27 Februarie ““ Cinstește-ți părinții

0
276

Proverbe 4:1-27 (Exodul 20:12)

Scopul lecției: Să descoperim ce înseamnă a-ți cinsti părinții, de ce a dat Dumnezeu această poruncă și ce binecuvântări primesc cei ce o împlinesc.

Contextul lecției: Dacă în primele 4 porunci au fost menționate responsabilitățile pe care le avea poporul Israel față de Dumnezeu, precum: ” să nu ai alți dumnezei afară de Mine , să nu-ți faci un chip cioplit și să nu te închini înaintea lui, să nu iei în deșert Numele Domnului și să-ti aduci aminte de ziua de odihnă ca s-o sfințești “, în următoarele 6 porunci sunt descoperite responsabilități care definesc relația cu semenii. Aceste datorii morale sunt : “Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta; să nu ucizi ; să nu preacurvești ; să nu furi; să nu mărturisești strâmb și să nu poftești casa și proprietatea aproapelui tău” (Exodul 20:1-17; Deuteronomul 5:1-21).

Aceste 10 porunci sunt temelia vieții spirituale, a civilizației și a comportamentului uman, fiindcă definesc relația cu Dumnezeu și cu semenii. Nu putem trăi într-o societate unde oamenilor le este permis să fure sau să se omoare unul pe altul. Chiar și porunca de a nu comite adulter are un aspect social, pentru că trăind în curație morală păstrăm și întreținem puritatea în viața de familie . Iar relațiile de familie sunt întărite atunci când îi cinstim pe părinți. Având astfel familii puternice vom avea și o societate puternică .

Dacă în Vechiul Legământ cele 10 porunci trebuiau împlinite în virtutea Legii pe care a dat-o Dumnezeu, în Noul Legământ Domnul Isus rezumă aceste responsabilități la două porunci și arată că împlinirea acestora trebuie să fie o manifestare a dragostei : “«Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.» Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Prorocii.” (Matei 22:37-40).

Același adevăr este întărit și de apostolul Pavel care spune: “Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții: căci cine iubește pe alții a împlinit Legea. De fapt: «Să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești» și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.” (Romani 13:8-10).

Conținutul lecției: Studiind a cincea poruncă dată de Dumnezeu poporului Israel și învățăturile pe care le-a dat Solomon fiilor săi și copiilor lui Israel, descoperim :

1. Ce înseamnă a-ți cinsti părinții ?

A-ți cinsti părinții înseamnă: “a-i iubi” (Leviticul 19:18; Matei 22:37-40, 10:37; Ioan 13: 34, 15:12, 17; Romani 13:8; 1 Ioan 4:7-8), “a-i asculta” (Exodul 20:12; Deuteronomul 5:16, 27:16, 21:18-21; Ieremia 35:18-19; Proverbe 4:1-4,10, 20-21, 6:20-21, 23:22; Efeseni 6:1; Coloseni 3:20), “a învăța din experiențele lor” ( Proverbe 4:1-4;4:13), “a-i prețui” (Exodul 20:12; Leviticul 19:3; Proverbe 31:28-31; Ezechiel 22:7; Maleahi 1:6; Matei 15:4-6; Romani 12:10) și “a-i ajuta” (1 Ioan 3:18; Marcu 7:8-13; 1 Timotei 5:8).

2. De ce a poruncit Dumnezeu să-ți cinstești părinții ?

Cinstirea părinților ar fi trebuit să fie o atitudine naturală a copiilor față de părinți și o trăsătură distinctă a relațiilor de familie. Dumnezeu a poruncit însă cinstirea părinților deoarece: relațiile dintre părinți și copii și copii și părinți au fost pervertite (Mica 7:6; Romani 1:30; 2 Timotei 3:2; Matei 10:21; Luca.21:16; Efeseni 6:4), aceasta este o relație corectă într-o familie credincioasă (Efeseni 6:1-4), dragostea față de Dumnezeu este confirmată prin dragostea față de semeni (1 Ioan 4:6-8, 20-21), cinstirea părinților este o condiție pentru binecuvântare (Exodul 20:12; Efeseni 6:2; Ieremia 35:18-19; Matei 15:4) și cinstirea părinților este pe placul Domnului (Coloseni 3:20).

3. Ce binecuvântări primesc cei care își cinstesc părinții ?

Porunca a cincea este prima poruncă însoțită de o promisiune. Prin această promisiune cei ce își cinstesc părinții vor avea parte de zile multe în țara făgăduită de Dumnezeu (Exodul 20:12; Efeseni 6:2). Urmărind însă învățăturile pe care le-a dat Solomon fiilor săi și copiilor lui Israel, precum și învățăturile Cuvântului Scripturii referitoare la cinstirea părițnilor descoperim că cei ce ascultă de părinți au parte de zile multe și bune (Proverbe 4:4, 10, 21-22), găsesc înțelepciunea (Proverbe 4:5-7), vor fi statornici pe calea neprihănirii (Proverbe 4:5-12), pot deosebi binele de rău (Proverbe 4:13-13, 28:7), se vor bucura de sănătate fizică și spirituală (Proverbe 4:20-27), vor fi iubiți de părinți (Proverbe 15:20), vor dobândi o bună mărturie (2 Împărați 1-2; Proverbe 20:11, 29:15), vor fi binecuvântați de Dumnezeu (Psalmul 27:10; Proverbe 8:32) și vor ajunge să-L cunoscă pe Hristos (2 Timotei 1:5, 3:15).

Întrebări pentru discuție:

1. Din ce categorie face parte cea de-a cincea poruncă ?
2. Ce înseamnă a-ți cinsti părinții ?
3. Care sunt formele prin care copiii de astăzi își necinstesc părinții ?
4. De ce a poruncit Dumnezeu cinstirea părinților ?
5. Cunoașteți exemple biblice despre copii care nu și-au cinstit părinții ?
6. Ce binecuvântări primesc cei ce își cinstesc părinții ?
7. Ce lucru practic ești gata să înfăptuiești ca să arăți părinților că îi cinstești ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.