11 Septembrie – Autoritatea Împăratului asupra preceptelor religioase

0
51

Mat.9:9-17 (Mat.22:21/b)
Scopul lecției: Să cunoaștem împrejurările în care Domnul Isus s-a confruntat cu preceptele religioase greșite ale celor din vremea lui, ce precepte religioase au dorit să apere cei care au ridicat obiecții față de lucrarea Domnului Isus și să descoperim ceargumente a folosit Domnul Isus pentru a-i corecta.

Conținutul lecției: Studiind pasajul Sfintei Scripturi, prin care evanghelistul Matei prezintă discuția purtată de Domnul Isus cu fariseii și cu ucenicii lui Ioan Botezătorul, în timpul căreia El (Împăratul) Și-a descoperit autoritatea asupra preceptelor religioase greșite, descoperim :

1. Împrejurările în care Domnul Isus și-a dovedit autoritatea asupra preceptelor religioase

Domnul Isus a confruntat preceptele religioase greșite ale fariseilor și ale ucenicilor lui Ioan în casa lui Matei, în timpul sărbătorii organizate după momentul chemării acestuia în slujire. Chemarea în slujire a evanghelistului Matei este o dovadă a harului oferit de Dumnezeu prin Hristos, care l-a chemat în slujire pe acel ce era considerat nevrednic (Matei 9:1; 1 Samuel 16:7;1 Corinteni 1:27), ne oferă un exemplu privind modul în care trebuie să răspundem chemării divine (Matei 9:9/b; Marcu 8:35-38; Luca 9:23, 14:26, 33) și o mărturie a modului în care trebuie să ne începem slujirea (Matei L-a invitat pe Domnul Isus acasă și a pregatit o masă la care a invitat mulți prieteni, care au fost expuși Evangheliei”“ Matei 9:10; Marcu 2:13-17; Luca 5:27-32).

Domnul Isus l-a văzut pe Matei într-o stare nepotrivită (era păcătos ““ vameșii erau învinuiți de imoralitate, nedreptate, lăcomie și dorință de înavuțire ““ Matei 9:9; Luca 19:1-10), într-un loc nepotrivit (era la vamă și colecta taxe pentru o națiune străină ““Matei 9:9; Luca 3:12, 19:8) și într-o companie nepotrivită (avea mulți prieteni din aceeași categorie socială a vameșilor ““ Matei 9:10; Luca 5:29). Cu toate acestea, Domnul Isus l-a chemat la apostolie nu pentru ceea ce era, ci pentru ceea ce putea deveni (Fapte 9:15).

Deși chemarea la slujire a fost pentru Matei simplă (fără a fi însoțită de vreo promisiune ““ Matei 9:1; Marcu 1:16-17), atitudinea lui este un exemplu privind modul în care trebuie să răspundem chemării lui Dumnezeu, prin faptul că: a dovedit credință (a contat pe cuvântul Domnului Isus), a ascultat întocmai (s-a ridicat și a mers după Domnul Isus), a răspuns imediat (nu a amânat), a plătit prețul uceniciei (a renunțat la bogăție și favorurile lumii ““ Matei 19:23-26) și s-a angajat total, implicându-i și pe alții (Matei ““ 9:9-10).

Aplicație practică:
arătați ce lucruri pot fi o piedică pentru cei ce sunt chemați de Domnul Isus astăzi în slujire ?

2. Care au fost preceptele religioase greșite corectate de Domnul Isus

Întâlnirea Domnului Isus cu pietenii lui Matei a fost o pricină de poticnire pentru farisei și cărturari. Aceștia au obiectat la faptul că Domnul Isus S-a așezat la masă cu vameșii și cu păcătoșii, călcând astfel una dintre cele mai cunoscute interdicții religioase pe care ei o promovau: separarea față de păcătoși (Matei 9:11; 11:19; Luca 15:2; Galateni 2:15; Matei 23:1-33). Aceștia nu au discutat direct cu Domnul Isus despre obiecțiile pe care le aveau, ci au adresat întrebările și acuzațiile lor ucenicilor (Matei 9:11).

Dacă prima întrebare a venit din partea cărturarilor și a fariseilor, care aveau ceva de obiectat față de tot ceea ce nu se potrivea tiparului lor religios, următoarea întrebare a venit din partea ucenicilor lui Ioan Botezătorul, care au dorit să afle de ce ucenicii Domnului Isus nu postesc? Întrebarea ucenicilor lui Ioan Botezatorul nu avea însă în vedere postul prezentat de Domnul Isus în Predica de pe Munte (Matei 6:17-18), ci postul ritualic pe care ei și fariseii îl practicau (Luca 5:33; Matei 6:1,16; Luca 18:12).

Întrebările fariseilor, cărturarilor și ale ucenicilor lui Ioan au descoperit existența unui adevărat conflict între practicile religioase și învățătura și practica Domnului Isus. Datorită acestui fapt, răspunsul dat de Domnul Isus pune în lumină autoritatea Sa asupra preceptelor religioase.

Aplicație practică: Identificați cele mai frecvente acuzații adresate celor credincioși din zona în care locuiți ca urmare a unor precepte religioase greșite și discutați cum le puteți răspunde, proclamând adevărul Scripturii.

3. Ce argumente a folosit Domnul Isus pentru a corecta aceste precepte religioase

Domnul Isus a răspuns acuzațiilor adresate de farisei și cărturari arătând că cei pe care ei îi desconsideră sunt păcătoșii care au cea mai mare nevoie de vindecare spirituală (Matei 9:12; Luca 5:31; Romani 3:23;10:13), că înaintea lui Dumnezeu mila este mai de preț decât jertfa (Matei 9:13/a, 12:7, 10:25-37), iar scopul misiunii Sale este să-i cheme la pocăință tocmai pe cei pierduți (Matei 9:13/b, 20:28; Luca 19:10).

Pentru a răspunde întrebării adresate de ucenicii lui Ioan Botezătorul, Domnul Isus folosește trei exemple, arătând că nimeni nu postește când este la nuntă, nu rupe o haină nouă pentru a pune un petec la o haină veche și nu pune vinul cel nou în burdufuri vechi (Matei 915-17; Marcu 2:19; Luca 6:33-39). Prin aceste paradoxuri Domnul Isus a arătat că scopul misiunii Sale nu este să cârpească ceva vechi, ci să aducă o Împărăție nouă, în care cei ce o formează au un statut spiritual nou, relații, atitudini și legi spirituale (precepte) noi (Matei 9:15-17; 2 Corinteni 5:17; Efeseni 4:22-23; Coloseni 3:9-10).

Întrebări pentru discuții:

1. În ce context a corectat Domnul Isus preceptele religioase greșite exprimate de farisei, cărturari și ucenicii lui Ioan Botezătorul?
2. Ce lucruri nepotrivite puteau să fie observate de Domnul Isus în viața lui Matei ?
3. Prin ce mărturii este vameșul Matei un exemplu privind felul în care trebuie să răspundem chemării divine?
4. Ce obiecție au avut cărturarii și fariseii față de Domnul Isus în casa lui Matei?
5. Prin ce au greșit cărturarii și fariseii atunci când au manifestat această obiecție ?
6. Cum a răspuns Domnul Isus acuzațiilor aduse de cărturari și farisei ?
7. Ce răspuns a dat Domnul Isus întrebării ridicate de ucenicii lui Ioan Botezătorul ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.