24 Aprilie ““ Răscumpărarea Israelului

0
204

Isaia 51:1-23 (Isaia 59:20) – Paște

Scopul lecției: Să descoperim ce înseamnă răscumpărarea Israrelului, contextul în carea fost promisă această binecuvântare și condițiile în care urmau să o primească cei din Israel.

Contextul lecției: Pasajul pe care îl studiem face parte din cea de-a doua secțiune a cărții profetului Isaia (Isaia 40:1 – 66:24), în care profetul anunță o vreme de mângâiere, eliberare și de răscumpărare a poporului Israel, imagine ce ilustrează eliberarea celor credincioși din robia păcatului, pedeapsa morții și stăpânirea diavolului. Isaia, al cărui nume înseamnă “Mântuirea este a Domnului”, și-a împlinit slujirea pe vremea împăraților Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia (Isaia 1:1), între anii 740-680 î.Hr. În timpul slujirii lui, Israelul (Împărăția de nord), a ajuns în robia asiriană (722-721 î.Hr.), iar Iuda (Împărăția de sud), a fost invadată parțial de armata lui Sanherib (701 î.Hr), fiind în pragul robiei babiloniene (605-538 î.Hr.).

Isaia a profețit cu aproape 150 de ani înaintea nașterii lui Cir, împăratul Medo-Persan, care a cucerit Babilonul și a decretat eliberarea copiilor lui Iuda din robia babiloniană șicu aproximativ 700 de ani înaintea nașterii Domnului Isus, Cel care a adus eliberarea Israelului și a lumii întregi de sub robia păcatului.

Profetul Isaia a anticipat răscumpărareaIsraelului anunțând : promisiunea răscumpărării (Isaia 40:1 – 41:29), modul răscumpărării (Isaia 42:1 – 48:22), misiunea Răscumpărătorului (Isaia 49:1 – 50:11), condiția răscumpărării (Isaia 51:1 – 52:12), prețul răscumpărării (Isaia 52:13 – 53:12) și binecuvântările răscumpărării (Isaia 54:1 – 66:24).

Conținutul lecției:
Studiind pasajul lecției biblice de astăzi în acest context profetic, descoperim:

1. Semnificația răscumpărării

Pentru definirea răscumpărării, în Vechiul Testament sunt întâlniți trei termeni: “padah”care înseamnă “a cumpăra înapoi, sau a plăti pentru un lucru vândut, furat sau pierdut pentru a-l aduce înapoi în proprietatea acelui care l-a deținut”. Acest termen descrie și actul de izbăvire (eliberare) dintr-o stare de robie fizică sau de mântuire dintr-o stare de robie spirituală (Deuteronomul 7:8; Psalmii 78:42; 49:7-8, 11; Isaia 1:27; 45:17, 52:7; 63:1). Al doilea termen care definește actul răscumpărării este “kapar”, care înseamnă “a ispăși, a acoperi, sau a face să înceteze o penalitate (Leviticul 16:11-34; Isaia 6:7, 40:1-2; Daniel 9:24). Cel de-al treilea termen, care este și cel mai des folosit, este “gaal”, care înseamnă “a răscumpăra, sau a restaura în formă inițială” (Rut 2:20, 4:14; Isaia 51:10-11, 52:3,9 etc). Cel care împlinește această acțiune și plătește prețul pentru eliberare și restaurare se numește “Goel” ““ răscumpărător (Leviticul 25:24-25; Rut 4:1-6; Isaia 59:20).

Păstrând în atenție acești termeni înțelegem că prin promisiunea răscumpărării Dumnezeu S-a angajat să redea celor din Israel ceea ce pierduseră, să-i elibereze din robia fizică și spirituală în care au ajuns, să facă să înceteze pedeapsa pe care au suportat-o pentru păcatele săvârșite și să le restaureze viața și țara în care au fost așezați (Isaia 40:1-2, 48:17-20, 51:10-11, 52:9-10, 51:3, 59:20). Această răscumpărare promisă poporului Israel ilustrează răscumpărarea pe care o oferă Dumnezeu prin Cristos tuturor celor credincioși (Efeseni 1:7; Coloseni 1:14; 1 Timotei 2:6; Tit 2:14; Romani 3:23-24).

2. Condițiile răscumpărării

Descoperim condițiile răscumpărării urmărind imperativele pe care le-a folosit Dumnezeupentru a-i atenționa pe cei din Israel. Aceste imperative sunt: “ascultați-Mă”, “uitați-vă” și “priviți” (Isaia 51:1-8), “trezește-te, “scoală-te” și “îmbracă-te” (Isaia 51:9 – 52:10) și “plecați”, “ieșiți” și “curățiți-vă”! (Isaia 52:11-12).

Primele imperative adresate de Dumnezeu celor ce doresc neprihănirea și-L caută pe Domnul îndeamă la ascultare și luare aminte. Pentru aceasta Dumnezeu le cere să privească înapoi, ca să-și cunoască obârșia (Isaia 51:1-2), să privească înainte, ca să cunoască binecuvântările pe care le pot primi (Isaia 51:3-6) și să privească în adîncul inimii, pentru ca să-și cunoască identitatea spirituală (Isaia 51:7-8).

Următoarele imperative constituie un semnal de deșteptare, însoțit de acțiuni și lucrări concrete. O trezire a brațului lui Dumnezeu, care să înfăptuiască lucrări mari ca în timpurile de odinioară (Isaia 51:9-16) și o trezire a Ierusalimului și locuitorilor lui, deoarece a trecut vremea mâniei lui Dumnezeu (Isaia 51:17-23) și a venit timpul sărbătorii (Isaia 52:1). Pentru a se bucura de sărbătoare “Sionul” trebuia să se trezească, să se dezbrace de hainele vechi (hainele robiei) și să se îmbrace în hainele de sărbătoare (hainele neprihănirii ““ Isaia 52:1-11).

Ultimile imperative implică o separare totală. Dumnezeu arată acest fapt poruncind foarte clar: “plecați”, “ieșiți”, “nu vă atingeți de nimic spurcat” și “curățiți-vă!” (Isaia 52:11-12).

3. Beneficiile răscumpărării

Pe lângă promisiunea și condițiile răscumpărării, Dumnezeu descoperă și beneficiile răscumpărării. Acestea sunt restaurarea fizică (Isaia 51:3, 10, 22-23, 52:11) și spirituală (Isaia 51:3-6, 11-16, 52:6-9).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce înțelegem prin actul răscumpărării ?
2. Ce imperative folosite de Dumnezeu evidențiază condițiile răscumpărării ?
3. De ce au fost îndemnați cei din Israel să privească în urmă ?
4. De ce li s-a poruncit să privească înainte ?
5. De ce au trebuit cei din Israel să privească și în adâncul inimii lor ?
6. Ce imperative au însoțit semnalul deșteptării ?
7. Care sunt beneficiile răscumpărării ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.