01 Noiembrie ““ Urmează exemplul Domnului Isus în suferință

1
71

1 Petru 2:21-25 ( Filipeni 2:5-8)

Scopul lecției: Să descoperim exemplul pe care ni l-a lăsat Domnul Isus atunci când a îndurat suferința și să înțelegem de ce trebuie să urmăm același model.

Contextul lecției: În studiul trecut am învățat că apostolul Petru i-a chematpe cei ce treceau prin necazuri la supunere față de autorități (1 Petru 2:13-14) și la supunere față de angajatori (stăpâni) (1 Petru 2:18-20). El și-a motivat aceste îndemnuri arătând că cei ce se supun autorităților împlinesc voia lui Dumnezeu (1 Petru 2:15/a) și devin o puternică mărturie (1 Petru 2:15/b), iar cei ce se supun angajatorilor fac un lucru onorabil (lăudabil) (1 Petru 2:19), care este plăcut înaintea lui Dumnezeu (1 Petru 2:20).

Ca să întărească aceste imperative, apostolul Petru se folosește de exemplul pe care l-a lăsat Domnul Isus atunci când a trecut prin suferință. Aleșii lui Dumnezeu nu sunt singurii ce se confruntă cu suferința și cu necazul, pentru că înaintea lor, prin același cuptor a trecut și Domnul Isus (1 Petru 2:21-25; Isaia 53:1-12).

Conținutul lecției:
Luând în considerare felul în care apostolul Petru a prezentat suferințele prin care a trecut Domnul Isus, descoperim:


1. Modelul lăsat de Domnul Isus în suferință
1 Petru 2:21-23

În timpul slujirii din lumea aceasta, Domnul Isus a fost un exemplu prin întreaga Sa viață. Tot ceea ce ne-a arătat El prin caracterul, învățăturile și lucrările Sale este pentru noi un exemplu al desăvârșirii. Frumusețea acestei mărturii strălucește însă într-un mod cu totul deosebit prin exemplul pe care Domnul Isus ni l-a lăsat în mijlocul suferințelor.

Vorbind despre această mărturie, apostolul Petru arată că Domnul Isus este un adevărat model, fiindcă în mijlocul suferințelor n-a păcătuit  (1 Petru 2:22; Evrei 4:15; 2 Cor.5:21; 1 Ioan 3:5), n-a lucrat cu viclenie (1 Petru 2:22; Isaia 53:9; Matei 12:39; 26:1-4), n-a batjocorit (1 Petru 2:23; Isaia 53:7; Matei 27:39-44; Luca 23:34); n-a amenințat (1 Petru 2:23; Matei 26:47-56), ci a suferit cu răbdare, supunându-se dreptului judecător (1 Petru 2:23; Isaia 53:7; Evrei 12:3).

2. Măsura suferințelor prin care a trecut Domnul Isus 1 Petru 2:24/a; Fil. 2:5-8

Pentru a evidenția mărturia lăsată de Domnul Isus în mijlocul suferințelor, apostolul Petru prezintă măsura acestor suferințe folosind declarația : “El a purtat păcatele nostre în trupul Său, pe lemn…”(1 Petru 2 24/a; Ioan 1:29). Prin această declarație apostolul Petru arată că pentru Domnul Isus suferința a însemnat “moartea pe cruce”, cea mai crudă pedeapsă din acea vreme (Fil. 2:5-8; Luca 23:26-33; Deut. 21:23; Gal. 3:13).

3. Motivul suferințelor îndurate de Domnul Isus  1 Petru 2:24

După ce a prezentat mărturia lăsată de Domnul Isus în mijlocul suferințelor și măsura suferințelor pe care le-a îndurat Fiul lui Dumnezeu, apostolul Petru prezintă cauza acestor suferințe. Domnul Isus n-a suferit pentru faptele Sale, ci din pricina păcatului nostru (1 Petru 2:24/a; Isaia 53:5-7; 9-12). El a îndurat aceste suferințe pentru ca prin moartea Lui noi să avem parte de vindecare și viață (1 Petru 2:24/b; Romani 6:2-11; Isaia 53:5; Gal. 2:20; 1 Petru 1:18-21).

4. Misiunea împlinită de Domnul Isus prin suferință 
1 Petru 2:25

Prin suferința pe care a îndurat-o, Domnul Isus a împlinit dreptatea lui Dumnezeu (Romani 6:23) și misiunea pentru care a venit în această lume (1 Petru 2:25; Ioan 10:7-15; Luca 15:1-7). În același timp însă, Domnul Isus nu este numai Marele Păstor care Își dă viața pentru oile Sale, ci și Episcopul sufletelor noastre (Cel care ne poartă de grijă și veghează asupra vieții noastre) (1 Petru 2:25; 5:2; Evrei 13:20-21). Motivați de modelul pe care ni L-a lăsat Domul Isus, noi trebuie să călcăm pe urmele Lui (1 Petru 2:21), să murim față de păcat (1 Petru 2:24) și să trăim pentru neprihănire (1 Petru 2:24).

Întrebări pentru discuții:

1. Cui trebuie să se supună cei ce trec prin suferință și necazuri?
2. Ce exemplu a folosit apostolul Petru pentru a întări această atitudine ?
3. Ce mărturii arată că în suferință Domnul Isus a fost un adevărat model ?
4. Ce atitudine au cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu atunci când trec prin necazuri ?
5. Ce lucruri ne arată măsura suferințelor îndurate de Domnul Isus ?
6. Care a fost motivul suferințelor îndurate de Domnul Isus ?
7. Ce responsabilități au cei credincioși față de modelul lăsat de Domnul Isus prin suferință ?

Pastor Dan Boingeanu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.