostită de Domnul Isus Ioan 14:1
– această încurajare este motivată de adevăruri mărețe
x. despărțirea este pentru o vreme Ioan 16:16
x. plecarea este benefică Ioan 14:27;16:7
– această încurajare este condiționată de un îndemn concret “Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine”Ioan 14:1
x. a te încrede în Dumnezeu Ioan 5:24;14:6;Iac.2:19;Prov.3:5-6;Evrei 11:6
x. a te încrede în Domnul Isus Ioan 3:15;36;11:25;6:28-33
x. a-L privi pe Domnul Isus ca pe Dumnezeu Tatăl Ioan 14:6-11
c. într-un moment în care Domnul Isus a descoperit o nouă revelație Ioan 14:2-11
– Domnul Isus a arătat că cerul este casa Tatălui Său Ioan 14:2/a;10:29-33;14:8-11
x. Domnul Isus a aratat că în cer sunt multe locașuri Ioan 14:2/b;2 Pet.3:10-13;Ap.21:1,10;Evrei 11:10-14;1 Pet.1:3-4
-Domnul Isus a aratat că plecarea Sa este o continuare a slujirii începute
x. merge să pregătească un loc asigurând răscumpărarea celor păcătoși Mat.20:28;Ef.1:7;1 Tim.2:5-6;1Pet.1:18-19
x.merge să pregătescă un loc asigurând transformarea celor credincioși Rom.6:4;1Cor.6:14;2 Cor.5:17;13:4
x. merge să pregătească un loc asigurând moștenirea celor pregătiți Rom.5:2;Ef.2:5-6;Col.3:1;2 Tim.2:11
– Domnul Isus arată că va reveni în slavă Ioan 14:3
x. ca să ne ia cu Sine Ioan 14:3/b;12:26;17:24
x. ca să fim împreună cu El Ioan 14:3/c;1Tes.4:13-5:3;Ioan 5:28-29;Tit 2:12-13.

2. Mesajultransmis de Domnul Isus prin mărturisirea “Eu sunt Calea,Adevărul și Viața” 14:4-11

a. o cale necunoscută de ucenici Ioan 14:4-5
b. o cale descoperită de Domnul Isus Ioan 14:6
x. este unică ““ calea la singular Iaon 14:6;Fapt.4:12
x. este o persoană ““ Domnul Isus Ioan 14:6/a;3:16;5:24;11:25-26
x. este dreaptă ““ duce la Tatăl Ioan 14:6/b
x. este accesibilă ““ oferta este pentru toți Ioan 14:6/b
x. este sigură ““ garantată de relația Domnului Isus cu Tatăl (Ioan 14:7-9), de cuvintele rostite de Domnul Isus (Ioan 14:10;5:24; 11:25-26) și de lucrările înfăptuite de Domnul Isus (Ioan 14:11; 10:37-38).

3. Mărturisirea făcută de Domnul Isus celor ce cred că El este “Calea, adevărul și viața”Ioan 14:12-14

a. putere de a înfăptui aceleași lucrări pe care le-a săvârșit și Domnul Isus Iaon 14:12/a
b. putere de a înfăptui lucrări mai mari decât cele săvârșite de Domnul Isus Ioan 14:12/b
c. siguranța răspunsului la rugăciune Ioan 14:13-14;15:7,16;16:23-24

Întrebări pentru discuții:

1. În ce context a declarat Domnul Isus că El este Calea, Adevărul și Viața?
2. Ce motive puteau aduce tulburare pentru ucenici?
3. Cum i-a încurajat Domnul Isus pe ucenici?
4. Ce evenimente viitoare a anunțat Domnul Isus în momentele despărțirii?
5. Ce mesaj a transmis Domnul Isus prin mărturisirea “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața?
6. Cum a dovedit Domnul Isus că această cale este sigură?
7. Ce mărturisire a făcut Domnul Isus despre cei ce cred că El este Calea, Adevărul și Viața?
Pastor Dan Boingeanu

K. ISUS “CALEA ADEVĂRUL ȘI VIAțA”
Da o nota acestui articol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here