06 Decembrie ““ Așteaptă-L pe Hristos pregătit

0
217

2 Petru 1:1-11 (Matei 24:44)

Scopul lecției: Să înțelegem ce înseamnă să fi pregătit pentru a-L întâlni pe Hristos și să descoperim cum putem atinge această stare spirituală.

Contextul lecției:Cea de-a doua epistolă a apostolului Petru a fost adresată acelorași destinatari cărora le-a fost adresată și prima epistolă (1 Petru 1:1). Cunoaștem acest fapt deoarece apostolul Petru îșiidentifică destinatarii spunând despre ei ca sunt: “cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră” (2 Petru 1:1) și că sunt aceiași credincioși cărora le-a mai trimis o scrisoare: “Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă, pe care v-o scriu” (2 Petru 3:1).

Dacă prin imperativele folosite în prima epistolă apostolul Petru a arătat ce atitudine trebuie să aibă cei credincioși în mijlocul suferințelor, prin îndemnurile adresate în cea de-a doua epistolă, el descoperă cum trebuie să întâmpine cei credincioși sfârșitul.

Această temă a sfârșitului este proeminentă în această epistolă, datorită contextului în care a fost scrisă (anul 67-68, cu doi trei ani înainte de distrugerea Ierusalimului), a iminenței sfârșitului vieții apostolului (apostolul Petru era conștient că sfârșitul vieții îi este aproape, 2 Petru 1:14-15), dar și a sfârșitului tuturor lucrurilor pe care el l-a anunțat că va avea loc la venirea Domnului Isus (2 Petru 3:10-12).

Cunoscând acest context, descoperim că scopul acestei epistole n-a fost numai de înștiințare sau de avertizare cu privire la evenimentele care urmau să se întâmple, cimai degrabă apostolul Petru a folosit acest context, pentru a arăta atitudinea pe care cei credincioși trebuie să o aibă în vremea sfârșitului. Această atitudine poate fi rezumată în trei cuvinte : “cunoașteți” (știți mai dinainte) “păziți-vă” (vegheați, nu vă lăsați târâți de rătăcirea celor nelegiuiți) și “creșteți” ( pregătiți-vă, siliți-vă) (2 Petru 1:12; 15; 2 Petru 3:1-3;14; 17-18).

Conținutul lecției: În versetul 11 al lecției biblice de astăzi, apostolulPetru vorbește descre un “chip” în care ni se va asigura accesul în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Acest termen, care nu apare explicit în limba greacă, a fost folosit de Cornilescu, pentru a identifica “calea” sau “modul” în care cineva este pregătit ca să poată intra în Împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă declarația din acest verset este o concluzie a tuturor învățăturilor menționate anterior, putem spune că:

1. Este pregătit să intre în Împărăția lui Dumnezeu cel ce a acceptat darurile oferite de Dumnezeu 2 Petru 1:1-4

După ce s-a prezentat, folosind atât numele purtat anterior, cât și pe cel pe care i l-a dat Domnul Isus (Simon-Petru), și-a arătat atât atitudinea sa față de Domnul, cât și slujba care i-a fost încredințată (rob și apostol), apostolul Petru vorbește despre un șir de daruri oferite de Dumnezeu.

Este interesant de observat că toate aceste daruri oferite de Dumnezeu sunt binecuvântări ale Harului lui Dumnezeu, prezentate la timpul trecut. Acest fapt ne arată că cei pregătiți pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fi beneficiat deja de oferta Harului lui Dumnezeu.

Printre darurile menționate de apostolul Petru se numără: “darul credinței” (“au căpătat o credință de același preț cu a noastră”), “darul neprihănirii” (“prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” 2 Petru 1:1) “darul cunoașterii” (“cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos” 2 Petru 1:2-3) “darurile (binecuvântările) care privesc viața fizică (“ne-a dăruit tot ce privește viața”), darurile (binecuvântările) care privesc viața spirituală (ne-a dăruit tot ce privește evlavia 2 Petru 1:3) și “darul veșniciei “ (“ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să ne facem părtași firii (naturii) dumnezeiești” 2 Petru 1:4).

2. Este pregătit să intre în Împărăția lui Dumnezeu cel ce înaintează spre desăvârșire 2 Petru 1:5-9

După ce a prezentat oferta lui Dumnezeu pentru cei credincioși, apostolul Petru aratărăspunsul celor ce au primit aceste daruri față de Cel care le-a oferit. Printr-un nou imperativ, el arată că cei credincioși trebuie să-și dea toate silințele să crească spre maturitate spirituală și să înainteze spre desăvârșire: unind credința cu fapta, fapta cu cunoștința, cunoștința cu înfrânarea, înfrânarea cu răbdarea, răbdarea cu evlavia, evlavia cu dragostea de frați, dragostea de frați cu iubirea de oameni. (2 Petru 1:5-8).

Această înșiruire de virtuți spirituale arată un progres în dobândirea unui caracter Christic, care conduce spre o viață creștină activă și autentică (2 Petru 1:8), în contrast cu starea de stagnare spirituală a celor ce nu înaintează pe calea credinței (2 Petru 1:9).

3. Este pregătit să intre în Împărăția lui Dumnezeu cel ce rămâne statornic în credință 2 Petru 1:10-11

După ce a vorbit despre o separare față de lume (2 Petru 1:4/b) și o asemănare cu Dumnezeu (2 Petru 1:5-9), apostolul Petru arată că cei pregătiți pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu, rămân statornici pe calea credinței. De aceia, el îi cheamă pe cei credincioși să-și întărească chemarea și alegerea și să nu dea înapoi, sau să rătăcească de la adevăr (2 Petru 1:10-11).

Întrebări pentru discuții:

1. Cum se prezintă apostolul Petru la începutul acestei epistole ?
2. Cine sunt destinatarii acestei epistole ?
3. Care sunt darurile oferite de Dumnezeu prin Harul Său ?
4. De ce făgăduințele lui Dumnezeu sunt nespus de mari și scumpe ?
5. Ce semne arată că un credincios înaintează spre desăvârșire ?
6. De ce în zilele noastre mulți credincioși se opresc la un anumit nivel spiritual ?
7. De ce trebuie un credincios să-și întărească chemarea și alegerea făcută ?
Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.