E. REACțIA IUDEILOR FAțĂ DE DOMNUL ISUS

0
83

Text: Ioan 12:37-50
Verset de aur: Ioan 12:48

1. Reacțiaiudeilor necredincioși Ioan 12:37-41

a. Dovada necredinței Ioan 12:37
– n-au luat în seamă minunile înfăptuite de Domnul Isus
x. minumile au fost multe “atâtea”
x. minunile au fost publice “înaintea lor”
x. minunile au fost înfăptuite de către Domnul Isus ” El”¦făcuse”
– n-au crezut în Domnul Isus Ioan 12:37/b
x. o atitudine curioasă (ilogică)
x. o atitudine continuă ” tot nu credeau”
x. o atitudine comună “ei nu credeau” Mat.13:58;Ioan 10:25
– n-au acceptat adevărurile revelate Ioan 12:38
x. cu toate că au fost prezentate de proorocul Isaia
x. cu toate că au fost descoperite public
x. cu toate că au fost dovedite de lucrările înfăptuite de Dumnezeu
Isaia 53:1;Ioan 3:11;6:63-64;8:12-19;Fapte 28:27;Evrei 3:12

b. Cauza necredinței
– orbirea ochilor ““ nu puteau să vadă Ioan 12:40/a
– împietrirea inimii ““ nu puteau crede Ioan 12:40/b
– întunecarea minții ““ nu puteau înțelege Ioan 12:40/c Luca 22:67;
Fapte.28:27; 2 Cor.4:1-6;Rom.1:19-21

c. urmările necredinței
– nu s-au întors la Dumnezeu Ioan 12:40/c
– au pierdut ocazia vindecării Ioan 12/40/d
– vor fi osândiți Ioan 12:48

2. Reacția iudeilor credincioși pe ascuns Ioan 12:42-43

a. nu L-au mărturisit pe Domnul Isus de frica Iudeilor Ioan 12:42/a
b. nu L-au mărturisit pe Domnul Isus fiindcă n-au fost gata să plătească prețul
Ioan 12:42/b
c. nu L-au mărturisit pe Domnul Isus fiindcă au iubit slava oamenilor
Ioan 12:43;Mat.10:32-33;Luca 12:8-9;Mat.16:26;2 Tim 2:12;Iac.4:4;Ioan
5:44;Is.51:12

3. Reacția iudeilor credincioși cu adevărat

a. cine crede în Domnul Isus crede și în Dumnezeu Tatăl Ioan 12:44; 5:24;6:28-29;14:6;17:8,21;1 Tim.2:3-6
b. cine crede în Domnul Isus îl vede prin El pe Tatăl Ioan 12:45;10:30,37-38;12:45;14:7-10
c. cine crede în Domnul Isus este strămutat din întuneric la lumină Ioan 12:46;Mat.6:23;Ioan 1:4-5;3:19;8:12;Ef.5:14;Rom.13:12;1Ioan 1:6
d. cine crede în Domnul Isus primește adevărul Ioan 12:47,49; 3:23; 3:34;14:24.
e. Cine crede în Domnul Isus are viața veșnică Ioan 12:50;17:8; 8:51;6:63,68

Întrebări pentru discuții:

1. Care a fost reacția iudeilor necredincioși față de Domnul Isus?
2. Ce mărturii dovedesc necredința acestor iudei?
3. Care a fost cauza necredinței acestor iudei?
4. Care sunt urmările necredinței acestora?
5. Care a fost reacția iudeilor credincioși, dar pe ascuns?
6. Care a fost reacția iudeilor credincioși cu adevărat?
7. Care sunt dovezile credinței în Domnul Isus?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.