D. GRECII CARE AU DORIT SĂ-L VADĂ PE DOMNUL ISUS

0
438

Text: Ioan 12:20-36
Verset de aur: Ioan 12:24

1. Identitatea grecilor care au dorit să-L vadă pe Domnul Isus

a. grecii erau reprezentanții celor dintre neamuri 1Cor.1:22-23
b. grecii erau prozeliți care au venit la Ierusalim să se închine Ioan 12:20
c. grecii erau (probabil) personalități care îi puteau oferi Domnului Isus o alternativă pentru slujire. După ce iudeii L-au respins pe Domnul Isus, cei dintre neamuri au intrevenit ca sa-I ofere Domnului Isus o alternativă. Ioan 12:9; Isaia 9:1; Fapte.18:6

2. Solicitarea grecilor care au dorit să-L vadă pe Domnul Isus

a. o dorință înfocat㔓 ” am vrea sa-L vedem pe Isus” Ioan 12:21/b
b. o abordare înțeleaptă ““ au folosit intermediari Ioan 12:21-22
c. o adresație înălțătoare ““ “domnule” Ioan 12:21/b

3. Răspunsul primit de grecii care au dorit sa-L vadă pe Domnul Isus

a. răspunsul oferit grecilor a depășit așteptările lor
– ei doreau o întrevedere fizică ““ să-L vadă pe Domnul
– Domnul Isus le-a prezentat o perspectivă a suferințelor și a morții
Sale ca să-i ajute să vadă gloria lui Dumnezeu prin actul jertfei Sale.

b. răspunsul oferit grecilor este o explicație a suferințelor și a morții Domnului Isus
– moartea Domnului Isus este în calendarul lui Dumnezeu ” a sosit
ceasul” Ioan 12:23;Ioan 2:3-5;5:25;7:8.
– moartea Domnului Isus este un act de gorificare a Domnului Isus
x. prin ascultarea de Tatăl Ioan 10:17.18
x. prin efectul jertfei depuse Rom.14:9;Col.1:14,18;Evrei 1:8-9
1 Pet.3:18,22
x. prin lucrările care urmează Fil.2:6-11;Ioan 13:31-32
– moartea Domnului Isus este benefică
“dacă grăutele de grâu”¦.nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce multă roadă” Ioan 12:24; Rom.6:10-11;14:8-9;1 Cor.6:20;Tit.2:14
– moartea Domnului Isus exemplifică un principiu de viață
x. omul trebuie să moară față de el însuși Ioan 12:25;Marcu
8:36;Gal.2:20;Rom.8:13;Gal.5:24
x. omul trebuie să-L urmeze pe Domnul Isus Ioan12:26;Luca 9:23;
Mat.19:27-29;Ioan 8:12.
– moartea Domnului Isus înseamnă un preț foarte mare
x. întristarea sufletului Ioan 12:27
x. despărțirea de Tatăl “Tată izbăvește-mă!”Mat.26:39
x. ceasul încercării “ceasul acesta”Evrei 10:5-7,10
– moartea Domnului Isus este un act voluntar Ioan 12:28;3:16-17;10:15

c. răspunsul oferit grecilor a fost o provocare pentru norod
– prin răspunsul Tatălui Ioan 12:28-29
– prin semnificația momentului Ioan 12:31-32
x. judecata lumii Ioan 12:31/a
x. judecata diavolului Ioan 12:31/b;Ioan 14:30;Col 1:13-14,2:15;1
Ioan 3:8
x. urmările înălțării Domnului Isus Rom.5:18;Evrei 2:9;Ef.4:8-10
x. măsura suferințelor Domnului Isus Mat.20:18-19
– prin îndemnul adresat de Domnul Isus
x. un îndemn adresat celor ce nu-L cunoșteau Ioan 12:34
x. un îndemn autorizat de spusele Domnului Isus Ioan 12:35/a
x. un îndemn argumentat de Domnul Isus Ioan 12:35/b
– lumina mai este puțină vreme printre voi
– întunericul vă poate cuprinde
– atunci nu veți ști unde veți merge
x. un îndemn aplicat de Domnul Isus
– credeți în lumină Ioan 12:35-36
– umblați în lumină Ioan 8:12;Ef.5:14
– fiți fii ai luminii Ef.5:8-14

Întrebări pentru discuții:

1. Cine erau grecii care au dorit să-L vadă pe Domnul Isus?
2. În ce fel și-au exprimat ei această dorință?
3. Ce răspuns au primit grecii care doreau să-L vadă pe Domnul Isus?
4. De ce a folosit Domnul Isus dorința grecilor pentru a explica semnificația morții Sale?
5. De ce moartea Domnului Isus este o jertfă benefică?
6. De ce n-a acceptat Domnul Isus oferta grecilor?
7. În ce fel actul jertfei Domnului Isus a fost o provocare pentru nord?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.