29 Mai ““ Prezentarea Împăratului

0
205

Matei3: 1-17 (Ioan 1:33)

Scopul lecției: Să cunoaștem evenimentele care au marcatînceputul slujirii Domnului Isus, modul în care cei din Israel trebuiau să se pregătească pentru a intra în Împărăție și să descoperim exemplul pe care ni L-a lăsat Domnul Isus prin actul botezului precum și semnele care au confirmat identitatea Lui, după botez.

Contextul lecției: După ce a arătat obârșia Împăratului, prezentând spița neamului Domnului Isus după Iosif și a descris reacția lui Irod, a fruntașilor lui Israel și a delegației celor dintre Neamuri față de întruparea Domnului Isus, evanghelistul Matei a descris copilăria Domnului, amintind numai fuga în Egipt (Matei 2:13-15), reîntoarcerea din Egipt (Matei 2:19-22) și stabilirea reședinței familiei sfinte în Nazaret (Matei 2:23).

Păstrând o tăcere deplină asupra celorlalte întâmplări din timpul copilăriei, adolescenței și tinereții Domnului Isus, evanghelistul Matei își continuă relatările cuprinse în evanghelia care îi poartă numele, descriind evenimentele care au avut loc la începutul misiunii publice a Domnului Isus, menționând: propovăduirea lui Ioan Botezătorul (Matei 3:1-12), botezul și ispitirea Domnului Isus (Matei 3:13-4:17).

Conținutul lecției:Urmărind evenimentele prezentate de evanghelistul Matei la începutul misiunii publice a Domnului Isus, descoperim:

1. Anticiparea slujirii lui Mesia
(Împăratul) Matei 3:1-12

Cel ce a anticipat și a pregătit slujirea lui Mesia a fost Ioan Botezătorul, care a primit această slujire din partea lui Dumnezeu (Maleahi 4:5-6; Matei 11:7-11). Ioan Botezătorul a început să propovăduiască în pustia Iudeii, rostind un mesaj din partea lui Dumnezeu după 400 de ani în care cerul a tăcut (Maleahi 3:1; Isaia 40:3; Marcu 1:2; Matei 3:1). Prin mesajul său el a adresat o chemare la pocăință (“Pocăiți-vă căci Împărăția cerurilor este aproape” – Matei 3:2), un îndemn la pregătire (“Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările.”- Matei 3:3-6), o atenționare cu privire la judecata viitoare (“…va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge” – Matei 3:7-12) și o anticipare a slujirii lui Mesia (“El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc” ““ Matei 3:11/b).

Privind chemarea la pocăință constatăm că aceasta a fost: generală (adresată atât oamenilor de rând cât și fruntașilor lui Israel, reprezentați de farisei, saduchei, vameși și soldați ““ Matei 3:2-7; Luca 3:10-14), urgentă (fiindcă Împărăția cerurilor și judecata viitoareeste aproape ““ Matei 3:2;10) și concretă (însoțită de fapte vrednice de pocăință ““ Matei 3:8). Pentru a-i ajuta pe cei din Israel să se pregătească pentru Împărăția cerurilor, Ioan Botezătorul a fost un bun exemplu (Matei 3:4, 11; Marcu 1:6-7), s-a adresat fiecărei categorii sociale în mod specific (Matei 3:5-7; Luca 3:10-14), a corectat greșelile ivite (Matei 3:7-9) și a practicat botezul pocăinței (Matei 3:6; Marcu 1:4).

Atunci când a anunțat judecata, Ioan Botezătorul a arătat că aceasta este aproape ( “securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor “ – Matei 3:10), nu poate fi evitată (“cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare”– Matei 3:7/b), este aspră (“pleava o va arde într-un foc care nu se stinge” – Matei 3:12/b) și va fi înfăptuită de Domnul Isus (“El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, Își va curăți cu desăvârșire aria …” – Matei 3:11/b-12). Iar când L-a prezentat pe Domnul Isus, el a arătat că Mesia (Împăratul) va instaura Împărăția cerurilor (Matei 3:2), este mai mare și mai puternic (Matei 3:11; 11:11-14), merită respect, ascultare și supunere (Matei 3:11/b) și va împlini o slujire mult mai bună (Matei 3:11-12).

2. Prezentarea publică a lui Mesia (Împăratul) Matei 3:13-15

Dacă propovăduirea lui Ioan Botezătorul a anticipat slujirea lui Mesia, Botezul Domnului Isus a însemnat momentul prezentării Sale publice, eveniment care a marcat începutul slujirii Sale Mesianice. Botezul Domnului Isus a fost un act voluntar (Domnul Isus a venit personal la Iordan – Matei 3:13), un act de ascultare (când Ioan a căutat să-L oprească, Domnul Isus a arătat că trebuie să împlinească tot ce trebuie împlinit – Matei 3:14-15), un act de identificare cu ființa umană (prin actul botezului, Domnul Isus a acceptat să poarte haina păcatelor noastre ““ Ioan 1:29), un act de acceptare a voii lui Dumnezeu (prin botez Domnul Isus a arătat că acceptă să poarte păcatele noastre pentru a împlini dreptatea lui Dumnezeu ““ Isaia 53:4-5) și un exemplu pentru fiecare dintre noi.

3. Confirmarea identității lui Mesia (Împăratul) Matei 3:16-17

După ce Domnul a împlinit actul botezului, evanghelistul Matei a menționat trei semne care au confirmat identitatea lui Mesia: cerurile s-au deschis (Matei 3:16/a), Duhul lui Dumnezeu a coborât în chip de porumbel peste Domnul Isus (Matei 3:16/b) și Dumnezeu Tatăl a făcut o declarație publică despre Domnul Isus (Matei 3:17). Prin acestă declarație Dumnezeu Tatăl a confirmat că Domnul Isus este Fiul Său, este un Fiu prea iubit și este un Fiu în care Își găsește plăcerea (Matei 3:17). Aceste mărturii arată nu numai identitatea Domnului Isus, ci și binecuvântările pe care le avem prin El și modul în care le putem primi (Ioan 1:50-51; Efeseni 1:3; 2:4-6; Fapte 1:8; Coloseni 1:10).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce evenimente consemnate de evanghelistul Matei marchează începutul slujirii publice a Domnului Isus ?
2. Care a fost cadrul în care Ioan Botezătorul și-a împlinit slujirea ?
3. Care au fost punctele principale ale mesajului lui Ioan Botezătorul ?
4. Ce trebuiau să facă cei din Israel ca să fie pregătiți pentru Împărăție ?
5. Ce mărturie a depus Ioan Botezătorul despre Domnul Isus ?
6. Care este semnificația botezului Domnului Isus ?
7. Ce semne divine petrecute după botez au confirmat identitatea Domnului Isus ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.